Vyberte stránku

Laboratoř IVF

Laboratoř IVF vznikla sloučením laboratoří embryologie a andrologie, které byly součástí Sanatoria Helios již od jeho vzniku, od roku 1994. Sanatorium Helios, a tedy i Laboratoř IVF, pracuje v licenci australské společnosti Genea, která je v celosvětovém měřítku vedoucí společností v oblasti IVF, genetiky a preimplantační genetické diagnostiky. Sanatorium Helios má se společností Genea (dříve Sydney IVF) od roku 2002 uzavřenou licenční smlouvu, na jejímž základě získává veškeré nové poznatky z výzkumu pro okamžité využití v laboratoři a při léčbě neplodnosti. Klienti Sanatoria Helios tak mají zajištěnou tu nejlepší a nejmodernější péči.

Sanatorium Helios akreditovanou laboratoř IVF, tedy embryologickou a andrologickou laboratoř. Toto nejvyšší možné ohodnocení kvality práce v laboratořích potvrdil audit nezávislé agentury ČIA, který proběhl ve dnech 20. – 22. 2. 2017.   Všechny kliniky, které poskytují péči v oblasti léčby neplodnosti a zajišťují služby vlastních laboratoří, jsou podřízeny platným zákonům. Dále jsou kontrolovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Sanatorium Helios klade velký důraz na kvalitu práce Laboratoře IVF, tedy přesně na systém práce embryologické a andrologické laboratoře. Důvěra pacientů je pro nás zavazující, zodpovědnost vůči našim pacientům vnímáme velmi silně. Nyní jsme se rozhodli veřejnost blíže informovat o tom, že naše laboratoře podléhají nejpřísnějšímu režimu a abychom zaručili opravdu objektivní posouzení, rozhodli jsme se je auditovat nezávislou agenturou ČIA.

Sanatorium Helios spol. s r.o. je pracovištěm, pro které bylo vydáno Státním ústavem pro kontrolu léčiv Rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení podle zákona č. 296/2008 Sb. o zajištění kvality a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, a to ve smyslu pozdějších předpisů a navazujících vyhlášek, pro typy buněk a rozsah činnosti:

– spermie včetně chirurgicky získaných spermií, oocyty, embrya pro použití mezi partnery a pro nepartnerské darování

– opatřování, zpracovávání, vyšetřování, propouštění, skladování, distribuce reprodukčních buněk

– dále pak laboratorní vyšetřování vzorků odebraných dárci podle přílohy č.5 bodu 3.7 vyhlášky č. 422/2008 Sb., a to cytogenetické stanovení karyotypu

Odpovědnými osobami tkáňového zařízení jsou RNDr. Kateřina Wagnerová, RNDr. Lucie Pernicová, Mgr. Markéta Kvíčalová, Mgr. Petra Alexová a Mgr. Pavlína Motlová.