DISKUZE


OBJEDNEJTE SE
FACEBOOK

Ochrana osobních údajů – informace pro pacienty Sanatoria Helios

Vážení pacienti,

tato informace slouží k zajištění Vaší informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně údajů citlivých (zejména údaje o Vašem zdravotním stavu).

            1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem vašich osobních údajů je

SANATORIUM Helios, spol. s r.o.

Štefánikova 12, resp. 8

602 00 Brno

Telefon: 549 523 211

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Vladimír Skácel

Štefánikova 8

602 00 Brno

Telefon: 549 523 287

E-mail: skacel@sanatoriumhelios.cz

 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Kromě vašich identifikačních a kontaktních údajů zpracováváme informace o vašem zdravotním stavu a vámi sdělené informace, související s léčbou. Rozsah těchto údajů zpracováváme v souladu se zákonem 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, konkrétně Hlava II, § 53, odst. 2, písm. a), b), d), a e).

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje potřebujeme zejména pro zabránění záměny jakýchkoliv výsledků vyšetření. Kontaktní údaje potřebujeme pro včasné sdělení informací ohledně současného i dalšího postupu léčebné péče. Informace o zdravotním stavu jsou důležité pro klinické rozhodování ošetřujícího lékaře.

4. Kdo všechno má k Vašim údajům přístup?

Kromě zaměstnanců Sanatoria Helios mají k vašim osobním údajům mají přístup tito externí zpracovatelé:

1. Naše smluvní laboratoře, které se podílejí na vyšetření vašich vzorků, jsou to:

 • Alergologická a imunologická laboratoř AKI spol. s r.o., Brno Vinohrady 476/8, Štýřice
 • MeDiLa spol. s r.o., Brno Poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1
 • JS – lab a.s., Náměstí míru 149, 667 01 Židlochovice
 • Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice, Jihlavská 20 685 00 Brno
 • REPROMEDA s.r.o., Studentská 812/6, 625 00 Brno
 • Centrum prenatální diagnostiky s.r.o., Veveří 478/39, 602 00 Bno
 • Nemocnice Valtice s.r.o. Klášterní 1150, 691 42 Valtice
 • GENNET, s.r.o., Kostelní 9/292 170 00 Praha 7
 • DGK-plus, spol. s r.o., Karásek 1767/1, 621 00 Brno
 • Damier s.r.o. Štefánikova 85/16, 602 00 Brno
 • Aeskulab k.s., Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6
 • SPADIA LAB Brno, s.r.o., Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

Kategorie zpracování: nahlédnutí, zaznamenání, zpřístupnění přenosem a šíření.

2. Naši dodavatelé, kteří provádí servis informačních systémů IntelliPAT a SmartMEDIX, jsou to:

 • Roman Stejskal, Software servis, Revoluční 531, Frýdek-Místek
 • MEDAX Systems s.r.o., Oběžná 2075/11, Ostrava

S uvedenými zpracovateli má správce sjednánu písemnou smlouvu s garancí respektování pravidel GDPR.

 

V případě, kdy jste zahraniční pacient, vaše osobní údaje a údaje o vašem zdravotním stavu poskytujeme ošetřujícím lékařům, které jste uvedli jako oprávněné příjemce.

5. Jak dlouho Vaše údaje po zpracování ukládáme?

Zde se řídíme zákonnými požadavky, které řeší uložení zdravotní dokumentace, a to až 40 let.

6. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě požadavků výše uvedeného zákona č. 372/2011 Sb., dále pak pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů a pro oprávněné zájmy správce.

7. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano. V případě plnění zákonné povinnosti, oprávněného zájmu správce údajů a v případě Vašeho životně důležitého zájmu není třeba Vašeho souhlasu.

8. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Správce přístup k datům z hlediska IT řídí bezpečnostní doménovou politikou a zabezpečuje firewallem, antivirem a blokací portů na úrovni routeru. Fyzické zabezpečení zahrnuje uzamčené serverovny, racky s aktivními síťovými prvky a zneaktivnění neobsazených koncových síťových bodů. V případech zpřístupnění vašich osobních údajů přenosem externímu zpracovateli, je text šifrován.

9. Jste povinen poskytnout své osobní údaje? Co když neposkytnete všechny požadované osobní údaje?

Pokud máte zájem o léčebnou péči, bez poskytnutí osobních údajů to nepůjde v žádném zdravotním zařízení. Pokud podáte zkreslené údaje (zvláště o zdravotním stavu svém nebo svých nejbližších) nebo některé údaje zamlčíte můžete ohrozit průběh a výsledek léčebné péče.

10. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

11. Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů nemáte?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům nemáte následující práva:

 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

12. Jak můžete uplatnit právo na opravu či doplnění svých osobních údajů?

Pokud se jedná o citlivé osobní údaje (o zdravotním stavu) osobně, při návštěvě našeho zdravotnického zařízení. Změnu kontaktního údaje můžete sdělit telefonicky na recepci kliniky nebo na e-mailovou adresu, uvedenou na našich webových stránkách.

 

Scroll to Top