DISKUZE


OBJEDNEJTE SE
GENEA< !–- -–> < !–- -–> FACEBOOK< !–- -–>

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie v souvislosti s používáním webových stránek Sanatoria Helios

Souhlasím, aby společnost SANATORIUM Helios, spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 12, 602 00 Brno, IČO 48911577 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje, včetně osobních údajů zvláštní kategorie sdělené při využití služeb v rámci webových stránek www.sanatoriumhelios.cz nebo kterékoli z jeho jazykových mutací, který je tvořen zejména specializovanými formuláři pro objednání a pro položení dotazu odborníkům Společnosti. Internetová média Sanatoria Helios jsou provozovaná Společností v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Souhlas se zpracováním dávám maximálně na období 10 let od mé poslední aktivity nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem:

 • vypracování odpovědi odborníka v rámci nabízené služby na webových stránkách a/nebo
 • vložení mého dotazu spolu s odpovědí a změněným křestním jménem na webové stránky Společnosti a/nebo
 • předání zaměstnancům Společnosti za účelem objednání, dalších konzultací či spolupráce ve věci mého zdravotního stavu.

Výslovně tedy souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím zdravotnickým zařízením, se kterými má Společnost uzavřená zvláštní ujednání o zárukách při zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

 • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
 • s právem vznést námitku proti zpracování;
 • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
 • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

 • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
 • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: Ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy diskuzní poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
 • mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům z řad zaměstnanců Společnosti nebo jejím spolupracujícím odborníkům zpracovávajícím mé výslovně položené dotazy.

Současně beru na vědomí, že se v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování mých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, kontakt: skacel@sanatoriumhelios.cz, nebo pro další komunikaci ohledně mých osobních údajů, příp. odvolání souhlasu s jejich zpracováním mohu také využít adresu info@sanatoriumhelios.cz.

Ostatní

Pokud jsem jako návštěvník webových stránek Sanatoria Helios nebo jejich jazykové mutace, který při použití specializovaného kontaktního formuláře na těchto stránkách zvolil zaškrtnutím políčka možnost: „Souhlasím, že na moji e-mailovou adresu budou zasílány občasné newslettery s informacemi z oboru asistované reprodukce, gynekologie a genetiky ze SANATORIA Helios.“, dále uděluji souhlas s občasným zasíláním marketingových a obchodních sdělení Společnosti jako provozovateli tohoto webu, ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas se zpracováním údajů se uděluje na dobu neurčitou a je možno je kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v newsletteru nebo emailem na adrese: info@sanatoriumhelios.cz.

Používání služeb Google a Sklik

Pro sledování statistik návštěvnosti webových stránek je používán nástroj Google Analytics, sbírající anonymní data o návštěvnících webu. Podrobné podmínky využívání služby Google Analytics: http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html.

Společnost jako provozovatel webových stránek dále může používat systém Google Adwords. Společnosti Google v rámci této služby používá soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran k distribuci reklam a souvisejících služeb na základě předchozích návštěv portálu. Podrobné podmínky používání služby Google AdWords jsou dostupné na stránce https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=CZ.

Společnost jako provozovatel také může používat podobné služby systému Sklik společnosti Seznam, a.s., obchodní podmínky služby Seznam Sklik: http://napoveda.sklik.cz/cz/sklik-smluvni-podminky.html.

Jako návštěvník webových stránek tímto vyjadřuji souhlas s těmito podmínkami.

V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasím, budu respektovat výzvu Společnosti, abych nepoužíval služby jejích webových stránek.

Společnost si jako provozovatel tohoto webu si vyhrazuje právo změnit znění těchto podmínek. Obě strany (provozovatel a návštěvník/klient) souhlasí, že tyto podmínky a případné spory se řídí právními předpisy České republiky.

Potvrzuji, že tímto dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Scroll to Top