Metoda MACS

Nová neinvazivní metoda výběru spermií podle jejich funkčního stavu.

MACS umožňuje upravit vzorek spermií tak, aby se zvýšila šance na úspěšné oplození při libovolné metodě asistované reprodukce. Při MACS se zachytí spermie s poškozenou DNA a odstraní se. Spermie, které tímto výběrem projdou, mají oproti původnímu vzorku lepší vlastnosti.

Fragmentace DNA u spermií

Spermie jsou velmi náchylné k poškození (fragmentaci) jaderné DNA. Pokud taková spermie oplodní vajíčko, pravděpodobně dojde k abnormálnímu vývoji embrya, nebo se jeho vývoj úplně zastaví. V případě otěhotnění obvykle nastává potrat v časné fázi těhotenství. Za závažnou poruchu kvality spermií se považuje více než 30 % spermií s fragmentovanou DNA ve vzorku.

Možné příčiny fragmentované DNA spermií

Mezi hlavní příčiny poškození DNA spermií patří vývojové vady při vzniku spermií (např. poškození DNA při jejím balení do hlavičky spermie), působení volných radikálů, kouření, zvýšená teplota varlat, vystavení chemickým látkám (např. některá léčiva), stres a vyšší věk.

Jak funguje MACS?

Poškozené spermie s nadměrně fragmentovanou DNA přirozeně zahajují proces buněčné smrti. V počátečním stádiu buněčné smrti, které nemusí být jinak rozpoznatelné, vystavují buňky na svém povrchu látku fosfatidylserin, která je normálně jen uvnitř buňky. Systém MACS obsahuje magnetické nanočástice, které se vážou na tuto látku. Pomocí magnetického pole, je možné takové spermie zachytit a odstranit ze vzorku.

Zbylé spermie mají v porovnání s původním vzorkem lepší hodnoty pohybu, morfologie a DNA fragmentace. Mohou se následně použít pro libovolnou metodu asistované reprodukce. Šance na oplození těmito spermiemi je vyšší.

Sanatorium Helios CZ
Přečištěný vzorek spermií se promíchá se speciálním roztokem obsahujícím magnetické nanočástice, které mají schopnost navázat se na poškozené spermie.
Sanatorium Helios CZ

Kvalitní spermie, které prochází kolonou bez ovlivnění, jsou zachyceny do nové zkumavky.

Sanatorium Helios CZ
Získané spermie jsou dále zpracovány podle metody, pro kterou mají být využity (např. ICSI, PICSI, IUI)
macs
Získané spermie jsou dále zpracovány podle metody, pro kterou mají být využity (např. ICSI, PICSI, IUI)

Kdy použít MACS a kdy PICSI?

Pro výběr spermií před oplozením se používá i metoda PICSI. Kdy tedy přistoupit k MACS a kdy k PICSI?

Obě metody se používají, pokud se ve vzorku nachází vysoký podíl spermií s fragmentovanou DNA, pokud se v předchozích IVF cyklech nedařilo dobře oplozovat vajíčka, nebo opakovaně docházelo k časnému zastavení vývoje embryí, pokud je pár nebo jeden z partnerů vyššího věku, apod.

Při PICSI se vybírají dobře zralé spermie. Při MACS se ze vzorku odstraňují spermie s poškozenou DNA a to i ve velmi časné fázi, kdy ještě degenerativní změny nerozpoznáme jinak.

Obě metody lze použít i v kombinaci. V některých případech je to dokonce velmi vhodné pro zvýšení šance na oplození. Dojde tak najednou k odstranění umírajících spermií a výběru dobře zralých spermií.

Zajímá vás tato problematika? Přečtěte si více

Nebo se rovnou objednejte na bezplatnou osobní konzultaci s odborníkem na plodnost. Pro objednání nepotřebujete žádanku. Volejte na 549 523 258, nebo použijte objednací formulář. Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top