V případech zhoršených hodnot spermiogramu někdy postačí úprava životního stylu (omezit kouření a pití alkoholu, omezit nadměrnou fyzickou zátěž, snažit se předcházet zvýšení teploty varlat, zařadit do stravy vitamínové doplňky, zejména vitamíny E a C). Je třeba si přitom uvědomit, že výsledný efekt na kvalitu spermií se může projevit až za tři měsíce (přibližná doba zrání spermií).

Pokud je muži diagnostikována příčina neplodnosti může být zahájena hormonální, antibiotická nebo chirurgická léčba. V případě retrográdní ejakulace (ejakulace do močového měchýře), která se nepodaří napravit užíváním léků, lze spermie pro umělé oplodnění vajíčka získat z moči.

Nejsou-li v ejakulátu přítomny spermie (azoospermie), je možné pokusit se o získání spermií chirurgickým odběrem.

V případě, že je porušen transport spermií mezi nadvarletem a močovou trubicí, lze spermie získat pomocí techniky MESA (micro epididymal sperm aspiration) mikrochirurgickým odsátím spermií z nadvarlete.
V případě poruch transportu spermií do nadvarlete volíme techniku TESE (testicular sperm extraction), při které je chirurgicky odebrán malý kousek zárodečného epitelu z varlete. Odebraná tkáň je následně zpracována v laboratoři a pokud jsou získány živé spermie, mohou být použity pro oplodnění pomocí techniky ICSI.

Nepodaří-li se získat spermie ani touto cestou, je možné pro oplodnění vajíček partnerky použít spermie dárce.

Asistovaná reprodukce

Pokud se po předchozí léčbě mužské neplodnosti páru nepodaří přirozeně otěhotnět, nabízí se řada metod asistované reprodukce.
Jestliže byla muži zjištěna normospermie, nebo pouze mírné zhoršení některého z klíčových parametrů spermiogramu, může být lékařem páru doporučena intrauterinní inseminace (IUI). Tento zákrok se provádí zejména v případě, kdy spermie nejsou samostatně schopny proniknout děložním hrdlem do dělohy (k tomu zjištění slouží postkoitální test – PCT). Inseminace má ale i v indikovaných případech velmi malou úspěšnost (pod 10 %).

Pokud z nějakého důvodu nelze použít pro oplodnění vajíčka spermie partnera, nabízí se možnost asistované intrauterinní inseminace (AIUI), při které jsou použity spermie dárce. Intrauterinní inseminace je doporučeno provést maximálně 3-4x a pokud tato metoda není účinná, bývá obvykle lékařem doporučeno umělé oplodnění (IVF).

Jsou-li hodnoty spermiogramu i postkoitálního testu normální a přesto se páru nedaří spontánně otěhotnět, bývá lékařem doporučeno oplodnění klasickou metodou (společnou inkubací spermií a vajíček v malém prostoru v kultivační misce).

Pokud byl muži zjištěn snížený počet spermií, snížená pohyblivost nebo morfologie spermií, nemusí být metoda klasického oplození efektivní. Pro tyto případy je vhodné použít pro oplození metodu ICSI (intra-cytoplazmatická injekce spermie do vajíčka), při které je embryologem vybrána jedna vhodná spermie a vpravena přímo do vajíčka.

Alternativou této metody je metoda PICSI, která vám může být doporučena v případě, že je v ejakulátu obsaženo mnoho spermií s poškozenou DNA. Při této metodě jsou spermie selektovány kromě optického posouzení embryologem také podle své funkční kvality.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top