Dárcovství spermií

Současný rozvoj a používání metod asistované reprodukce značně omezil oproti minulosti použití spermií dárce. Používá se jich, pokud pro standardní metody nejsou k dispozici vlastní spermie nebo pokud je muž nositelem geneticky vázaného onemocnění.

Optimální dárce spermií pro daný pár je spolu s pacienty vybírán na základě dotazníku, kde je podle krevní skupiny, barvy vlasů, očí a postavy vybrán nejvhodnější kandidát. Jedno z kritérií by mělo být stěžejní – zpravidla to bývá krevní skupina partnerů.

Dárce spermií musí splňovat následující podmínky:
– Věk 19-35 let.
– Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
– Negativní výsledky všech ze zákona povinných vyšetření z krve a moči.
– Splnění přísných kritérií spermiogramu.

KONTAKTUJTE NÁS