Vyberte stránku

Certifikace a akreditace

Exkluzívní licenční smlouva společnosti Genea – World Leading Fertility (dříve Sydney IVF)

Sanatorium Helios je již více než 15 let výhradním držitelem licence společnosti Genea v České republice a na Slovensku. Tato exkluzivní smlouva zahrnuje spolupráci na vývoji nových IVF a PGD/PGS technik. Neustálé zavádění nových technologií a jejich trvalé kontroly vedou ke zvýšení kvality a úspěšnosti IVF v Sanatoriu Helios.
Součástí licenční smlouvy s Geneou (Sydney IVF) bylo zavedení preimplantační genetické diagnostiky(PGD).

Akreditace Laboratoře IVF

Český institut pro akreditaci, o.p.s. – CIA potvrdil splnění podmínek pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189

Sanatorium Helios má jako jediná z brněnských klinik akreditovanou laboratoř IVF, tedy embryologickou a andrologickou laboratoř. Toto nejvyšší možné ohodnocení kvality práce v laboratořích potvrdil audit nezávislé agentury ČIA, který proběhl ve dnech 20. – 22. 2. 2017.  

 

 

Přidělená akreditační značka a unikátní kód pro Sanatorium Helios

ISO – International Organization for Standardization

Každý proces potřebuje být systematický. Zvláště to platí u vysoce specializovaných činností jako jsou lékařské postupy a laboratorní technologie.
Již v roce 1994 Sanatorium Helios získalo certifikaci ISO 9001. Dokumenty ISO byly vytvořeny mezinárodní organizací za účelem stanovení požadavků na systémy řízení kvality. ISO poskytují systematickou specifikaci pro zlepšování provozního výkonu, slouží jako model pro zajištění kvality a kontroly a řízení těchto procesů.

Akreditace Laboratoře lékařské genetiky
 

Naše pracoviště neustále zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb, mezi které patří i využívání nejnovějších metod v oblasti preimplantační genetické diagnostiky a screeningu v naší laboratoři.

V Laboratoři lékařské genetiky probíhají pravidelně audity nezávislé agentury ČIA, jejichž závěr pravidelně potvrzuje akreditace předchozí.

Poslední audit byl proveden v průběhu listopadu 2018. Laboratoř lékařské genetiky získala Osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189, což je nejvyšší možné ohodnocení kvality práce v laboratořích.

Samozřejmostí je pak vysoce kvalifikovaný a zkušený personál, který v rámci akreditace prošel velmi přísnou prověrkou. Uspěli jsme v plném rozsahu.

Akreditované máme všechny metody využívané pro preimplantační genetickou diagnostikou a screening a dále pak metody pro cytogenetické a molekulárně cytogenetické vyšetření periferní krve.

Posledním auditem máme akreditovánu i novou metodu využívanou k testování embryí. Jedná se o Sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing, NGS).
Metoda NGS je v současné době nejmodernější technologií čtení DNA. Tato pokročilá technologie poskytuje citlivější rozlišení a přesnější údaje ve srovnání s dřívějšími technologiemi.
 
 

Akreditace Global Clinic Rating
 

SANATORIUM Helios jako první a dosud jediné centrum asistované reprodukce v České republice a na Slovensku získalo akreditaci společnosti Global Clinic Rating.
Global Clinic Rating se zabývá celosvětovým porovnáním kvality klinik.

Tato akreditace představuje oficiální expertní hodnocení kliniky. Prokazuje splnění vysoké úrovně odbornosti, technologického vybavení, kvality poskytovaných služeb a odezvy od pacientů. Akreditace je umožněna pouze klinikám s prověřenými vysoce nadprůměrnými výsledky, kterých je dosahováno dlouhodobě.

Sanatorium Helios patří dlouhodobě mezi 5 nejlepších klinik na světě z celkového počtu téměř 2000. Toto umístění je však na samotné akreditaci nezávislé.

Podívejte se na celosvětové porovnání klinik v oboru asistované reprodukce 

Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem 2018

Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem je ocenění, kterým společnost Centrum průzkumu firem s.r.o. vyznamenává firmy, na které se nenašly žádné negativní ohlasy na internetových portálech. Takové firmy jsou považované za spolehlivé a důvěryhodné.

Oceněné firmy mají zodpovědný a seriozní přístup ke svým zákazníkům a obchodním partnerům.