Pokud nedojde k otěhotnění ani po odstranění zjištěných příčin, nebo při poruchách, které nelze řešit jiným způsobem, lékař vám navrhne některou z metod asistované reprodukce.

Asistovanou reprodukcí (umělým oplodněním) by mohla být v širším slova smyslu označena jakákoliv manipulace s pohlavními buňkami (gametami) vedoucí ke zvýšení šance na početí u neplodných párů.

V užším slova smyslu se tento termín používá pro postupy vedoucí k umělému oplodnění v laboratoři – in vitro fertilizace (IVF).

Při léčbě neplodnosti jsou vždy nejprve doporučeny a použity jednodušší postupy, v případě neúspěchu se přechází k postupům složitějším. Tyto metody lze provádět pouze na specializovaných pracovištích, které mají souhlas Ministerstva zdravotnictví a povolení SÚKLu.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top