Dárcovská embrya jsou jednou z možností asistované reprodukce, kdy dárkyně daruje vajíčka a dárce spermie páru – příjemcům, aby jim umožnili zplodit potomka. Páry, které potřebují darované embryo, nemohou z různých důvodů využít vajíčko partnerky ani spermie partnera.

Je celá řada případů, kdy se pár ocitne v takové situaci. Dárcovství embryí tento problém řeší.

Komu je určeno

Program dárcovství embryí je určen párům, u kterých ženy neprodukují žádná vlastní vajíčka, případně jen malý počet. Jedná se o ženy, u kterých nedošlo ke správnému vývoji vaječníků, ženy postižené předčasným ovariálním selháním nebo starší ženy v období menopauzy. To vše v kombinaci s mužským faktorem, kdy nejsou k dispozici vlastní spermie pro standardní metody oplození.

  • Ženy produkují nekvalitní vajíčka. Taková vajíčka nejsou schopna oplození, případně embrya z nich vzniklá se v průběhu kultivace zastaví ve vývoji, opět v kombinaci s mužským faktorem.
  • Jeden nebo oba z páru jsou přenašeči dědičného onemocnění. Na základě genetického vyšetření byla zjištěna některá z chromozomálních aberací (změna struktury, případně počtu chromozomů) nebo monogenních onemocnění, která mohou být přenesena na potomka. Je také možné, že například jeden nebo oba z páru prodělali některé druhy chemo- nebo radioterapie. V kombinaci s výše zmíněným je pak třeba použít celá dárcovská embrya.

Dárcovství embryí – informace pro příjemce

V případě darovaného embrya se jedná o  embryo ve stádiu blastocysty, které vzniklo oplozením vajíček anonymní dárkyně spermiemi anonymního dárce.  V této formě dárcovského programu zaručujeme embryotransfer 1 kvalitního embrya.

Na začátku celého procesu vyplní pár žádající o embrya dotazník, ve kterém budou určena kritéria výběru dárkyně vajíček a dárce spermií (krevní skupina, barva vlasů, očí, typ postavy atd.). Na základě těchto informací začneme pro daný pár hledat vhodné dárce.

U všech dárkyň a dárců provádíme veškerá legislativou požadovaná vyšetření, tedy vyšetření z krve, genetické vyšetření a u dárkyň také gynekologické vyšetření.

Oba dárci jsou ve věkovém rozmezí 18 – 34 let, mají české či slovenské občanství, evropský vzhled a minimálně středoškolské vzdělání.

Darování vajíček a spermií je v České republice ze zákona oboustranně anonymní.

Podrobnosti ohledně darovaných embryí můžete probrat společně s naším IVF specialistou nebo koordinátorkou.

Pokud máte zájem o více informací, prosíme, vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top