Akreditace Laboratoře IVF

Ve všech laboratořích Sanatoria Helios je jako prvotní záležitost dbáno především na kvalitu práce. Proto jsou pravidelně všechny laboratoře Sanatoria Helios podrobovány auditu nezávislé agentury ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s. ), zda splňují podmínky pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189.

Audity Laboratoře IVF a Laboratoře lékařské genetiky, které probíhají v pravidelných intervalech, byly vždy velmi úspěšné. Pro pacienty by měla být kvalita práce v laboratořích jedním z hlavních kriterií při jejich výběru.

Dohled nad kvalitou prací Laboratoře IVF poskytuje jako odborný garant prim. MUDr. Pavel Texl.

Samozřejmostí je pak vysoce kvalifikovaný a zkušený personál, který v rámci akreditace prošel velmi přísnou prověrkou. Uspěli jsme v plném rozsahu.

Osvědčení o akreditaci
Přidělená akreditační značka a kód pro Sanatorium Helios

Akreditace Laboratoře lékařské genetiky

Také audit nezávislé agentury ČIA v Laboratoie lékařské genetiky potvrdil, že jsou splněny podmínky pro její akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189.

Akreditované máme všechny metody využívané pro preimplantační genetické testování a dále pak metody pro cytogenetické a molekulárně cytogenetické vyšetření periferní krve.

Dohled nad kvalitou práce Laboratoře lékařské genetiky poskytuje jako odborný garant prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

Přidělená akreditační značka a unikátní kód pro Sanatorium Helios

Akreditace Global Clinic Rating

SANATORIUM Helios v březnu 2020 opět obhájilo akreditaci společnosti Global Clinic Rating jako první a dosud jediné centrum asistované reprodukce v České republice a na Slovensku. Pro naše centrum je jako prvotní záležitost dbáno především na kvalitu práce a poskytované péče.

Tato akreditace představuje expertní hodnocení klinik a prokazuje splnění vysoké úrovně odbornosti, technologického vybavení, kvality poskytovaných služeb a odezvy od pacientů. Akreditace je umožněna pouze klinikám s prověřenými vysoce nadprůměrnými výsledky.

Global Clinic Rating se zabývá celosvětovým porovnáním kvality klinik. Dlouhodobě patříme mezi 5 nejlepších klinik na světě z celkového počtu 1821. Toto umístění je však na samotné akreditaci nezávislé.

Akreditace je umožněna pouze klinikám s prověřenými vysoce nadprůměrnými výsledky, kterých je dosahováno dlouhodobě.

Podívejte se na celosvětové porovnání klinik v oboru asistované reprodukce 

znak akreditace gcr
akreditační osvědčení GCR
znak akreditace gcr

ISO – International Organization for Standardization

Každý proces potřebuje být systematický. Zvláště to platí u vysoce specializovaných činností jako jsou lékařské postupy a laboratorní technologie.

Již v roce 1994 Sanatorium Helios získalo certifikaci ISO 9001. Dokumenty ISO byly vytvořeny mezinárodní organizací za účelem stanovení požadavků na systémy řízení kvality. ISO poskytují systematickou specifikaci pro zlepšování provozního výkonu, slouží jako model pro zajištění kvality a kontroly a řízení těchto procesů.

TÜV SÜD

Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem 2018 a 2019

Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem je ocenění, kterým společnost Centrum průzkumu firem s.r.o. vyznamenává firmy, na které se nenašly žádné negativní ohlasy na internetových portálech. Takové firmy jsou považované za spolehlivé a důvěryhodné.

Oceněné firmy mají zodpovědný a seriozní přístup ke svým zákazníkům a obchodním partnerům.

Certifikát Důvěryhodnosti
certifikát důvěryhodnosti firem 2019

Exkluzívní licenční smlouva společnosti Genea – World Leading Fertility (dříve Sydney IVF)

Sanatorium Helios je více než 15 let výhradním držitelem licence společnosti Genea v České republice a na Slovensku. Tato exkluzivní smlouva zahrnuje spolupráci na vývoji nových IVF a PGD/PGS technik. Neustálé zavádění nových technologií a jejich trvalé kontroly vedou ke zvýšení kvality a úspěšnosti IVF v Sanatoriu Helios.

Součástí licenční smlouvy s Geneou (Sydney IVF) bylo zavedení preimplantační genetické diagnostiky(PGD).

Licenční smlouva

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top