Tímto pojmem je označováno zamrazení vlastních vajíček nebo spermií a jejich uchovávání při velmi nízkých teplotách proto, aby v budoucnu byla zachována možnost přivést na svět vlastního potomka.

Kryokonzervace pohlavních buněk (oocytů nebo spermií) patří mezi novější metody asistované reprodukce. Kryokonzervaci vajíček nebo spermií v praxi umožnila tzv. ultrarychlá metoda mrazení – vitrifikace. Při vitrifikaci nedochází k takovému poškození buněk jako tomu bylo u dříve používaného tzv. pomalého mražení, což je zvlášť v případě vajíček zcela zásadní. Skladování probíhá v Dewarových nádobách s tekutým dusíkem při teplotě téměř -196 stupňů Celsia a délka uskladnění není omezená, může se jednat o spoustu let, aniž by došlo ke snížení kvality uchovávaných vzorků.

Uchování vajíček

Z jakých důvodů se uvažuje o zamrazení vajíček?

Životní plány, odložení mateřství

U mladých žen, které nemají partnera, nebo pro ně momentálně není těhotenství žádoucí (studium, kariéra, bydlení a jiné), ale chtějí si zachovat svou reprodukční schopnost do doby, kdy už by to třeba nebylo přirozeně možné.

V případě, kdy je známo, že ženě hrozí selhání vaječníků a tím i následná ztráta plodnosti v budoucnosti, lze také vajíčka zamrazit a uchovat pro budoucí použití.

V případě náhlých potíží

V den odběru vajíček partnerky nejsou k dispozici partnerovy spermie. Důvody ke vzniku takové problematické situace mohou být zdravotní, psychické, dopravní, nebo i pracovní. V takovém případě je možné získaná vajíčka zamrazit.

Při diagnóze nádorového onemocnění

V případě, kdy je u ženy plánována onkologická léčba a hrozí ztráta plodnosti, je velmi vhodné vlastní vajíčka předem zamrazit. Při léčbě chemoterapií nebo radioterapií bývají vajíčka znehodnocena.

Proč jsou vajíčka problematickým materiálem ke kryokonzervaci?

Vajíčko je jen jedna buňka s velkým obsahem tekutiny, což je samo o sobě problematický materiál k zamrazení. Vajíčko ale navíc obsahuje aparát zvaný meiotické vřeténko, které je extrémně náchylné na poškození chemikáliemi a chladem. Pracovník, jenž vitrifikaci vajíček provádí, musí být tedy velmi zkušený a precizní a technika vitrifikace musí být v laboratoři velmi dobře zvládnutá.

Přestože je úspěšnost s kryokonzervovanými oocyty nižší než s embryi a zamrazení vajíček není 100% pojistkou vlastního dítěte, pro řadu žen představuje jedinou možnost, jak mít v budoucnu svého vlastního potomka. Ženy čím dál častěji chtějí převzít kontrolu nad svou plodností alespoň v rozsahu, který je možný.

Jaký je ideální věk pro mrazení vajíček?

S věkem ženy klesá nejen počet aktivních vajíček, ale i jejich kvalita. Tento fenomén se však netýká dělohy. Zajímavostí v biologii ženy je, že kvalita jejích vajíček obecně klesá rychleji než kvalita jejího lůna, tedy její schopnosti nést těhotenství. To je také důvod, proč starší ženy mohou mít bez problémů děti s použitím darovaných vajíček. Pokud si tedy žena v mladším věku nechá zamrazit vajíčka, může pak sama sobě sloužit jako dárkyně a v takovém případě lze očekávat vysokou šanci na otěhotnění s rozmrazenými vlastními vajíčky. Za věkovou hranici pro zamrazení vajíček považujeme věk 35 let.

Jak mrazení vajíček probíhá?

Pokud o zamrazení vajíček uvažujete, objednejte se přes naše koordinátorky na telefonním čísle +420 549 523 258 ke konzultaci do ambulance některého z IVF specialistů nebo využijte kontaktní formulář níže na této stránce.

Po provedení základních vyšetření je určen osobní léčebný plán a hormonální stimulace vaječníků, následuje odběr vajíček a jejich zamrazení. Uchování vajíček v tekutém dusíku je možné po mnoho let.

Uchování spermií

Jaké jsou nejčastější důvody pro uchování spermií?

Pro jistotu

Muži jsou zvyklí plánovat a uvažovat pragmaticky. Pokud se muž rozhodne, že si nechá preventivně uskladnit vlastní spermie, má pojistku proti riziku, že ztratí plodnost například následkem úrazu při sportu, při rizikových aktivitách, nebo i při povolání. Nemusí se jednat jen o příslušníky bezpečnostních sborů, jako jsou vojáci před odjezdem na mise, nebo hasiči a další. U řidičů z povolání dochází v průběhu času k významnému zhoršování hodnot spermiogramu v důsledku dlouhého sezení a zahřívání tkáně varlat, a tím k narušení správné spermiogeneze. Prakticky v každé profesi lze najít rizikové vlivy, která se promítají do mužské plodnosti. Jedná se o chemické látky, záření a v neposlední řadě i stres.

Odhalení nádorového onemocnění

Může se stát, že při léčbě zhoubného nádoru pomocí chemoterapie a radioterapie dojde k nenávratnému poškození semenotvorných tkání. Před zahájením léčby je vhodné dohodnout se na zamrazení a uskladnění vzorků vlastního spermatu pro pozdější použití na klinice asistované reprodukce.

Odkládání založení rodiny do pozdějšího věku

Také věk muže ovlivňuje úspěšnost otěhotnění a zdraví budoucího potomka. Proto je lepší uložit si vzorek spermií v nižším věku.

Můžete si také přečíst příspěvek na našem blogu.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top