Sanatorium Helios patří mezi první centra v ČR, která začala vnímat reprodukční imunologii jako jednu z důležitých oblastí v péči o neplodné páry. Vzhledem k velkému významu jsme proto prosazovali reprodukční imunologii (RI) jako součást vyšetření před vlastním procesem IVF a podíleli jsme se na jednáních se zdravotními pojišťovnami s cílem zařadit vyšetřování RI do běžných vyšetřovacích postupů. Naše snaha byla úspěšná, a proto vyšetřujeme parametry RI už 6 let ve spolupráci s AKI spol. s r.o. (Alergologie a klinická imunologie).

Zde jsou k dispozici špičkově vybavené imunologické laboratoře s kvalifikovaným personálem, a navíc velmi zkušení a kvalifikovaní imunologové a alergologové. Jako lékařští konzultanti s námi spolupracují MUDr. Petra Vojířová a MUDr. Lenka Mišunová, Ph.D.

V posledních patnácti letech došlo ke značnému pokroku v pohledu na roli imunitního systému v procesech oplození vajíčka, a následně vzniku a udržení těhotenství. Imunitní ukazatele je nutno vyšetřit, případně ovlivnit, před samotným procesem umělého oplození. Důkladné vyšetření může např. napovědět i vhodnost metody umělého oplodnění (například ICSI, IUI, PICSI), a tím se vyhnout nadbytečným pokusům.

Dle současných údajů se u přibližně 15 až 20 % párů vyskytují imunologická onemocnění, která mohou mít vliv na plodnost.

Důležité je nejen stanovení jednotlivých imunologických parametrů, ale především zhodnocení imunologického vyšetření jako celku v souvislostech s klinickými obtížemi. Nelze tedy hodnotit jednotlivý parametr imunologického vyšetření a na základě jeho hodnocení stavět diagnózu. Vždy je třeba posoudit stav imunity a klinického vyšetření pacienta jako jednoho celku. Ke každému neplodnému páru přistupujeme komplexně a léčíme pacienta, nikoliv jen imunologické ukazatele, (až humorným dojmem leckdy působí např. tvrzení, že centrum vyšetřilo subpopulace lymfocytů metodou průtokové cytometrie a zjistilo např. některou lehce zvýšenou hodnotu a argumentuje jejím významným vlivem na plodnost. To však spíš svědčí o nízké interpretační úrovni pracoviště.).

Jak tedy postupovat?

  • Pro obě pohlaví je vhodné přešetřit ve spolupráci se specializovaným pracovištěm reprodukční imunologie před vlastním procesem IVF veškerá pacientům známá jejich systémová (a civilizační) onemocnění jako např. antifosfolipidový syndrom, autoimunitní onemocnění štítné žlázy, celiakie, endometriózu, preeklampsii, systémový lupus erythematodes, Sjoegrenův syndrom, diabetes mellitus, astma bronchiale, onkologická onemocnění a další. Proto vyšetřujeme jejich základní markery.
  • Samotná porucha fetomaternální imunity může stát za poruchami plodnosti, selháním embryotransferu po IVF, opakovanými těhotenskými ztrátami, předčasnými porody a dalšími nežádoucími komplikacemi.

Imunologii a imunopatologii reprodukčního systému uvažujeme ve dvou rovinách, odpovídajících skutečnosti, že imunita je společným problémem páru:

Pro reprodukční systém muže

  • Na spermiích lze prokázat mnoho imunogenních rozlišujících znaků. Ochranné mechanismy proti těmto strukturám mohou však za patologických okolností selhat. Podle posledních studií (k roku 2017/8) mohou být tyto imunopatologické mechanismy zodpovědné za cca 50 % takových mužských problémů, kde je přitom zcela normální endokrinologický, genetický a urologický nález.
  • Konkrétně např. autoprotilátky proti spermiím lze prokázat v 5 až 20 % (v závislosti na použité metodě). Pokud se tyto protilátky naváží na spermie, mohou různými mechanismy ztěžovat jejich průchod pohlavním ústrojím ženy až zcela zrušit jejich oplozovací schopnost.
  • Větší část mužů s patologickým spermiogramem má v ejakulátu např. více leukocytů. Tyto mohou různými mechanismy zhoršit pohyblivost spermií ale i významněji poškodit a zabránit jejich vazbě na obaly vajíčka.
  • Nelze opomenout i souvislosti s výskytem zánětlivých onemocnění, (i tzv. „imunitní prázdnotou“ ve varlatech) – například i studie v souvislosti s Covid 19).

Pro reprodukční systém ženy

  • Přítomnost protilátek proti spermiím je dlouho známou příčinou poruch plodnosti u žen. Protilátky proti spermiím může žena vytvářet na více pozicích, jako je například hlen v děložním hrdle, dutina děložní, vejcovody. Spermie jsou v pochvě chráněny semennou plazmou, obsahující imunosupresivní působky. Předpokládá se i „rozlišovací schopnost“ děložního hrdla s imunitní souvislostí (s uplatněním cervikálního hlenu). Protispermiová aktivita může souviset i se zánětlivými procesy, resp. erozemi čípku.
  • V AKI jsou prováděna stanovení těchto protilátek moderní imunofluorescenční metodou. To znamená vyšší citlivost v porovnání s jinde často používanou metodou ELISA.
  •  Autoimunitní poškození protilátkovou nebo buněčnou imunitou může vést též k předčasnému ovariálnímu selhání
  • Důležité je věnovat pozornost možným vlivům imunopatologie na funkci placenty a zabránit tak samovolným potratům, předčasným porodům nebo špatné výživě plodu.

Výhodou léčby v Sanatoriu Helios je komplexnost poskytovaných zdravotních služeb. Sanatorium Helios v Brně provádí vyšetření ukazatelů, které umožňují imunologické příčiny neplodnosti poznat, určit a přikročit k potřebné terapii před vlastím procesem IVF s cílem zvýšení úspěšnosti transferu a udržení těhotenství.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top