Vyšetření muže

Spermiogram

Základním ukazatelem mužské plodnosti je spermiogram. V současné době je špatná kvalita spermií příčinou neplodnosti až u 90 % párů, které přicházejí do Sanatoria Helios.

Alespoň základní vyšetření spermií je proto nutné provést co nejdříve.

Při spermiogramu se hodnotí parametry, které ovlivňují schopnost spermií oplodnit vajíčko. Jedná se o celkové posouzení kvality ejakulátu, jehož součástí je i mikroskopické vyšetření.

Základem spermiogramu je zjištění:
– koncentrace spermií – počet spermií na mililitr
– motility spermií – podíl pohyblivých/nepohyblivých spermií a charakter jejich pohybu
– morfologie spermií – podíl spermií které mají správný/špatný tvar

Dále se posuzuje objem ejakulátu, jeho pH, viskozita (vazkost), shlukování spermií a přítomnost dalších buněk (kulaté buňky).
Ve zvláštních případech, například jsou-li v ejakulátu přítomny pouze nepohyblivé spermie, lze posoudit vitalitu spermií (podíl živých spermií).
Narušení kteréhokoliv z výše uvedených parametrů spermiogramu může negativně ovlivnit plodnost muže.

Kdy je spermiogram normální?
Aby byly hodnoty spermiogramu normální, měl by ejakulát splňovat níže uvedené normy podle Světové zdravotnické organizace (WHO, 2010).
– Objem ejakulátu: minimálně 1.5 ml
– pH: 7.2-8.4
– Koncentrace spermií: minimálně 15 miliónů spermií/ml
– Celková pohyblivost spermií: minimálně 40 % pohyblivých spermií
– Počet progresivně se pohybujících spermií (WHO třída a+b): minimálně 32 %
– Počet morfologicky normálních spermií: minimálně 4% morfologicky normálních spermií *
* tato striktní morfologie byla v roce 2010 stanovena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a její správnost byla ověřena dlouhodobou praxí v léčbě poruch reprodukce australskou Geneou

Závěrem spermiogramu může být:
Normozoospermie – veškeré hodnocené parametry ejakulátu jsou normální
Oligozoospermie – snížený počet spermií
Asthenozoospermie – snížený počet pohyblivých spermií či zhoršená pohyblivost spermií
Theratozoospermie – snížený počet spermií, které mají normální tvar
Nekrozoospermie – spermie v ejakulátu jsou mrtvé
Azoospermie – v ejakulátu nejsou žádné spermie.

Muži se zhoršenými hodnotami spermiogramu mají oproti mužům s normálními hodnotami sice nižší pravděpodobnost, že budou mít dítě, ale v žádném případě to neznamená, že jsou neplodní.

Mikrobiologické vyšetření
Mikrobiologické vyšetření ejakulátu umožní odhalit infekci, která by mohla mít vliv na funkční kvalitu spermií.

Genetické vyšetření
Toto vyšetření se provádí z krve, pomůže identifikovat genetický problém a určí pravděpodobnost jeho přenosu na dítě.

Imunologické vyšetření
Imunologické vyšetření se dá provést z krve kteréhokoliv partnerů, z ejakulátu či z cervikálního hlenu partnerky. Zjišťuje přítomnost protilátek proti spermiím, které mohou být produkovány imunitním systémem muže i ženy a mohou být příčinou neplodnosti páru.

Funkční testy spermií
Další funkční testy spermií prováděné v andrologické laboratoři umožní lékaři zvolit metodu asistované reprodukce vhodnou pro konkrétní pár. (více o funkčních testech zde)

Doporučení k odběru ejakulátu pro vyšetření spermiogramu
Před samotným odběrem je vhodné dodržet minimálně 2denní pohlavní abstinenci. Odběr se provádí výhradně do sterilního kelímku, který buď dostanete od lékaře, nebo si jej můžete vyzvednout přímo u nás v andrologické laboratoři. Vzorek je nutno doručit do naší laboratoře do 1 hodiny po odběru. Je přitom nutno zajistit, aby teplota vzorku neklesla pod 20°C.

Na vyšetření spermiogramu se můžete objednat na telefonním čísle: 549 523 257 případně mailem na adrese andrologie@sanatoriumhelios.cz

KONTAKTUJTE NÁS