DISKUZE


OBJEDNEJTE SE
FACEBOOK

Právní prohlášení

Právní prohlášení

  1. Obecná ustanovení

1.1. Užíváním služeb prostřednictvím webových stránek společnosti SANATORIUM Helios, spol. s r.o., a profilů na sociálních sítích provozovaných společností SANATORIUM Helios, spol. s r.o., uzavíráte Dohodu o užívání služeb (dále jen „dohoda“) se SANATORIEM Helios, spol. s r.o. (dále jen „Společnost“), se sídlem: Štefánikova 81/12, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 48911577, DIČ: CZ48911577, zastoupenou jednatelem prim. MUDr. Pavlem Texlem. Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 11552.

1.2. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním výše uvedených služeb na webových stránkách vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody, nenese společnost SANATORIUM Helios, spol. s r.o., odpovědnost. Společnost nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci informací prezentovaných prostřednictvím webových stránek společnosti nebo prostřednictvím profilů na sociálních sítích.

  1. Obsah a charakter webových stránek

2.1. Obsahem webových stránek Společnosti jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné texty z oblasti asistované reprodukce, gynekologie a genetiky, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace.
2.2. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
2.3. Webové stránky obsahují i odkazy na webové stránky jiných zřizovatelů. Společnost v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.

  1. Diskuze na webových stránkách Společnosti

3.1. Součástí webových stránek sanatoriumhelios.cz je i sekce Diskuze. Tato diskuze s možností klást dotazy v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se doporučuje vyhledat i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel webových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Diskuze.
3.2. Dotazy posílané do Diskuze slouží také jako informační zdroj pro uživatele se podobnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Společnost vyhrazuje právo zveřejňovat dotazy adresované lékařům prostřednictvím Diskuze. Provozovatel proto žádá uživatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být veřejné, vyvarovali se zejména informací, které by mohly konkretizovat osobu tazatele.

3.3. Každý uživatel, který pokládá dotaz prostřednictvím specializovaného formuláře umístěného na webových stránkách Společnosti, automaticky potvrzuje Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie v souvislosti s používáním webových stránek Sanatoria Helios.

3.4. Dotazy jsou zobrazovány anonymně (v Diskuzi se zobrazuje pouze změněné křestní jméno uživatele) a dodržují se zásady ochrany osobních údajů.
3.5. Uživatelé poradny nemají garantován přesnou dobu obdržení odpovědi na svůj dotaz.

  1. Důležitá upozornění

4.1. Upozorňujeme, že webové stránky jsou pouze informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči.
4.2. Diskuze kvůli velmi omezeným diagnostickým možnostem v žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou péči, působí pouze jako zdroj informací a osvěta pro dotazující se uživatele.

  1. Ostatní ujednání

5.1. Společnost SANATORIUM Helios, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám.

Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2018

Scroll to Top