Ultrazvuková diagnostika v gynekologii představuje jednu z nejdůležitějších vyšetřovacích metod. Je to vyšetření neinvazivní, nebolestivé a zcela neškodlivé i pro plod.

Prováděná vyšetření

Ultrazvuková diagnostika v gynekologii

umožňuje vyšetření orgánů malé pánve pomocí vaginální či abdominální sondy. Vyšetření je šetrné a nebolestivé, provádí se u pacientek vleže s vyprázdněným močovým měchýřem. Ultrazvukové vyšetření slouží k diagnostice nemocí dělohy, vaječníků, vejcovodů (k vyloučení mimoděložního těhotenství, zánětů vaječníků a vejcovodů, k monitoringu léčby v programu IVF, diagnostice nádorů v malé pánvi atd.)

Ultrazvuková diagnostika v těhotenství

využívá se k samotné diagnostice gravidity a její četnosti, vývoje těhotenství a diagnostice potratu, dále v rámci screeningového programu vyhledávání vrozených vývojových vad plodu (I., II., III. UZ screening viz prenatální diagnostika).

Mimo screeningová vyšetření sledujeme vitalitu plodu, jeho růst, průtoky krve v pupečníku a hlavičce (ke zjištění možného nedostatečného zásobení plodu živinami a kyslíkem), množství plodové vody, polohu a tvar placenty, délku děložního čípku (k vyloučení hrozícího předčasného porodu).

Vyšetření v těhotenství se provádí  u  pacientky vleže na zádech do 12. týdne těhotenství vaginální sondou, později  břišní sondou. Při měření délky děložního hrdla je pacientka vyšetřena vaginální sondou.

Ultrazvukové vyšetření srdce plodu

Asi 7 novorozenců z 1000 živě narozených má vrozenou srdeční vadu. Na Moravě to představuje 250 novorozenců se srdeční vadou ročně.

Samotné srdeční vady neznamenají zaostávání růstu plodu, nevyvolají ani předčasný porod. Novorozenci s těžkými srdečními vadami mají normální porodní hmotnost a jsou narozeni v termínu. Jedinou dosud známou možností jejich diagnostiky je kvalifikované ultrazvukové vyšetření srdce plodu, nejlépe dětským kardiologem, který má se srdečními vadami největší zkušenosti.

Optimální období pro vyšetření srdce plodu je mezi 20. – 22. týdnem těhotenství. Srdeční vady vznikají již v prvních týdnech těhotenství, ale jejich ultrazvuková diagnostika je omezena velikostí srdce plodu v časnějším stádiu těhotenství. Vyšetření po 22. týdnu je rovněž možné, ale je již omezené vzhledem k dalšímu vývoji kostry plodu.

Význam ultrazvukového vyšetření srdce ve 20. týdnu těhotenství:

  • některé srdeční vady lze léčit již před narozením plodu
  • můžeme se dostatečně připravit na porod novorozence s vadou srdce, budeme o tom vědět přesně, léčba bude včasná a cílená
  • při zjištění těžké srdeční vady  s nepříznivou prognózou se mohou rodiče do 24. týdne gravidity rozhodnout těhotenství ukončit

 více informací o prenatální kardiologii zde

3D, 4D Ultrazvuk

Jako třetí pracoviště v České republice a jako první privátní zařízení mělo Sanatorium Helios k dispozici trojrozměrný ultrazvuk GE Voluson 730. Nově je možné také vyšetření na nejmodernějším přístroji Voluson E10.

Nejvhodnější je záznam plodu mezi 20. – 26. týdnem těhotenství.

Kvalita záznamu na 3D/4D je vždy ovlivněna polohou plodu a polohou placenty, množstvím plodové vody a konstitucí pacientky. Pokud je např. plod přitisknut k děložní stěně nebo k placentě ev. má před obličejem ruce nebo nohy, je zobrazení na 3D velmi nepřesné a mnohdy nejdou kontury tváře vůbec zobrazit.

V takovém případě čekáme na změnu polohy plodu (pohyby) a pokud ani po 15 minutách nedojde ke změně polohy, je vyšetření ukončeno. Tato situace nastává v cca 10-25 %. Pacientka si může domluvit ještě jeden termín UZ vyšetření zdarma. Pokud ani při dalším vyšetření plod opět “nespolupracuje”, vrací se pacientce polovina zaplacené částky.

Po 28. týdnu těhotenství je kvalita vyšetření omezena velikostí plodu a zmenšeného volného prostoru (plodové vody). Kvalita záznamu je individuální.

Vyšetření na 3D/4D ultrazvuku NENÍ zaměřeno na detekci vývojových vad plodu. Jde zde zachytit pouze rozštěpové vady obličeje.

Ze 3D a 4D ultrazvukového vyšetření lze pořídit fotografii či DVD záznam.

Tyto fotografie jsou pořízené přístrojem Voluson 730

obrázek ze 3D ultrazvuku 1
obrázek ze 3D ultrazvuku 4
obrázek ze 3D ultrazvuku 3

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top