Vyberte stránku

Reprodukční imunologie

Léčba poruch plodnosti učinila v posledních desetiletích neuvěřitelný pokrok. Lékaři mohou hormonálními léky pomoci ženám, jimž by bez odborné léčby vůbec nedozrávala vajíčka. Laparoskopické postupy zjednodušily operativní výkony v pohlavním ústrojí ženy. Metoda mimotělního oplození (IVF) umožňuje rodičovství ženám s neprůchodnými vejcovody, v případech poruch mužské plodnosti dávají šanci na početí moderní technologie umožňující oplodnění vajíčka jedinou spermií. Pomocí metod PGS/PGD lze určit, zda není mimotělně vzniklé embryo postižené genetickými vadami.

A přece je mnoho partnerských dvojic, kterým žádná zmiňovaná technika nepomůže. Žena buď vůbec neotěhotní, a to ani po několika IVF cyklech, nebo opakovaně potratí. Tady bývá často na vině právě nesprávně řízená imunita v pohlavním ústrojí ženy.

Imunologické vyšetření patří v Sanatoriu Helios mezi základní vyšetření. Pokud jste je ještě neabsolvovali, doporučíme vám je nejpozdeji při první konzultaci. Při těchto vyšetřeních spolupracujeme s alergologicko-imunologickou klinikou AKI. AKI je jedním z mála specializovaných pracovišť, která se věnují imunologické problematice neplodnosti. Spojením znalostí a zkušeností IVF specialistů s odborníky z oboru reprodukční imunologie tak poskytujeme pacientům větší možnost komplexního pohledu na diagnózu a především úpravu a způsob léčby.

Předkládáme vám odpovědi na často kladené otázky. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Vždy se vás ujme odborník, který vás danou problematikou rád provede a pomůže najít odpovědi na vaše dotazy a řešení vašich problémů.

Jaké jsou indikace pro imunologické vyšetření?

Vždy když se pár snaží delší dobu o děťátko a přesto se početí stále nedaří, je na místě vedle klinického, hormonálního a genetického i imunologické vyšetření. Další indikací jsou opakované potraty v různém stupni těhotenství.  Příčinou opakované ztráty plodu bývá v mnoha případech špatně řízený imunitní systém.

Je imunita problémem pouze ženy?

Imunita je problémem u celého páru. Míst, kde patologická imunita zasahuje, je mnoho. Často se u jednoho páru sejde několik imunologických faktorů, o kterých partneři nevědí. Mohou být zdraví, netrpět žádnými alergiemi a přesto mohou mít problém s imunitou.

Jak vyšetření probíhá?

První vyšetření (pohovor, odběry materiálu) se provádí v jednom dni přímo v Sanatoriu Helios. Vyšetřují se oba partneři. Laboratorní část vyšetření zahrnuje u partnerky testy na stav imunity jak obecně, tak cíleně ve vztahu k plodnosti. U muže je pátráno např. po protilátkách vázaných na povrch spermií a je prováděn podrobný spermiogram. Pokud najdeme nějaký problém, navrhneme léčbu. Vyšetření jsou hrazena zdravotními pojišťovnami.

Co lze tímto vyšetřením zjistit?

Imunita v oblasti neplodnosti a opakovaného potrácení může způsobit mnoho potíží. V některých případech může poškozovat u muže jeho vlastní spermie, jindy organismus ženy odmítá pohlavní buňky partnera a tím brání ve splynutí spermie a vajíčka. Nebo může dokonce imunita ženy poškozovat nově vznikající zárodek a způsobit tak potrat. Poruchy imunity mohou být způsobené následkem chronických zánětů pohlavního traktu (u ženy děložního čípku, vejcovodů a vaječníků, u mužů varlat a semenných váčků). Dále zjišťujeme obecné markery imunity ze séra, markery chronického zánětu. Mezi partnery může být individuální nesnášenlivost, takže se zjišťují i speciální antigeny. Podle potřeby se mohou provádět další z širokého portfolia imunologických vyšetření.

Jak probíhá léčba zjištěných imunologických problémů?

Jsou dvě možnosti – imunitu vyléčit, nebo ji obejít.

V posledních deseti letech se u zhruba 15 – 17 % neplodných párů vyskytují imunologická, respektive alergická onemocnění (celiakie a další). Ta je vhodné léčit před zahájením léčby metodami asistované reprodukce. Pokud zjistíme, že některý z partnerů má onemocnění tohoto typu, nejprve ho přeléčíme. Pak může dojít i k oplodnění přirozenou cestou.

Řešením poruch imunity mohou být v mnoha případech metody asistované reprodukce.

Indikací pro IVF je například přítomnost autoprotilátek, které vytváří muž proti vlastním spermiím. U muže je možné, že spermiogram je v normě, a přesto se spermie nespojují s vajíčky. Naše vyšetření pak ukáže, že spermie mají hlavičky potažené vrstvou protilátek a ty brání splynutí spermie s vajíčkem a oplození. Při běžném vyšetření vypadají tyto spermie často jako zcela zdravé a protilátky na nich navázané odhalí jenom speciální test. Spermie se „očistí” a provede se ICSI – intracytoplasmatická injekce, kdy se jedna spermie zavede přímo do vajíčka.

Protilátky proti spermiím může vytvářet i žena. Nejčastěji je najdeme v hlenu uzavírajícím děložní hrdlo. Tam se naváží na pronikající spermie, a buď je znehybní, nebo obalí jejich hlavičky (akrosomy) a tím znemožní splynutí spermie s vajíčkem. Protože imunitní reakce proti spermiím ženě jinak většinou nevadí, je i zde snazší ji obejít. Můžeme použít nitroděložní inseminaci (IUI), kdy jsou spermie do dělohy zavedeny speciální kanylou a vůbec nepřijdou do styku s hlenem děložního hrdla.

Dalším místem, kde mohou protilátky vadit oplození, je blanka kryjící zralé vajíčko, zvaná zona pellucida. Vytváří-li si žena protilátky proti této blance – antizonální protilátky, je opět znesnadněno splynutí spermie s vajíčkem a následné oplození. Také zde je na místě použít metody IVF-ICSI. Příčinou vzniku antizonálních protilátek mohou být prodělané záněty vaječníků a jejich okolí, chronický nebo komplikovaný zánět slepého střeva a další.

Zatímco imunologické problémy s oplozením vajíčka můžeme obvykle vyřešit některou z technik asistované reprodukce (IUI, IVF), při imunologicky podmíněné zábraně uhnízdění zárodku v děloze žádná sebelepší asistovaná reprodukce nepomůže.  Princip fungování imunity organismu je – co není moje, zapudit. Zárodek obsahující polovinu genetické informace od matky a polovinu od otce je tudíž vetřelcem. Je-li mateřská imunita aktivována, napadne zárodek bez ohledu na to, zda se do dělohy dostal přirozenou nebo umělou cestou. Žena mohla mnohokrát otěhotnět, ale ani o tom nevěděla, protože se embryo neuchytilo. Mnoho, možná většina neúspěšných přenosů embrya při IVF, je způsobena tímto faktorem. Zde je jedinou možností imunitní reakci utlumit, alespoň než se embryo spolehlivě uhnízdí. Rozhodující imunologickou zbraní proti zárodku je tzv. buňkami zprostředkovaná imunita.  Jde o soubor celé řady reakcí, které působí místně, takže v krvi nic nenajdeme. Buňkami zprostředkovaná imunita se nám daří odhalit pomocí speciálních technik.

Nežádoucí imunita se nemusí projevit hned, ale až když se embryo implantuje hlouběji do děložní sliznice a mezi 6. a 9. týdnem se rozvine imunitní reakce matky proti embryu. Velmi častý je pak samovolný nebo zamlklý potrat. Ale setkáváme se i s problémy ve vyšších stadiích těhotenství. Zásadou je, že imunitu je třeba ovlivnit ještě před oplozením. Je třeba co nejpečlivěji vyléčit všechny záněty pochvy, čípku, dělohy, vejcovodů a vaječníků, příp. je možné podání malých dávek imunosupresivních léků. Pak je možno pokusit se o otěhotnění, ať už přirozenou cestou, nebo pomocí IVF.

Další překážkou oplození a zdárného vývoje zárodku mohou být  antifosfolipidové protilátky, zejména kardiolipiny. Tyto protilátky jsou časté u žen trpících autoimunitním onemocněním (systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida, některé poruchy štítné žlázy, některé typy cukrovky aj.). Mohou se však vyskytnout i samostatně. Jejich negativní vliv je často nutné omezit podáváním tzv. antiagregačních léků před oplozením a v průběhu těhotenství.

Míst, kde může chybně řízená imunita narušit plodnost, je ještě více.

Může být tento problém i sekundární, tzn. první těhotenství proběhne v pořádku a ve druhém se projeví imunologické potíže?

Ano a je to dokonce poměrně časté. Imunita ženy má povinnost chránit tělo proti infekcím, nádorovým buňkám atd., ale musí také tolerovat některé cizorodé antigeny. V prvé řadě spermie a následně embrya. Ženy, které celá léta užívají hormonální antikoncepci a tím pádem provozují nechráněný styk, si mohou vytvořit imunitní reakci proti spermatu. Žena může být tedy zdravá, mít zcela zdravého manžela, a přesto se mohou vyskytnout problémy s otěhotněním.

Velkou výhodou léčby v Sanatoriu Helios je komplexnost poskytovaných zdravotních služeb. Moderní imunologie dokáže svými metodami příčiny neplodnosti a opakovaného potrácení určit a ve většině případů přinést i účinnou léčbu. Ohroženým párům nabízí Sanatorium Helios nejen odborný, ale i diskrétní, citlivý a individuální přístup.

KONTAKTUJTE NÁS