prim. MUDr. Pavel Texl

Vedoucí lékař a ředitel sanatoria

  • 1978-1984 Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta
  • 1987 Specializační atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
  • 1992 Specializační atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
  • 2007 Specializační atestace v oboru reprodukční medicíny (SR)
  • 2007 Specializační atestace v oboru reprodukční medicíny (ČR)
  • 1984-1989 I. Ženská gynekologicko-porodnická klinika Brno
  • 1989-1994 II. Ženská gynekologicko-porodnická klinika Brno
  • od 1994 Sanatorium Helios, Brno – vedoucí lékař a odborný garant pro IVF
  • od 2010 funkce primáře

Odborná činnost:

Vývoj stimulačních protokolů v Sanatoriu Helios
MUDr. Jakub Texl, prim. MUDr. Pavel Texl
Výroční konference Sanatoria Helios (2019)

Současné možnosti PGT v léčbě neplodnosti
MUDr.Jakub Texl, MUDr. Pavel Texl
Martinská genetická konferencia, Martin, SK, 7.- 8.3. 2019

Důkladné vyšetření kvality spermií je základem efektivního postupu asistované reprodukce
MUDr. Pavel Texl, Mgr. Pavlína Motlová, RNDr. Kateřina Wagnerová, MUDr. Jakub Texl
Současné přístupy k PGT vyšetření v rámci IVF cyklu
MUDr. Jakub Texl, MUDr. Pavel Texl, RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová, RNDr. Michal Slaný, Ph.D.
IVF laboratoř – minulost, současnost a budoucnost
RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová, MUDr. Pavel Texl, MUDr. Jakub Texl
XXVII. ročník Bárdošova memoriálu v Bratislavě, 29.3. 2019

GERI, GEMS a GAVI – zkušenosti a klinické výsledky
RNDr. Kateřina Wagnerová, Mgr. Pavlína Motlová, Mgr. Michaela Žáková, MUDr. Pavel Texl
Fertility Vision 2019: Mezinárodní kongres asistované reprodukce a genetiky, 3.-4.5. 2019 Hradec Králové

Efektivní postup asistované reprodukce na základě vyšetření kvality spermií
J. Texl, P. Motlová, K. Wagnerová, P. Texl
XXVII. Bárdošov memoriál (2019)
Minulost, současnost a budoucnost práce v embryologické laboratoři
K. Wagnerová, P. Motlová, P. Texl
Sympozium pro odborné pracovníky z center asistované reprodukce, 17.-18.5. 2018

Pomáhám tvořit život
rozhovor s prim. MUDr. Pavlem Texlem v 100+1 Zázraky medicíny (listopad 2017)

Genetické příčiny neplodnosti u mužů – praxe              
přednáška na vzdělávací akci Genetické příčiny neplodnosti určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2017)

Geri. Kvalita kultivace embryí, výhody miniinkubátoru
přednáška na vzdělávací akci Kvalita kultivace embryí určené lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2017)

Moderní postupy ve vitrifikaci
přednáška na vzdělávací akci určené lékařům IVF, gynekologické praxe, obvodním lékařům, všeobecným sestrám a zdravotnickým laborantům, Brno (2016)

Dnešek a zítřek asistované reprodukce
přednáška na vzdělávací akci určené lékařům IVF, gynekologické praxe a obvodním lékařům, Brno (2016)

Současné možnosti a trendy asistované reprodukce
přednáška na semináři pro lékaře gynekologické praxe, Hodonín (2015)

Oltre l’infertilità: Ovodonazione
Mezinárodní konference Simposio INFERTILITÀ: PASSATO, PRESENTE E FUTURO pořádaná při příležitosti 30. výročí narození prvního dítěte po metodě IVF ve Švýcarsku, Ascona (2015)

Méně je více – vliv počtu transferovaných embryí na úspěšnost IVF cyklu
K. Okénková, L. Prachařová, M. Kvíčalová, P. Texl, Sympózium pro odborné pracovníky z center asistované reprodukce, Mikulov (2015)

Eliminace vlivu věku ženy na úspěšnost IVF cyklu s využitím array komparativní genomové hybridizace (aCGH) v rámci preimplantačního genetického screeningu (PGS)
I. Slámová, K. Okénková, L. Prachařová, E. Matejičková, S. Kloudová, S. McArthur, P. Texl,12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium Asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt

Zvyšuje dávka FSH použitá při stimulaci procento aneuploidií u embryí? Data z PGS cyklů s vyšetřením metodou array CGH
P. Texl, K. Okénková, L. Prachařová, E. Matejičková, I. Slámová, S. Kloudová, S. McArthur, 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium Asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt

Vitrifikovaná versus čerstvá blastocysta – úspěšnost transferu jednoho embrya
K. Okénková, S. Kloudová, J. Šula, L. Prachařová, E. Matejičková, M. Kvíčalová, K. Stachová, P. Alexová, P. Texl, 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium Asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt

Přístup k transferu jednoho embrya – tříletá zkušenost
L. Prachařová, K. Okénková, E. Matejičková, M. Kvíčalová, K. Stachová, P. Alexová, P. Texl, 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium Asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt

Preimplantation genetic screening with used 24sure microarrays, our results and the success of in vitro fertilization cycles
I. Slámová, V. Hořínová, K. Okénková, L. Raszyková, K. Texlová, L. Prachařová, S. Kloudová, E. Matejičková, P. Texl, ESHG, Paříž (2013)

Současné možnosti IVF
K. Okénková, S. Kloudová, L. Prachařová, M. Kvíčalová, P. Texl, přednáška na celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a zdravotní sestry a VŠ nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, Zlín (2013)

Metody molekulární cytogenetiky v PGD
I. Slámová, K. Texlová, L. Raszyková, P. Texl, přednáška na celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a zdravotní sestry a VŠ nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, Zlín (2013)

Diagnostika monogenně dědičných chorob v PGD
L. Raszyková, I. Slámová, K. Texlová, P. Texl, přednáška na celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a zdravotní sestry a VŠ nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, Zlín (2013)

Komplexní vyšetření spermií
S. Kloudová, K. Okénková, S. Vidrmertová, P. Texl, přednáška na celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a zdravotní sestry a VŠ nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, Zlín (2013)

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) hereditárních nádorových syndromů
L. Raszyková,V. Hořínová,P. Texl, Klin Onkol 2012; 25(Suppl): 84-86

Less is more – single embryo transfer
K. Okénková, P. Texl, Diagnosi e Terapia dell‘ infertilità di copppia, Gioia Tauro, Itálie (2011)

Transfer embryí s mozaikou po PGD
Texlová K., Slivková L., Dostálová M., Texl P., 9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Jubilejní 20. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt str. 173 (2010)

Úspěšné těhotenství po vitrifikaci oocytů – kazuistika
Okénková K., Texlová K., Texl P., 9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Jubilejní 20. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt str. 185 (2010)

Funkční testy spermií
Kloudová S., Vidrmertová S., Texl P., XVII. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej společnosti, Martin, Slovenská republika, sborník abstrakt str. 23 (2010)

Integrita chromatinu a výskyt aneuploidií ve spermiích pacienta s globozoospermií: kazuistika
Kloudová S., Rybář R., Vozdová M., Přinosilová P., Texlová K., Texl P., Rubeš J.,9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Jubilejní 20. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt str. 175 (2010)

Srovnání výsledků detekce integrity DNA spermií stanovených pomocí testu Halosperm a metody SCSA
Kloudová S., Rybář R., Přinosilová P., Texlová K., Texl P., Rubeš J., 9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Jubilejní 20. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, sborník abstrakt str. 182 (2010)

Záchyt fragilního místa 16q22.1 u pacientů vyšetřených v cytogenetické laboratoři Sanatoria Helios Brno
Wernerová V., Pexová M., Hořínová V., Texl P., 42. výroční cytogenetická konference v Brně (2009)

Preimplantační genetická diagnostika pro nové případy monogenních mutací – za použití “Reverse Linkage” za účelem potvrzení genetického statusu embrya
Hořínová V., Texl P., Stojanov T., 5. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 16. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika (2006)