Pro optimální volbu metody oplození vajíček je třeba podrobná analýza kvality spermií. Proto před zahájením léčby kromě základního spermiogramu vyšetřujeme i tzv. funkční testy spermií a na základě všech výsledků pak volíme vhodnou metodu oplození.

Oplození může proběhnout dvěma různými způsoby – klasickou metodou oplození a metodou ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie) s jejími modifikacemi.

Samovolné oplození

Klasická metoda oplození (společná inkubace gamet) se provádí v případě splnění parametrů pro normální spermiogram a vyloučení přítomnosti autoprotilátek proti spermiím. Probíhá přidáním určité koncentrace spermií do speciálního oplozovacího média s vajíčky a jejich společnou inkubací – jedná se o tzv. “samovolné oplození ve zkumavce”.

Intracytoplazmatická injekce spermie ( ICSI )

V případě, že jsou parametry spermiogramu nedostačující, při nízkém počtu nebo špatné kvalitě získaných vajíček, při imunologickém faktoru neplodnosti, u pacientů, jejichž embrya mají být vyšetřena PGT metodou, je potřeba přistoupit k oplození metodou ICSI.
ICSI je mikromanipulační metoda, při které embryolog pomocí mikropipety vpraví spermii přímo do vajíčka. Celý proces se provádí pomocí mikromanipulátoru pod kontrolou mikroskopem. Mikromanipulátor je přístroj, který převádí poměrně hrubé pohyby ruky na jemné pohyby mikromanipulační jehly, která vpraví předem vybranou spermii do vajíčka.


Oplození vajíčka metodou ICSI

PICSI (ICSI předvybrané spermie)

PICSI je mikromanipulační technika, která umožňuje výběr spermie pro oplození vajíčka na základě její funkční kvality.

Při této metodě jsou spermie inkubovány v Petriho misce, jejíž dno je pokryté hyaluronanem. Pro ICSI jsou následně  vybírány pouze spermie navázané na hyaluronan. Hyaluronan je mukopolysacharid, který se přirozeně vyskytuje jako součást mezibuněčné hmoty obklopující spolu s kumulárními buňkami vajíčko. Aby mohla spermie při přirozeném oplození úspěšně proniknout do vajíčka a oplodnit ho, musí být schopna vázat se k hyaluronanu. Takové interakce je schopna pouze zralá spermie. Vědeckými studiemi bylo potvrzeno, že spermie, které jsou schopny vazby k hyaluronanu, mají lepší morfologii, statisticky nižší podíl chromozomálních anomálií a lepší integritu DNA.

Výhodou metody PICSI je především možnost výběru spermie na základě jejích funkčních vlastností. Je důležité si uvědomit, že na základě stejného principu jsou vybírány spermie i při přirozeném oplození probíhajícím v těle ženy.

Defekty, jako je nezralost spermie, chromozomální anomálie nebo poškozená integrita DNA spermií často nejsou vidět v mikroskopu pouhým okem a nemohou být proto eliminovány, vybírá-li spermii embryolog. Pokud z předchozích vyšetření víme, že se v ejakulátu muže spermie s takovými defekty vyskytují, bývá doporučeno oplození vajíček pomocí metody PICSI.

PICSI v praxi
PICSI v praxi
PICSI v praxi
PICSI v praxi
PICSI
PICSI

TESE (testicular sperm extraction)

K chirurgickému odběru spermií se přistupuje v případě, že v ejakulátu muže nejsou přítomny žádné spermie (azoospermie) nebo se spermie vyskytují ve velmi nízkém počtu a vykazují špatné fyziologické vlastnosti. Pokud v pořádku probíhá proces spermatogeneze (vývoj spermií), mohou být spermie odebrány z varlete pomocí metod TESE a TESA nebo z nadvarlete pomocí metod MESA a PESA.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top