Jakmile je stanovena diagnóza, je zahájena cílená léčba.

Probíhá-li ovulace pravidelně a bez potíží, pak je jednou z možností úspěšného oplodnění optimální časování pohlavního styku (vhodná doba se volí podle bazální teploty či výsledku ovulačního testu).

U žen, které produkují vajíčka nepravidelně nebo vůbec, je léčebným postupem volba hormonální terapie směřující k vyvolání ovulace. Podává se hormonální přípravek, který nepřímo stimuluje vaječníky k uvolnění vajíčka.

Cervikální sterilita (nekvalitní děložní hlen) – děložní hlen se mění v průběhu měsíce v závislosti na produkci steroidů – estrogenů a progesteronu. Těsně před začátkem ovulace se hlen stává prostupným pro spermie. Je-li děložní hlen příliš hustý, anebo se v děložním hrdle vyskytla infekce či protilátky proti spermiím, může se hlen chovat jako jakási bariéra proti spermiím a neumožňuje jejich průnik dále do vnitřních rodidel. Možným řešením tohoto problému je inseminace (IUI).

U žen, u kterých dochází k pravidelné ovulaci, lze některé příčiny neplodnosti (pozánětlivé poškození vejcovodů srůsty, endometrióza, zprůchodnění vejcovodu) odstranit operativními léčebnými postupy.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top