Pokud nenaleznete odpověď na vaši otázku, využijte možnosti položit otázku některému z našich odborníků zde.

Jaký je rozdíl mezi infertilitou a sterilitou?

Podle mezinárodní klasifikace se termín infertilita – snížená plodnost – užívá v případě, že žena neotěhotní do jednoho roku pravidelného pohlavního styku. Po dvou letech se mluví o sterilitě.

Za  jak dlouho by měla žena otěhotnět?

Při pravidelném pohlavním styku měla by žena otěhotnět do 3-6 měsíců.

Kdy začít pátrat po příčinách neplodnosti?

Velmi záleží na věku ženy. U žen mladších 35 let bych doporučil konzultaci ve specializované ambulanci pro léčbu neplodnosti a základní vyšetření po půl roce. U žen starších 36 let již po třech měsících.

Proč déle nevyčkat s vyšetřením? U starších partnerů dokonce již po třech měsících?

Doporučujeme pouze vyšetření možných příčin neplodnosti, ne léčbu. Bohužel ale zkušenosti ukazují, že až 90 % párů, které tato vyšetření podstoupí, budou léčbu potřebovat. U starších párů je třeba s léčbou začít co nejdříve. Ve věku nad 37 let se výrazně již snižuje kvalita vajíček a tím se zvyšuje riziko vrozených vývojových vad. Zdravotní pojišťovny hradí léčbu neplodnosti do 39. narozenin.

Je častěji příčinou neplodnosti v páru muž nebo žena?

Asi před šesti lety nebyl velký rozdíl mezi frekvencí poruch plodnosti žen a mužů. V současné době se příčina neplodnosti u žen pohybuje kolem 30 %. U mužů nacházíme poruchy spermiogeneze až u 90 % mužů – u párů léčících se pro neplodnost v Sanatoriu Helios.

Jak neplodnost léčit?

Bez podrobného vyšetření obou partnerů nelze stanovit ideální průběh léčby.

Potřebuji nějaké doporučení ke konzultaci a vyšetření ve vašich ambulancích?

K objednání a vyšetření v našich specializovaných ambulancích nepotřebujete žádné doporučení. Stačí se objednat na  tel.: 549 523 258, 549 523 211 nebo využijte kontaktní formulář.

Můj gynekolog mi předepsal tabletky na ovulaci, jak dlouho je mohu užívat?

Nejdříve bych zdůraznil, že předpis léků na ovulaci by mělo minimálně předcházet vyšetření spermiogramu partnera. Pokud  žena po třech měsících neotěhotní, doporučuji podrobnější vyšetření obou partnerů.

Manžel se stydí přijít na vyšetření.

Při prvním vyšetření spermiogramu není přítomnost muže nutná. V tomto případě můžete sperma k rozboru přinést sama – je však třeba dodržet instrukce k odběru a přepravě vzorku. Veškeré potřebné informace vám sdělí pracovníci andrologické laboratoře na tel.: 549 523 257.

Jaká vyšetření mi doporučujete podstoupit?

Jde o zcela individuální přístup ke každému páru. Mezi základní vyšetření by ale měl patřit spermiogram, hormonální profil ženy a imunologická a genetická vyšetření. Jako velmi důležité se v současné době ukazuje testování funkčních vlastností spermií, zejména test integrity DNA.

IUI nebo IVF?

Každý lékař dá jistě vždy přednost méně náročnému způsobu léčby jako je IUI. Pro úspěch IUI je však nutné také splnění základních předpokladů – do dělohy musí být zavedeno kolem deseti milionů pohyblivých spermií, morfologie spermií by měla být v normě, je nutná také průchodnost vejcovodů a probíhající ovulace na ovariu. Spermie by také měly být vyšetřeny na přítomnost autoprotilátek – IBT test. I po splnění všech těchto předpokladů se úspěšnost IUI pohybuje pod 10 %.

ICSI/PICSI?

Před rozhodnutím o provedení PICSI doporučujeme provedení testu integrity DNA spermií. PICSI vybírá spermie na základě jejich funkčních vlastností. Neplatí vždy, že nejdražší metoda je ta nejlepší – výběr metody oplození nechte na zkušenostech našich odborníků a výsledcích vyšetření.

Jak dlouho kultivovat embrya?

Čím déle se embrya kultivují, tím více se prokáže jejich kvalita a schopnost dalšího vývoje. Druhý den kultivace mají embrya čtyři buňky a šance na těhotenství je asi 25%. Třetí den jsou embrya 7-10 buněčná a počínají kompaktovat. Šance na graviditu je kolem 35-40 %. Pátý až šestý den se vytvoří blastocysty, které mají kolem 120 – 200 buněk, začíná diferenciace buněk na buňky, ze kterých se tvoří embryo, a část, ze které vzniká placenta. Tohoto stádia dosáhne jen menší část embryí (kolem 30 %), ale jejich šance na další růst v děloze je kolem 50-55 %. Transfer blastocyst snižuje počet neúspěšných embryotransferů a snižuje počet zbytečně zamražovaných embryí.

Podmínkou zisku kvalitních blastocyst je speciální laboratorní vybavení, kvalitní embryologický tým a dlouhodobé zkušenosti.

Provádět před embryotransferem PGT-M/PGT-A (dříve PGD/ PGS) – genetické vyšetření embryí?

Preimplantační genetické vyšetření embryí odhalí až u 50 % blastocyst genetické chyby v počtu chromozomů. Metoda PCR umožňuje vyhledání genových mutací způsobující monogenní onemocnění. V některých případech jsou PGT-M/PGT-A vyšetření hrazena i ze zdravotního pojištění. V Sanatoriu Helios doporučujeme provedení PGT-M u párů s genetickým onemocněním, žen ve věku nad 37 let, opakovaně neúspěšném embryotransferu a těžkých poruchách spermiogeneze. Po vyloučení geneticky abnormálních embryí po PGT-M vyšetření dosahujeme úspěšnosti více než 75 % na jedno embryo a jeden embryotransfer.

Jakou metodu PGT-M/PGT-A (dříve PGD/ PGS) zvolit?

Sanatorium Helios nabízí pro testování embryí (preimplantační genetický screening) novou metodu – sekvenování nové generace (NGS). Tato metoda nahrazuje dosud používanou mikročipovou (array) komparativní hybridizaci, aCGH.

Sekvenování nové generace umožňuje kompletní a přesný screening všech 24 chromosomů v genetické výbavě embrya.

Odchylky v počtu nebo struktuře chromozomů mohou vést nejčastěji k samovolnému potratu v raném stádiu těhotenství nebo k narození dítěte s vážným postižením. Nejznámějším syndromem je Downův syndrom způsobený nadpočetným chromozomem 21, Edwardsův syndrom (nadpočetný chromozom 18), Patau syndrom (nadpočetný chromozom 13), Turnerův syndrom (chybění jedné kopie chromozomu X) a Klinefelterův syndrom (stav pohlavních chromozomů XXY). Embrya vybraná pomocí sekvenování nové generace tak mají vyšší pravděpodobnost uchycení a dalšího správného vývoje plodu v děloze matky. Ženy jsou tak ušetřeny zbytečných embryotransferů a eventuálních následných reprodukčních ztrát z důvodu nestandardní genetické výbavy embrya.

NGS je určena i pro rodiče, kteří jsou nositeli balancované formy translokace tj. přestavby genetického materiálu mezi chromozomy. Právě jim může metoda nabídnout výběr embrya, které neponese nebalancovanou formu translokace, tedy formu spojenou s mnohočetnými ztrátami plodu nebo s narozením postiženého potomka.

Kolik embryí zavést zpět do dělohy?

Doporučujeme transfer pouze jediného embrya – blastocysty. Pokud je vykultivováno více embryí, jsou další embrya zamrazena a v případě neúspěchu jsou postupně po jejich rozmražení po jednom transferována. Zvyšuje se tak výrazně šance na těhotenství v jednom cyklu (při zisku alespoň 3 kvalitních embryí transferovaných vždy po jednom se kumulativní úspěšnost pohybuje kolem 94 %).

Jakou šanci na těhotenství má čerstvé a jakou rozmražené embryo?

V současné době se k zamražení embryí využívá technika zvaná vitrifikace. Vitrifikační postupy byly zdokonaleny ve spolupráci se společností Genea. Díky tomu je pravděpodobnost gravidity po zavedení čerstvých a rozmražených embryí stejná, tzn. více než 60 %.

Pokud jste nenašli odpověď na vaši otázku, využijte možnosti položit otázku některému z našich odborníků zde.

Sanatorium Helios CZ

prim. MUDr. Pavel Texl

vedoucí lékař a ředitel sanatoria

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top