Poradna pro rizikové těhotenství

Pojem rizikové těhotenství je vymezen přítomností určitých rizikových faktorů či chorob (i jiné než těhotenské povahy) u těhotné pacientky, které mohou průběh těhotenství zkomplikovat a ohrozit tak pacientku nebo samotný vývoj a růst plodu. K možnému vzniku potíží v těhotenství zde dochází v mnohem větší míře než u zcela zdravých pacientek.
Pacientky s rizikovým těhotenstvím by proto měly být sledovány ve specializované poradně.

KONTAKTUJTE NÁS