Laboratoř IVF ( dále jen LIVF) vznikla sloučením laboratoří embryologie a andrologie, které byly součástí Sanatoria Helios již od jeho vzniku, roku 1994. Sanatorium Helios, a tedy i LIVF , pracuje v licenci australské společnosti Genea, která je v celosvětovém měřítku vedoucí společností v oblasti IVF. Sanatorium Helios má se společností Genea (dříve Sydney IVF) od roku 2002 uzavřenou licenční smlouvu, na jejímž základě získává  nové poznatky z výzkumu Genea pro  využití v laboratoři a při léčbě neplodnosti. Klienti Sanatoria Helios tak mají zajištěnou tu nejlepší a nejmodernější péči.

LIVF Sanatoria Helios je akreditována nezávislou autoritou ČIA (  embryologický i andrologický úsek LIVF)  na úrovni EU ISO 15 189. Kvalita práce zařízení byla potvrzena i globálním auditem společností GCR (Global Clinic Research , USA). V rámci platné legislativy je LIVF pravidelně kontrolována audity  Státního ústavu  pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Sanatorium Helios klade skutečně velký důraz na kvalitu práce LIVF, proto dbá i na stálé zvyšování kvalifikace jejich pracovníků. V Laboratoři IVF aktuálně pracují 3 VŠ-nelékaři s atestací z klinické embryologie. Odborný lékařský garant má specializační atestaci z oboru Reprodukční medicína.

Důvěra pacientů je pro nás zavazující, zodpovědnost vůči našim pacientům vnímáme velmi silně.

Sanatorium Helios spol. s r.o. je pracovištěm, pro které bylo vydáno Státním ústavem pro kontrolu léčiv Rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení podle zákona č. 296/2008 Sb. o zajištění kvality a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, a to ve smyslu pozdějších předpisů a navazujících vyhlášek, pro typy buněk a rozsah činnosti:

  • spermie včetně chirurgicky získaných spermií, oocyty, embrya pro použití mezi partnery a pro nepartnerské darování
  • opatřování, zpracovávání, vyšetřování, propouštění, skladování, distribuce reprodukčních buněk
  • dále pak laboratorní vyšetřování vzorků odebraných dárci podle přílohy č.5 bodu 3.7 vyhlášky č. 422/2008 Sb., a to cytogenetické stanovení karyotypu

Odpovědnými osobami tkáňového zařízení jsou RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Petra Alexová a Mgr. Pavlína Motlová.

Výroční zprávy pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Ke stažení

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top