Naše úspěšnost

Ne všechna IVF centra pracují stejným způsobem, mají rozdílné postupy, nepoužívají stejné materiály a přístroje, nemají stejně vyškolený personál, a nezískávají embrya srovnatelné kvality. Ale cenu za IVF zaplatíte všude v České republice podobnou. Také zdravotní pojišťovna za vás zaplatí všem centrům stejně. Ale vaše šance naplnit svůj sen, otěhotnět a porodit zdravé dítě, se v jednotlivých centrech výrazně liší, což jednoznačně prokazují data dostupná na webech českých IVF center.

V současné době bohužel neexistuje nezávislá databáze, která by objektivně srovnala úspěšnost jednotlivých center. Dostupná data jsou souhrnná a navíc neaktuální. Proto se vždy snažíme své výsledky vysvětlit a odhalit co nejvíce. Vycházíme z našich dlouhodobých zkušeností a ze zkušeností získaných ve spolupráci s celosvětovým lídrem výzkumů v oblasti IVF, australskou společností GENEA, jejíž exkluzívní licenční smlouvu vlastníme již téměř 15 let.

Každé centrum uvádí výsledky/úspěšnost jinak. My pro jasnou představu uvádíme výsledky pozitivních těhotenských testů (G+), klinického těhotenství s prokázanou srdeční akcí u plodu (ASP+) a porody (P+).

VÝSLEDKY IVF CYKLŮ VČETNĚ PORODŮ V SANATORIU HELIOS V BRNĚ V ROCE 2018

Naše výsledky

Ne všechna IVF centra pracují stejným způsobem, mají rozdílné postupy, nepoužívají stejné materiály a přístroje, nemají stejně vyškolený personál, a nezískávají embrya srovnatelné kvality. Ale cenu za IVF zaplatíte všude v České republice podobnou. Také zdravotní pojišťovna za vás zaplatí všem centrům stejně. Ale vaše šance naplnit svůj sen, otěhotnět a porodit zdravé dítě, se v jednotlivých centrech výrazně liší, což jednoznačně prokazují data dostupná na webech českých IVF center.

V současné době bohužel neexistuje nezávislá databáze, která by objektivně srovnala úspěšnost jednotlivých center. Dostupná data jsou souhrnná a navíc neaktuální. Proto se vždy snažíme své výsledky vysvětlit a odhalit co nejvíce. Vycházíme z našich dlouhodobých zkušeností a ze zkušeností získaných ve spolupráci s celosvětovým lídrem výzkumů v oblasti IVF, australskou společností GENEA, jejíž exkluzívní licenční smlouvu vlastníme již téměř 15 let.

Každé centrum uvádí výsledky/úspěšnost jinak. My pro jasnou představu uvádíme výsledky pozitivních těhotenských testů (G+), klinického těhotenství s prokázanou srdeční akcí u plodu (ASP+) a porody (P+).

1. Charakter pacientek a IVF cyklů v roce 2017

Přestože se řada center v České republice specializuje na zahraniční klienty, většinu pacientek v Sanatoriu Helios tvoří české pacientky s úhradou cyklu zdravotní pojišťovnou a použitím vlastních vajíček při IVF.

Graf č. 1: Více než 70 % všech provedených cyklů byly IVF cykly s úhradou ZP

Graf č. 2: 85 % všech provedených cyklů byly IVF cykly s vlastními vajíčky

Graf č. 3: Ve více než 13 % cyklů byly použity pro oplození vajíček spermie anonymního dárce

Graf č. 4 a 5: Skupina mladších (do 35 let) pacientek byla poprvé za celou dobu fungování Sanatoria Helios menší než starších pacientek (35 let a víc).

Průměrný věk pacientek se za poslední 3 roky nezměnil.

Graf č. 6: Graf znázorňuje počty pacientek, které v roce 2017 v Sanatoriu Helios v Brně absolvovaly 1, 2, 3, a 4 transfery z jednoho IVF cyklu během jednoho roku.

86 % pacientek mělo pouze 1 transfer jednoho embrya.

V další části analýzy výsledků se budeme věnovat porovnávání jednotlivých parametrů právě v této skupině – pacientky, které měly 1 šanci na otěhotnění.

Graf č. 7: Metody oplození vajíček, které byly voleny na základě výsledků vyšetření obou partnerů

2. Porovnání věkových skupin pacientek a vývoje embryí

Rok od roku máme stále více pacientek s „horší prognózou“. Jsou starší a mají za sebou více neúspěšných IVF cyklů. Přichází k nám stále více pacientek po neúspěšných IVF cyklech z jiných center. Pro porovnání úspěšnosti uvádíme pouze cykly s vlastními vajíčky.

Graf č. 8: Porovnání oplození vajíček a dalšího vývoje embryí u pacientek mladších a starších. Je zřejmé, že v průměru více než třetina embryí, která se správně vyvíjí 3. den, by se transferovala zbytečně, jelikož z nich nevzniknou kvalitní embrya (blastocysty). Z grafu je také patrné, že přestože spousta embryí doroste do stádia blastocysty, nejsou tato embrya kvalitní a vhodná k použití (ET, mražení, PGT vyšetření).

Průměrně téměř polovina blastocyst nemá dostatečnou kvalitu.

Tabulka č. 1: Srovnání parametrů ve skupině mladších a starších pacientek

3. Úspěšnost IVF cyklů

Jeden transfer jednoho embrya

Některé pacientky mají během jednoho roku 1 transfer, jiné 2, 3 i 4 (z jednoho cyklu). Proto pro objektivní výpočet úspěšnosti a porovnání IVF cyklů nelze počítat všechny transfery a pacientky dohromady. Některá pacientka má šancí (transferů) více, jiná méně. Navíc většina pacientek (86 %) u nás v loňském roce absolvovala pouze jeden transfer – čerstvý ET nebo KET – viz grafy č. 6.  Vzhledem k tomu, že u nás provádíme většinu IVF cyklů jako kryocykly, i v této skupině převažují KETy (73,8 %).

Graf č. 9: Charakter transferů ve skupině jeden transfer jednoho embrya v roce 2017.

Graf č. 10: Celková úspěšnost všech pacientek, které měly v roce 2017 transfer 1 embrya – G + jsou pozitivní těhotenské testy, ASP + klinické těhotenství prokázané srdeční akcí plodu, P + porod

První KET

Na základě našich dlouhodobých zkušeností i aktuálních vědeckých poznatků preferujeme transfer v přirozeném cyklu. Proto je spousta transferů, které by mohly proběhnout jako „čerstvé“, v některém z dalších cyklů prováděna jako KET. Na následujících grafech jsou výsledky, které jasně potvrzují náš správný postup.

Graf č. 11: Srovnání úspěšnosti čerstvých transferů a 1. kryoembryotransferů (KET) – G+ je pozitivní těhotenský test, ASP + klinické těhotenství prokázané srdeční akcí plodu, P + porod

Graf č. 12: Srovnání úspěšnosti 1. KETu ve skupině mladších a starších pacientek – G+ jsou pozitivní těhotenské testy, ASP + klinické těhotenství prokázané srdeční akcí plodu, P + porod

Genetické vyšetření embryí

I přesto, že vzniknou kvalitní blastocysty (vývojové stádium 5. a 6. den vývoje embrya) a oba rodiče jsou geneticky v pořádku (mají normální karyotyp), mohou vznikat a vznikají geneticky chybná embrya. Taková embrya se mohou přestat vyvíjet velmi brzy, ale tyto chyby mohou být také důvodem, proč se kvalitní embryo (z hlediska vývoje a morfologie) neuchytí v děloze, případně dojde k těhotenství, ale brzy dojde k potratu.

Graf č. 13: Porovnání úspěšnosti transferů embryí po preimplantačním genetickém testování aneuploidií PGT-A  (dříve PGS) a bez PGT-A vyšetření – G+ jsou pozitivní těhotenské testy, ASP + klinické těhotenství prokázané srdeční akcí plodu, P + porod

U starších žen vzniká výrazně větší počet chromozomálně abnormálních blastocyst ve srovnání s ženami mladšími – podle našich výsledků u mladších žen (do 35 let) vzniká v průměru asi třetina geneticky abnormálních embryí, zatímco u žen starších (35 let a víc) je jako geneticky abnormální po PGT-A vyšetření označeno téměř každé druhé embryo. Pokud jsou embrya po PGT-A vyšetření označena jako geneticky abnormální, jsou taková geneticky chybná embrya vyloučena z dalšího použití, čímž se zvyšuje úspěšnost a zkracuje doba potřebná k úspěšnému těhotenství.

Úspěšnost po více transferech

Samozřejmě nemůžeme počítat jen s pacientkami, které měly jeden transfer jednoho embrya.  Někdy je třeba k úspěchu více transferů. Z dat za rok 2017 je zřejmé že po 3 transferech (1, 2 nebo 3 transferech) porodilo téměř 70 % pacientek! Jedná se o výpočet kumulativní úspěšnosti ze všech transferů, které u nás v roce 2017 proběhly.

Graf č.14: Na následujícím grafu je znázorněno, jak byly úspěšné pacientky i v ostatních „skupinách“ – ty, které měly během roku 2017 2 transfery (69 pacientek), 3 transfery (9 pacientek), 4 transfery (3 pacientky).

 Naše postupy se od ostatních center liší zejména v tom, že:

  • Před zahájením léčby provádíme komplexní vyšetření obou partnerů (hormonální profil, imunologická vyšetření, genetická vyšetření, spermiogram a funkční testy spermií, apod.),
  • Provádíme monitorovanou stimulaci s třemi až čtyřmi kontrolami (odběry krve + ultrazvukové vyšetření),
  • Snažíme se o optimální načasování odběru vajíček i transferu. Někdy je třeba stimulaci podle výsledků kontrol prodloužit, nebo naopak zkrátit. Proto pracujeme 7 dní v týdnu. Časově se přizpůsobíme k dosažení optimálního výsledku.
  • Vždy provádíme tzv. prodlouženou kultivaci do 5. – 6. dne vývoje embryí a transferujeme pouze embrya ve stádiu blastocysty.
  • Transferujeme pouze jedno embryo, vždy po prodloužené kultivaci a ve správnou dobu vzhledem k fázi cyklu.
  • Provádíme PGT vyšetření, které pomáhá vyloučit geneticky chybná embrya z dalšího použití. Snižujeme tak počet zbytečně prováděných transferů a tím zvyšujeme úspěšnost a zkracujeme dobu potřebnou ke zdravému těhotenství.
  • Většinu cyklů provádíme jako tzv. freeze all cykly, tedy neprovádíme čerstvý ET, ale všechna kvalitní embrya mrazíme (vitrifikujeme). Čerstvé transfery tvoří jen 26 % všech transferů v roce 2017.

Doufáme, že jsme vám nejen svými výsledky dokázali, že Sanatorium Helios je pro vás ta nejlepší volba.

Přijďte se sami přesvědčit. Těšíme se na vás.

Za celý tým Sanatoria Helios Brno

prim. MUDr. Pavel Texl

Scroll to Top