Jak se zpracovávají spermie pro IVF?

Při základním zpracování spermií jde zejména o oddělení spermií od semenné plazmy a zároveň, pokud je to možné, o oddělení co nejvíce nepohyblivých spermií.

Mezi metody základního zpracování patří například swimm-up (nejstarší metoda, dnes už se příliš nepoužívá – založená na aktivním pohybu spermií), gradientní separace spermií (používaná v Sanatoriu Helios) nebo mikrofluidní separace spermií (MFSS). Obecně se při těchto metodách vyberou dobře pohyblivé spermie, u kterých je sice vyšší pravděpodobnost, že i po funkční a genetické stránce budou v pořádku (ale není to nutně pravidlem).

Podle čeho se rozhoduje o metodě zpracování spermií a oplození vajíček?

Z našich dlouhodobých výsledků víme, že spermie s fragmentovanou DNA se vyskytují téměř stejně často u mužů s normálními hodnotami spermiogramu jako u těch s patologickým spermiogramem.
Kromě základního spermiogramu je tedy stejně důležité vyšetřovat i integritu DNA spermií a na základě celkových výsledků se rozhodnout pro konkrétní metodu oplození (klasická oplození „ve zkumavce“, ICSI, PICSI).

Samotnému oplození vajíčka může předcházet další výběr spermií – MACS (magnetické třídění spermií podle jejich skutečné životaschopnosti) a/nebo PICSI (selekce dobře zralých spermií se schopností vazby k vajíčku). V indikovaných případech metody MACS a PICSI kombinujeme.

Co je MACS?

MACS (magneticky aktivované třídění buněk) je neinvazivní metoda výběru spermií na základě jejich funkčního stavu. Umožňuje upravit vzorek spermií tak, aby se zvýšila šance na úspěšné oplození při libovolné metodě asistované reprodukce. Při MACS se zachytí spermie s poškozenou DNA a odstraní se. Spermie, které tímto výběrem projdou, mají oproti původnímu vzorku lepší vlastnosti.

Poškozené spermie s nadměrně fragmentovanou DNA přirozeně zahajují proces buněčné smrti. V počátečním stádiu buněčné smrti, které nemusí být jinak rozpoznatelné, vystavují buňky na svém povrchu látku fosfatidylserin, která je normálně jen uvnitř buňky. Systém MACS obsahuje magnetické nanočástice, které se vážou na tuto látku. Pomocí magnetického pole, je možné takové spermie zachytit a odstranit ze vzorku.

Zbylé spermie mají v porovnání s původním vzorkem lepší hodnoty pohybu, morfologie a DNA fragmentace. Mohou se následně použít pro libovolnou metodu asistované reprodukce. Šance na oplození těmito spermiemi je vyšší.

Sanatorium Helios CZ
Přečištěný vzorek spermií se promíchá se speciálním roztokem obsahujícím magnetické nanočástice, které mají schopnost navázat se na poškozené spermie.
Sanatorium Helios CZ
Směs spermií a nanočástic se nanese na magnetickou separační kolonu, která uvnitř zachytí poškozené spermie s navázanými částicemi.
Sanatorium Helios CZ
Kvalitní spermie, které prochází kolonou bez ovlivnění, jsou zachyceny do nové zkumavky.
macs
Získané spermie jsou dále zpracovány podle metody, pro kterou mají být využity (např. ICSI, PICSI, IUI)

Přečtěte si i související informace na následujících odkazech

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top