Publikační a přednášková činnost

prim. MUDr. Pavel Texl

Vliv monitoringu LH na kvalitu ovariální stimulace
MUDr. Jakub Texl, prim. MUDr. Pavel Texl
Výroční konference Sanatória Helios v Martině (2020)
Vývoj stimulačních protokolů v Sanatoriu Helios
MUDr. Jakub Texl, prim. MUDr. Pavel Texl
Výroční konference Sanatoria Helios (2019)
Současné přístupy k PGT vyšetření v rámci IVF cyklu
Martinská genetická konferencia, Martin, SK (2019)
IVF laboratoř – minulost, současnost a budoucnost
Důkladné vyšetření kvality spermií je základem efektivního postupu asistované reprodukce

XXVII. Bárdošov memoriál (2019)
GERI, GEMS a GAVI – zkušenosti a klinické výsledky
RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová, Mgr. Michaela Žáková, MUDr. Pavel Texl
Fertility Vision 2019: Mezinárodní kongres asistované reprodukce a genetiky, 3.-4.5. 2019 Hradec Králové
Výsledky IVF cyklů v Sanatoriu Helios
přednáška na vzdělávací akci „Drogy a  neplodnost“ určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2018)
Kdy poslat pacienty z ordinace praktického gynekologa do CAR? 
přednáška na vzdělávací akci „Pohlavně přenosná onemocnění a jejich vliv na plodnost“, určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2018)
Genetické příčiny neplodnosti u mužů – praxe
přednáška na vzdělávací akci Genetické příčiny neplodnosti určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2017)
Efektivní postup asistované reprodukce na základě vyšetření kvality spermií
J. Texl, P. Motlová, K. Wagnerová, P. Texl
Minulost, současnost a budoucnost práce v embryologické laboratoři
K. Wagnerová, P. Motlová, P. Texl
Sympozium pro odborné pracovníky z center asistované reprodukce, 17.-18.5. 2018
Pomáhám tvořit život
rozhovor s prim. MUDr. Pavlem Texlem v 100+1 Zázraky medicíny (listopad 2017)
Genetické příčiny neplodnosti u mužů – praxe
přednáška na vzdělávací akci Genetické příčiny neplodnosti určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2017)
Geri. Kvalita kultivace embryí, výhody miniinkubátoru
přednáška na vzdělávací akci Kvalita kultivace embryí určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2017)
Moderní postupy ve vitrifikaci
přednáška na vzdělávací akci určené lékařům IVF, gynekologické praxe, obvodním lékařům, všeobecným sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2016)
Dnešek a zítřek asistované reprodukce
přednáška na vzdělávací akci určené lékařům IVF, gynekologické praxe a obvodním lékařům, Brno (2016)
Současné možnosti a trendy asistované reprodukce
přednáška na semináři pro lékaře gynekologické praxe, Hodonín (2015)
Budoucnost IVF
přednáška na vzdělávací akci „Neplodnost je problém, který řeší jen část párů“, určené lékařům IVF, gynekologické praxe a obvodním lékařům, Brno (2015)
Oltre l’infertilità: Ovodonazione
Mezinárodní konference Simposio INFERTILITÀ: PASSATO, PRESENTE E FUTURO pořádaná při příležitosti 30. výročí narození prvního dítěte po metodě IVF ve Švýcarsku, Ascona (2015)
Mýty a fakta spojená s asistovanou reprodukcí
přednáška na vzdělávací určené lékařům IVF, gynekologické praxe a obvodním lékařům, Brno (2015)
20 let Sanatoria Helios
přednáška na vzdělávací akci „Moderní přístupy k asistované reprodukci“, určenou lékařům IVF a gynekologické praxe, všeobecným sestrám a zdravotním laborantům, Brno (2014)

MUDr. Jakub Texl

Vliv monitoringu LH na kvalitu ovariální stimulace
MUDr. Jakub Texl, prim. MUDr. Pavel Texl
Výroční konference Sanatória Helios v Martině (2020)
Vývoj stimulačních protokolů v Sanatoriu Helios
MUDr. Jakub Texl, prim. MUDr. Pavel Texl
Výroční konference Sanatoria Helios (2019)
Důkladné vyšetření kvality spermií je základem efektivního postupu asistované reprodukce
Současné přístupy k PGT vyšetření v rámci  IVF cyklu
XXVII. Bárdošov memoriál (2019)
Efektivní postup asistované reprodukce na základě vyšetření kvality spermií
J. Texl, P. Motlová, K. Wagnerová, P. Texl
Sympozium pro odborné pracovníky z center asistované reprodukce, 17.-18.5. 2018
Šanci na otěhotnění ovlivňuje věk ženy i muže
přednáška na vzdělávací akci “Genetické příčiny neplodnosti” určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2017)
Šanci na otěhotnění ovlivňuje věk ženy i muže
XXVI. ročník Bárdošova memoriálu s tématem Reprodukčné zdravie, Bratislava (2018)
Činnost centra onkologické prevence Sanatoria Helios a zajímavé kolposkopické nálezy (J. Texl, J. Šula) přednáška na vzdělávací akci „Drogy a  neplodnost“ určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2018)

Mgr. et RNDr. Petr Popov, CSc.
Stanovení ovariální rezervy u ženy na základě hladiny AMH
přednáška na vzdělávací akci „Kvalita kultivace embryí“ určené lékařům IVF, gynekologické praxe, obvodním lékařům, všeobecným sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2017)
Diabetes mellitus u mužů a jeho vliv na plodnost (Mgr. et RNDr. Petr Popov, CSc., prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.)
přednáška na vzdělávací akci „Pohlavně přenosná onemocnění a jejich vliv na plodnost“ určené lékařům IVF, gynekologické praxe, obvodním lékařům, všeobecným sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2018)

prof. MUDr. Jiří Šantavý
Novinky v prenatálním screeningu plodu v těhotenství
přednáška na vzdělávací akci Genetické příčiny neplodnosti určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2017)
Moderní trendy v prenatální diagnostice (indikace k PGD/PGS)
přednáška na vzdělávací akci určené lékařům IVF, gynekologické praxe a obvodním lékařům, Brno (2016)

RNDr. Kateřina Wagnerová

Jak se změnila práce v IVF laboratoři za 25 let
RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová
Výroční konference Sanatoria Helios (2019)
Důkladné vyšetření kvality spermií je základem efektivního postupu asistované reprodukce
Současné přístupy k PGT vyšetření v rámci  IVF cyklu
IVF laboratoř – minulost, současnost a budoucnost
XXVII. Bárdošov memoriál (2019)
GERI, GEMS a GAVI – zkušenosti a klinické výsledky
RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová, Mgr. Michaela Žáková, MUDr. Pavel Texl
Fertility Vision 2019: Mezinárodní kongres asistované reprodukce a genetiky, 3.-4.5. 2019 Hradec Králové
Efektivní postup asistované reprodukce na základě vyšetření kvality spermií
J. Texl, P. Motlová, K. Wagnerová, P. Texl
Minulost, současnost a budoucnost práce v embryologické laboratoři
K. Wagnerová, P. Motlová, P. Texl
Sympozium pro odborné pracovníky z center asistované reprodukce, 17.-18.5. 2018
GERI inkubátor je prospěšný nejen pro pacienty
XXVI. ročník Bárdošova memoriálu s tématem Reprodukčné zdravie, Bratislava (2018)
Statistiky úspešnosti IVF při zásadě transferování po jednom embryu
přednáška na vzdělávací akci Kvalita kultivace embryí neplodnosti určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2017)
Méně je více – vliv počtu transferovaných embryí na úspěšnost IVF cyklu
K. Okénková, L. Prachařová, M. Kvíčalová, P. Texl, Sympózium pro odborné pracovníky z center asistované reprodukce, Mikulov (2015)

Mgr. Pavlína Motlová

Jak se změnila práce v IVF laboratoři za 25 let
RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová
Výroční konference Sanatoria Helios (2019)
Důkladné vyšetření kvality spermií je základem efektivního postupu asistované reprodukce
Současné přístupy k PGT vyšetření v rámci  IVF cyklu
IVF laboratoř – minulost, současnost a budoucnost
XXVII. Bárdošov memoriál (2019)
GERI, GEMS a GAVI – zkušenosti a klinické výsledky
RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová, Mgr. Michaela Žáková, MUDr. Pavel Texl
Fertility Vision 2019: Mezinárodní kongres asistované reprodukce a genetiky, 3.-4.5. 2019 Hradec Králové
Efektivní postup asistované reprodukce na základě vyšetření kvality spermií
J. Texl, P. Motlová, K. Wagnerová, P. Texl
Minulost, současnost a budoucnost práce v embryologické laboratoři
K. Wagnerová, P. Motlová, P. Texl
Sympozium pro odborné pracovníky z center asistované reprodukce, 17.-18.5. 2018

RNDr. Michal Slaný, Ph.D.

Historie provádění PGT v Sanatoriu Helios
Výroční konference Sanatoria Helios (2019)
Současné přístupy k PGT vyšetření v rámci  IVF cyklu
XXVII. Bárdošov memoriál (2019)

I. Slámová, V. Hořínová, K. Okénková, K. Texlová, L. Prachařová, S. Kloudová, E. Matejičková, P. Texl: An analysis of the cells of trophectoderm with the use of aCGH within the scope of PGS, pregnancy rate and the effect of maternal age, Eur J Hum Genet 22(1): 370. 2014

M. Exlerová, V. Wernerová, V. Hořínová, I. Slámová, H. Filková, V. Vallová, P. Kuglik, J. Sobotka, P. Texl: Two unusual unbalanced X chromosome rearrangements: a case report, Eur J Hum Genet 22(1):51. 2014

P. Texl, K. Okénková, L. Prachařová, E. Matejičková, I. Slámová, S. Kloudová, S. McArthur: Zvyšuje dávka FSH použitá při stimulaci procento aneuploidií u embryí? Data z PGS cyklů s vyšetřením metodou array CGH, 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium Asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt

K. Okénková: Kontrola a záruka kvality IVF laboratoře, Centra asistované reprodukce, Praha (2013)

K. Okénková, S. Kloudová,  J. Šula, L. Prachařová, E. Matejičková, M. Kvíčalová, K. Stachová, P. Alexová, P. Texl: Vitrifikovaná versus čerstvá blastocysta – úspěšnost transferu jednoho embrya, 12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. Sympozium asistované reprodukce, Brno (2013)

L. Prachařová, K. Okénková, E. Matejičková, J. Šula, M. Kvíčalová, K. Stachová, P. Alexová, P. Texl: Přístup k transferu jednoho embrya – tříletá zkušenost, 12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. Sympozium asistované reprodukce, Brno (2013)

I.Slámová, V.Hořínová, K.Okénková, L.Raszyková, K.Texlová, L.Prachařová, S.Kloudová, E.Matejičková and P.Texl: Preimplantation genetic screening with used 24sure microarrays, our results and the success of in vitro fertilization cycles, ESHG, Paříž (2013)

K.Okénková, S.Kloudová, L.Prachařová, M.Kvíčalová, P.Texl: Současné možnosti IVF; přednáška na celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a zdravotní sestry a VŠ nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, Zlín (2013)

I.Slámová, K.Texlová,L.Raszyková,P.Texl: Metody molekulární cytogenetiky v PGD; přednáška na celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a zdravotní sestry a VŠ nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, Zlín (2013)

L.Raszyková, I.Slámová, K.Texlová, P.Texl: Diagnostika monogenně dědičných chorob v PGD; přednáška na celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a zdravotní sestry a VŠ nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, Zlín (2013)

S.Kloudová, K.Okénková, S.Vidrmertová, P.Texl: Komplexní vyšetření spermií; přednáška na celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a zdravotní sestry a VŠ nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, Zlín (2013)

Vozdova M, Oracova E, Kasikova K, Prinosilova P, Rybar R, Horinova V, Gaillyova R, Rubes J.: Balanced chromosomal translocations in men: relationships among semen parameters, chromatin integrity, sperm meiotic segregation and aneuploidy. J Assist Reprod Genet. 2013 Jan 15.(IF=1.844)

Raszyková L,Hořínová V,Texl P.Preimplantační genetická diagnostika (PGD) hereditárních nádorových syndromů. Klin Onkol 2012;25(Suppl): 84-86.

Vozdova M., Kasikova K., Oracova E., Prinosilova P., Rybar R., Horinova V., Gaillyova R., Rubes J. (2012): The effect of the swim-up and hyaluronan-binding methods on the frequency of abnormal spermatozoa detected by FISH and SCSA in carriers of balanced chromosomal translocations
Human Reproduction, Vol.27, No.3 pp. 930-937, 2012

Vranová V., Mouková L., Kiššová M., Štrossová N., Slámová I., Kuglík P. (2012): Cytogenetické změny u karcinomu děložního čípku a jejich přínos pro diagnostickou rozvahu. In 43. výroční cytogenetická konference. 2012. MSM0021622415

Okénková K., Texl P. (2011): Less is more – single embryo transfer
Diagnosi e Terapia dell’ infertilità di copppia. Gioia Tauro, Itálie

Vozdova M., Horinova V., Wernerova V., Skalikova R., Rybar R., Prinosilova P., Oracova E., Rubes J. (2011): der(4)t(Y;4): Three-Generation Transmission and Sperm Meiotic Segregation  Analysis
American Journal of Medical Genetics, v tisku

Kuglík P., Vranová V., Mouková L., Kiššová M., Slámová I., Filková H. (2011): The initial experiences with detection of hTERC and MYCC genes in HPV positive cells in cerical carcinoma and cervical intraepithelial dysplasia using Vysis Cervical FISH Probe Kit. In Eurepean Human Genetics Conference, Amsterdam, Netherlands. 2011. NT11089-4/2010

Hořín P, Hořínová V. Genetika v gynekologii. In: Roztočil A. et al.: Moderní gynekologie Grada Publishing a.s. Praha 2011, ISBN 978-80-247-2832-2: str. 45-52.

Texlová K., Slivková L., Dostálová M., Texl P. (2010): Transfer embryí s mozaikou po PGD
9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Jubilejní 20. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt str. 173.

Okénková K. (2010): Nové metody kryokonzervace
XVII. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, Martin, Slovenská republika, sborník abstrakt str.16.

Okénková K., Texlová K., Texl P. (2010): Úspěšné těhotenství po vitrifikaci oocytů – kazuistika
9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Jubilejní 20. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt str. 185.

Kloudová S., Vidrmertová S., Texl P. (2010): Funkční testy spermií.
XVII. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej společnosti, Martin, Slovenská republika, sborník abstrakt str. 23.

Kloudová S., Rybář R., Vozdová M., Přinosilová P., Texlová K., Texl P., Rubeš J. (2010): Integrita chromatinu a výskyt aneuploidií ve spermiích pacienta s globozoospermií: kazuistika.
9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Jubilejní 20. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt str. 175.

Kloudová S., Rybář R., Přinosilová P., Texlová K., Texl P., Rubeš J. (2010): Srovnání výsledků detekce integrity DNA spermií stanovených pomocí testu Halosperm a metody SCSA.
9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Jubilejní 20. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt str. 182.

Zrnová E., Vranová V., Slámová I., Oltová A., Gaillyová R., Kuglík P. (2012): Array CGH characterization of three patients with deletion 22q13. In European Journal of Human Genetics. 2010. ISSN 1018-4813. MSM0021622415

Tauwinklová G., Gaillyová R., Trávník P., Oráčová E., Veselá K., Hromadová L., Veselý J., Musilová P., Rubeš J., Kadlecová J., Slámová I., Makaturová E., Vranová V.  (2010): Monozygotic twins with discordant karyotypes following preimplantation genetic screening and single embryo transfer: case report.
J. Assist. Reprod. Genetics, USA, 27, 11, od s. 649 – 655,6 s. ISSN 1058-0468. 2010. MZE0002716202.

Filková H., Mazánek P., Tomášiková L., Vranová V., Slámová I., Žežulková D., Veselská R., Štěrba J., Valášková I., Šmuhařová P., Kuglík P. (2010): Neuroblastom: Využití array CGH pro detekci genetických změn a stratifikaci pacientů ve FN Brno. In 43. výroční cytogenetická konference. 2010

Hořínová V., Kuglík P., Prášilová Š., Oltová A., Vranová V., Wernerová V., Malíková M.: Delece 9p asociovaná  s reverzí pohlaví: klinická, cytogenetická a molekulární analýza 3 pacientů
43. výroční cytogenetická konference v Ostravici

Oltova, A.; Horinova, V.; Kuglik, P.; et al. Neurofibromatosis 1 with r(17) in karyotype:  7th European Cytogenetics, Stockholm, SWEDEN, JUL 04-07, 2009. CHROMOSOME RESEARCH 17   Suppl. 1, 2009.

Bradley C., Chami O., Texlová K., Dumevska B., Stojanov T. (2009): Investigation of cellular outgrowths from developmentally abnormal human blastocysts.
8. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 19. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt str. 207.

Wernerová V., Pexová M., Hořínová V., Texl P. (2009): Záchyt fragilního místa 16q22.1 u pacientů  vyšetřených v cytogenetické laboratoři  Sanatoria Helios Brno
42.výroční cytogenetická konference v Brně

Oltova A., Horinova V., Kuglik P., et al. (2009): Neurofibromatosis 1 with r(17) in karyotype. 7th European cytogenetics Conference, Jul4-7, 2007 Stockholm; CHROMOSOME RESEARCH 2009; Suppl. 1,17:49-50

Vranova V., Horinova V., Oltova V., et al. (2009): Chromosome Xq22.3 gene deletion syndrome (ATS-MR) in a Czech family: additional characterization of the clinical and molecular aspects using array-CGH. 7th European Cytogenetics Conference, Jul 04–07, 2007 Stockholm, CHROMOSOME RESEARCH 2009; 17, Suppl.1,17:49-50

Gaillyová R.,Borek I., Hanáková M., Matušková D., Slámová I., Valášková I., Vilémová M., Vranová V., Zrnová E. (2009): Asistovaná reprodukce, neonatologie, lékařská genetika. In Izakovičův memoriál. 2009

Peura T., Bosman A., Chami O., Jansen R.P., Texlová K., Stojanov T. (2008): Karyotypically normal and abnormal human embryonic stem cell lines derived from PGD-analyzed embryos.
Cloning Stem Cells. 2008 Jun;10(2):203-16.

Vozdova M., Oracova E., Horinova V., Rubes J. (2008): Sperm fluorescence in situ hybridization study of meitoic segregation and an interchromosomal effect in carriers of t(11;18). HUM REPROD. 2008; 23:581-8.

Oslejskova H., Horinova V., Sterba J., Pavelka Z., Babovic-Vuksanovic D., Dubska L., Valik D. (2007): Malignant intracranial germinoma in Smith-Lemli-Opitz syndrome: cholesterol homeostasis possibly connecting morphogenesis and cancer development. J PEDIATR HEMATOL ONCOL. 2008, 30:689-91.

Vodicka R., Vrtel R., Dusek L., Singh A.R., Krizova K., Svacinova V., Horinova V., Dostal J., Oborna I., Brezinova J., Sobek A., Santavy J. (2007): TSPY gene copy number as a potential new risk factor for male infertility. REPROD BIOMED ONLINE. 2007 May; 14:579-87.

Hořínová V., Texl P., Stojanov T. (2006): Preimplantační genetická diagnostika pro nové případy monogenních mutací – za použití “Reverse Linkage” za účelem potvrzení genetického statusu embrya.
5. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 16. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika.