Reprodukční imunologie

V posledních deseti letech došlo ke značnému pokroku v pohledu na účast imunitního systému v procesech přirozeného oplození vajíčka, vzniku a udržení těhotenství. Vliv imunity na plodnost je dosud podceňován a gynekology někdy až ignorován. Samotná Reprodukční imunologie je mladý obor, který se však velmi dynamicky vyvíjí současně s vývojem imunologie jako takové. Imunitu je nutno vyšetřit, případně ovlivnit, před samotným procesem umělého oplození. Důkladné vyšetření napoví i vhodnost metody umělého oplodnění (například ICSI, IUI, PICSI, aj.).

Dle současných údajů se u přibližně 15 – 20 % párů vyskytují imunologická, respektive alergologická onemocnění, která mohou mít vliv na plodnost páru.

Poruchy imunity se mohou uplatnit nejen přímým účinkem na spermie a oocyty, ale i endokrinními poruchami, poruchami výživy plodu v těhotenství a dalšími nepříznivými vlivy.

Jak tedy postupovat?

  1. Pro obě pohlaví je vhodné přešetřit, resp. evidovat (ve spolupráci se specializovaným pracovištěm reprodukční imunologie) před vlastním procesem IVF veškerá pacientům známá systémová (a civilizační) onemocnění jako např. antifosfolipidový syndrom, autoimunitní onemocnění štítné žlázy, celiakie, endometriózu, preeklampsii, systémový lupus erythematodes, Sjoegrenův syndrom,diabetes mellitus, astma bronchiale, onkologická onemocnění a další.
  2. Samotná porucha fetomaternální imunity může stát za poruchami plodnosti, selhání embryotransferu po IVF, opakovaných těhotenských ztrátách, předčasných porodech a dalších nežádoucích komplikacích.

Imunologické vyšetření patří v Sanatoriu Helios mezi základní vyšetření. Pokud jste je ještě neabsolvovali, doporučíme vám je nejpozději při první konzultaci. Jako první pracoviště v ČR zařadilo Sanatorium Helios v Brně účelné vyšetření skupiny imunologických ukazatelů. Současně navázalo úzkou spolupráci s pracovištěm AKI (alergologie – klinická imunologie Brno) , které disponuje nejen špičkovou technikou, nutnou pro související laboratorní vyšetření, ale i potřebným lékařským obsazením, které umožňuje lépe interpretovat konkrétní pozitivní nálezy (imunolog, alergolog, reumatolog a další) a doporučit další postup.

Imunologii a imunopatologii reprodukčního systému uvažujeme ve dvou rovinách, odpovídajících skutečnosti, že imunita je společným problémem páru:

I . Pro reprodukční systém muže

  • Na spermiích lze prokázat mnoho imunogenních rozlišujících znaků. Ochranné mechanizmy proti těmto strukturám mohou však za patologických okolností selhat. Podle posledních studií (k roku 2017/8) jsou tyto imunopatologické mechanizmy zodpovědné za cca 50 % takových mužských sterilit, kde je přitom zcela normální endokrinologický, genetický a urologický nález.
  • Konkrétně autoprotilátky proti spermiím lze prokázat v 5 – 20 % (v závislosti na použité metodě). Pokud se tyto protilátky naváží na spermie, mohou různými mechanizmy ztěžovat jejich průchod pohlavním ústrojím ženy až zcela zrušit jejich oplozovací schopnost.
  • Větší část mužů s patologickým spermiogramem má v ejakulátu více leukocytů. Tyto mohou různými mechanizmy  zhoršit pohyblivost spermií ale i významněji poškodit a zabránit jejich vazbě na obaly vajíčka. Nelze opomenout i souvislosti s výskytem zánětlivých onemocnění.

II . Pro reprodukční systém ženy

  • Přítomnost protilátek proti spermiím je dlouho známou příčinou poruch plodnosti u žen. Protilátky proti spermiím může vytvářet žena (hlen v děložním hrdle, zona pellucida,…). Spermie jsou v pochvě chráněny semennou plazmou, obsahující imunosupresivní působky. Předpokládá se i „rozlišovací schopnost“ děložního hrdla s imunitní souvislostí ( s uplatněním cervikálního hlenu). Protispermiová aktivita může souviset i s zánětlivými procesy, resp. erozemi čípku. Při významné imunologické reakci lze někdy zjistit i zvýšené hladiny IgE protilátek.
  • V Sanatoriu Helios jsou prováděna stanovení takových protilátek to moderní imunofluorescenční metodou.To znamená vyšší citlivost v porovnání s jinde často používanou metodou ELISA.
  • Roli hraje i dlouhodobá koitální aktivita mimo ovulační termíny, kdy je reakce imunitního systému spíše negativní. Buňkami zprostředkovaná autoimunita může způsobit i pokles např. estradiolu a progesteronu a tím až ovariální selhání.
  • Důležité je věnovat pozornost možným vlivům imunopatologie na funkci placenty a zabránit tak samovolným potratům, předčasným porodům nebo špatné výživě plodu.

Velkou výhodou léčby v Sanatoriu Helios je komplexnost poskytovaných zdravotních služeb. Sanatorium Helios v Brně provádí vyšetření ukazatelů, které umožňují imunologické příčiny neplodnosti poznat, určit a přikročit k potřebné terapii před vlastím procesem IVF s cílem zvýšení úspěšnosti transferu a udržení těhotenství.

KONTAKTUJTE NÁS