Na našem pracovišti je standardně prováděno cytogenetické vyšetření periferní krve u párů s poruchou plodnosti. V průběhu umělého oplodnění je poté pomocí moderních genetických metod prováděno preimplantační genetické testování (PGT) embryí.

Akreditace Laboratoře lékařské genetiky

Laboratoř lékařské genetiky získala Osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189 pro metody využívané v rámci preimplantačního genetického testování embryí a cytogenetického vyšetření periferní krve. Samozřejmostí je také kvalifikovaný a zkušený personál, který v rámci akreditace prošel velmi přísnou prověrkou.

V naší laboratoři probíhají pravidelně audity nezávislé agentury ČIA, jejichž závěr pravidelně potvrzuje akreditace předchozí. Poslední audit byl proveden v průběhu února 2020.

Dokumenty akreditace Laboratoře lékařské genetiky

Formulář k podání stížnosti si můžete stáhnout zde. 

Vyplněný formulář můžete zaslat emailem na adresu: LLG@sanatoriumhelios.cz

nebo v obálce na adresu:

  • SANATORIUM Helios, spol. s r.o.
  • Štefánikova 12
  • 602 00 Brno
Scroll to Top