Funkční testy spermií prováděné v andrologické laboratoři pomáhají lékaři zvolit metodu asistované reprodukce vhodnou pro konkrétní pár.

Postkoitální test – PCT

Jedná se o nebolestivé gynekologické vyšetření, při němž je ženě odebrán vzorek cervikálního hlenu. Test se provádí 9-14 hodin po nechráněném pohlavním styku, hodnotí se schopnost spermií proniknout z ejakulátu do cervikálního hlenu a jejich přežívání v tomto prostředí.
Postkoitální test se provádí v období ovulace, kdy je děložní hlen nejlépe prostupný pro spermie. Před vyšetřením je doporučeno dodržet 2-3denní pohlavní abstinenci, aby byla kvalita spermií optimální a aby v cervikálním hlenu nebyly přítomny spermie z předchozího pohlavního styku.

Pozitivní výsledek postkoitálního testu může být způsoben tvorbou protilátek proti spermiím v těle ženy, přítomností autoprotilátek proti spermiím v ejakulátu muže nebo jinak zapříčiněnou chybnou interakcí spermií s cervikálním hlenem. Důvodem pozitivního výsledku testu však může být i jeho chybné načasování.  Je proto velmi důležité držet se instrukcí lékaře a dobře se informovat na případné nejasnosti.

Pokusné promytí spermií – Trial Wash Test

Aby spermie mohly správně vykonávat svou funkci, musí být odděleny od semenné plazmy. Prodloužená expozice semenné plazmě způsobuje snížení pohyblivosti a vitality spermií a tím i snížení jejich oplozovací schopnosti. Pro klinické procedury, jako je intrauterinní inseminace (IUI) nebo oplodnění in vitro (IVF), je proto zcela nezbytné rychle a efektivně oddělit spermie od semenné plazmy. Reakce spermií každého muže na takové zpracování je velmi individuální. Pokusné promytí spermií nám poskytuje cennou informaci o tom, jakým způsobem budou spermie konkrétního muže laboratorním zpracováním ovlivněny.

Při tomto testu je sperma zpracováno podobným způsobem jako při IVF. Na základě informací o počtu a pohyblivosti spermií získaných po zpracování je pak možné zvolit vhodnou metodu asistované reprodukce.

Test fragmentace DNA spermií

Spermie jsou v dnešní době vysoce náchylné k poškození jaderné DNA. Je známo, že toto poškození může být příčinou snížené plodnosti muže (Evenson a Wixon, 2008) a bývá dáváno do souvislosti s delší dobou nutnou k otěhotnění.
V některých případech však může spermie s poškozenou DNA oplodnit vajíčko. Důsledkem takového oplození potom bývá zhoršený vývin embrya až jeho zastavení, v případě otěhotnění pak může dojít k potratu. Vyšetření integrity DNA by z tohoto důvodu mělo být jedním ze základních vyšetření, které se provádějí před začátkem léčby neplodnosti.

DNA fragmentace spermií
Pomocí specifických chemikálií se rozvolní a zviditelní DNA, která je za normálních okolností hustě sbalená v hlavičce spermie. Zdravá souvislá DNA vytvoří dlouhé smyčky okolo hlavičky spermie, které po obarvení vytvoří zář (tzv. halo). Pokud je DNA fragmentovaná (polámaná), tento efekt nenastane. Spermie s velkým nebo středním halo (viz obrázek) se považují za zdravé, spermie s malým nebo žádným halo jsou označeny jako poškozené.

fragmentace DNA
Fragmentace DNA


Pokud vám bude zjištěn zvýšený výskyt spermií s poškozenou DNA, nabízí Sanatorium Helios možnost fertilizace oocytů pomocí metod PICSIMACS, které umožní vybrat zralou spermii s nepoškozenou DNA.

Immunobead test

Immunobead test (IBT) vám pomůže zjistit, zda v ejakulátu nejsou přítomny autoprotilátky proti spermiím. Tyto protilátky pokrývají povrch spermií a mohou být důvodem, proč jinak kvalitní a zdravá spermie není schopna přirozeně oplodnit vajíčko (Bohring a Krause, 2005). Jejich výskyt se v populaci pohybuje v rozmezí 8-20%.

Přítomnost protilátek proti spermiím v ejakulátu muže by měla být vyšetřena u všech pacientů, kteří podstupují intrauterinní inseminaci, oplození oocytů in vitro pomocí klasické metody nebo metody PICSI.  Jestliže Vám bude zjištěn vysoký podíl spermií s navázanými protilátkami, je vhodné přistoupit k oplození oocytů pomocí metody ICSI. Po injekci spermie do vajíčka jsou protilátky proti spermiím rozloženy enzymatickými mechanismy vajíčka a nemůže tedy dojít k negativnímu ovlivnění procesu oplození a následného vývoje embrya.
Včasné zjištění přítomnosti autoprotilátek proti spermiím pomáhá k volbě správné metody asistované reprodukce a šetří tím váš čas.

V rámci dlouhodobé akce můžete využít výhodné nabídky „balíčku“ funkčních testů spermií, v rámci kterého za příznivou cenu provedeme pokusné promytí spermií, test integrity DNA spermií i immunobead test.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top