Poté, co jsou při vstupních vyšetřeních zjištěny takové příčiny, které brání přirozenému otěhotnění nebo volbě jednodušších metod asistované reprodukce, je při konzultaci s IVF specialistou doporučen postup IVF (in vitro fertilizace). Vaši cestu za vytouženým cílem neprodlužujeme neefektivními metodami. Od samého začátku se přímo pro vás snažíme najít nejúčinnější řešení.

Hormonální léčba stimulující dozrání většího počtu vajíček

Na základě výsledků hormonálního profilu, AMH a věku ženy je zvolen dlouhý nebo krátký stimulační protokol a vhodná kombinace stimulačních preparátů. Pacientka si pak podle přesných instrukcí tyto preparáty aplikuje a chodí během stimulace na pravidelné kontroly.

Kontrola průběhu stimulace

Při pravidelných kontrolách (obvykle 5., 8., 11. den stimulace) je pomocí ultrazvuku měřen počet a velikost folikulů a současně se kontroluje hladina hormonů FSH, LH a E2 v krvi. Odpoledne tentýž den jsou výsledky z krve a nález na UTZ dohromady zhodnoceny vedoucím lékařem a pacientka je koordinátorkou informována o dalším postupu – úprava dávkování preparátů (je-li potřeba), termín další kontroly, ukončení stimulace, apod.

Embryologický pohovor

Během stimulace absolvuje každá pacientka (může i s partnerem) pohovor s embryoložkou. Zde je pomocí ilustračních obrázků vše znova vysvětleno, ujasní se např. volba metody oplození vajíček (pokud se čekalo na výsledky kontrolních vyšetření), pacienti jsou poučeni o nutnosti vyplnění informovaných souhlasů, které s sebou k přečtení a vyplnění dostanou domů. Tyto informované souhlasy pak přinesou k příjmu před odběrem vajíček.

Odběr vajíček (punkce, OPU)

Stimulace většinou trvá minimálně 11-12 dní, odběr vajíček se tedy provádí nejdříve 13., častěji 14. den. V případě potřeby, např. nerovnoměrného nebo pomalého růstu folikulů, je potřeba stimulaci protáhnout. Poslední den stimulace si pacientka podle instrukcí aplikuje večer ukončovací injekci. Poté je den pauza a další den přichází i s partnerem ráno na odběr vajíček. Odběr vajíček se provádí v celkové narkóze 34-36 hodin po ukončovací injekci, jedná se o krátký zákrok, po kterém po 2 hodinách odchází pacientka s doprovodem domů

Odběr spermií

Odběr spermií se provádí ráno ve stejný den jako odběr vajíček. Odběr spermatu lze provést i mimo naše pracoviště, k tomu je nutné vyzvednout v laboratoři sterilní nádobku a dodržet podmínky pro přepravu. Spermie lze také použít již předem zamražené, v případě absence spermií v ejakulátu (azoospermie) je možné pokusit se získat spermie z tkáně varlat (TESE).

Příprava reprodukčních buněk pro oplození

Vajíčka jsou po punkci folikulů uložena v inkubátoru a k oplozování dochází zhruba po 3-4 hodinách po odběru.

Spermie jsou po odběru zpracovány podle již předem zvolené metody oplození (klasická koinkubace gamet, ICSI, PICSI), zpracování spermií může být doplněno o metodu MACS.

Oplození vajíček

Je-li na základě výsledků spermiogramu a funkčních testů voleno tzv. klasické oplození, jsou po určité době od odběru k vajíčkům přidány zpracované spermie k samovolnému oplození v kultivační misce („ve zkumavce“).

Přistupuje-li se k mikromanipulační technice (ICSI, PICSI), pak jsou vajíčka zbavena kumulárních buněk, je zhodnocena jejich zralost a zralá vajíčka jsou pak oplozována vpravením spermie dovnitř vajíčka pomocí jehly mikromanipulátoru.

Kontrola oplození

Ať už byla vajíčka oplozována jakkoliv, je následující den po odběru vajíček hodnoceno jejich oplození. Pacientka si pak telefonuje v 10:15 do embryologické laboratoře, kde dostane informace o počtu zralých a oplozených vajíček.

Kontrola vývoje embryí

Další informace o průběžném vývoji embryí pak obdrží 3. den, kdy telefonuje v 10:15

Transfer, mražení, PGT

5. a 6. den vývoje embryí telefonuje pacientka v 8:00, aby se spolu s embryoložkou domluvila na použití kvalitních embryí. Pokud se plánuje čerstvý transfer, provádí se 5. den. 6. den se všechna kvalitní embrya mrazí (vitrifikují). Na čase provedení čerstvého transferu se embryoložka domlouvá s pacientkou 5. den ráno. Zpravidla se plánuje na dopoledne.

Pokud je plánováno PGT-M/PGT-A vyšetření, provádí se biopsie embryí ve stádiu hatchující blastocysty (HB) a zcela vyhatchované blastocysty (FHB) – 5. nebo 6. den (častěji) kultivace embryí. Embrya se po biopsii (odběru buněk) zamrazí a transferují v některém z dalších cyklů.

Výsledky PGT vyšetření jsou k dispozici do max. 4 týdnů od biopsie, zpravidla se ale stihne provedení transferu vyšetřeného embrya v dalším cyklu. Výsledky pacientce telefonicky sděluje klinický genetik.

Kryoembryotransfer

Pokud nebyl proveden čerstvý transfer a embrya se vitrifikovala, pak se KET plánuje většinou v některém z dalších cyklů. Na kontrole a přípravě před KET se pacientka na základě instrukcí lékaře domlouvá s koordinátorkou. Pro naplánování kontroly před KET telefonuje pacientka koordinátorce na začátku cyklu – prosíme o dodržování pracovní doby 7-15:30. Kontrola se pak plánuje na 11.-14. den cyklu, podle potřeby se provádí dvě kontroly.

Těhotenský test

Těhotenský test doporučujeme provádět 10.-12. den po embryotransferu. Pokud je těhotenský test jednoznačně pozitivní, není třeba chodit na odběr krve. Stačí se objednat na ultrazvukové vyšetření zhruba týden po pozitivním testu.

Naše péče o vás nekončí úspěšným embryotransferem, rádi se o vás postaráme i během těhotenství – nabízíme veškerá těhotenská vyšetření, prenatální ultrazvukovou diagnostiku i poradnu pro rizikové těhotenství.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top