úspěšnost IVF

již 20 let s vámi
« zpět
  / IVF a neplodnost / Naše výsledky
 

Naše výsledky

 
 
 
 
 
 
 
 
VÝSLEDKY IVF CYKLŮ V SANATORIU HELIOS ZA ROK 2015
Není pravda, že všechna IVF centra pracují stejným způsobem, že mají tytéž postupy, používají stejné materiály a přístroje, mají stejně vyškolený personál, a získávají embrya totožné kvality. Cenu za IVF zaplatíte všude v České republice podobnou. Také zdravotní pojišťovna za vás zaplatí všem centrum stejně. Ale vaše šance naplnit svůj sen, otěhotnět a porodit zdravé dítě, se mezi jednotlivými centry výrazně liší, což jednoznačně prokazují data dostupná na webech českých IVF center.
 
V současné době bohužel neexistuje nezávislá databáze, která by objektivně srovnala úspěšnost jednotlivých center. Dostupná data jsou vždy souhrnná a navíc neaktuální. Proto se vždy snažíme své výsledky vysvětlit a odhalit co nejvíce. Vycházíme z našich dlouhodobých zkušeností a ze zkušeností získaných ve spolupráci s celosvětovým lídrem výzkumů v oblasti IVF australskou společností GENEA, jejíž exkluzívní licenční smlouvu vlastníme již téměř 14 let.
 
Každé centrum uvádí výsledky/úspěšnost jinak. Pro jasnou představu uvádíme výsledky pozitivních těhotenských testů (G+), klinického těhotenství s prokázanou srdeční akcí u plodu (ASP+) a porody (P). Data z porodů, bohužel, nejsme (zejména od zahraničních pacientek) schopní získat zcela kompletně, je tedy možné, že by se procento ještě mírně zvýšilo. 

Naše postupy se od ostatních center liší zejména v tom, že:
 
- před zahájením léčby provádíme komplexní vyšetření obou partnerů (hormonální profil, imunologická vyšetření, genetická vyšetření, spermiogram a funkční testy spermií, apod.),
 
- provádíme monitorovanou stimulaci s třemi až čtyřmi pravidelnými kontrolami (odběry krve + ultrazvukové vyšetření),
 
- snažíme se o optimální načasování odběru vajíček i transferu. Někdy je třeba stimulaci podle výsledků kontrol prodloužit, nebo naopak zkrátit. Proto pracujeme 7 dní v týdnu. Časově se přizpůsobíme k dosažení optimálního výsledku.
 
- Vždy provádíme tzv. prodlouženou kultivaci do 5. - 6. dne vývoje embryí a transferujeme pouze embrya ve stádiu blastocysty.
 
- Transferujeme pouze jedno embryo, vždy po prodloužené kultivaci a ve správnou dobu vzhledem k fázi cyklu.
 
- Provádíme PGS vyšetření, které pomáhá vyloučit geneticky chybná embrya z dalšího použití. Zvyšuje tak úspěšnost a zkracuje dobu potřebnou ke zdravému těhotenství.
 
- Provádíme ve více než 80% cyklů mražení všech kvalitních blastocyst (tzv. kryocykly), čímž zvyšujeme šanci na otěhotnění transferem v přirozeném cyklu.
 

 
Porovnání věkových skupin pacientek
 
Rok od roku máme stále více pacientek s „horší prognózou“. Jsou starší a mají za sebou více neúspěšných IVF cyklů. Přichází k nám stále více pacientek po neúspěšných IVF cyklech z jiných center.
Graf: Porovnání oplození vajíček a dalšího vývoje embryí u pacientek mladších a starších. Je zřejmé, že v průměru asi 50 % embryí, která se správně vyvíjí 3. den, by se transferovala zbytečně, jelikož z nich nevzniknou kvalitní embrya (blastocysty). Z grafu je také patrné, že přestože spousta embryí doroste do stádia blastocysty, nejsou tato embrya kvalitní a vhodná k použití (ET, mražení, PGD/PGS vyšetření). Průměrně téměř 50 % blastocyst nemá dostatečnou kvalitu. U starších pacientek je tento rozdíl ještě výraznější. 
 
 
 
Úspěšnost IVF cyklů
Některé pacientky mají během jednoho roku 1 transfer, jiné 2, 3 i 4. Proto pro objektivní výpočet úspěšnosti a porovnání IVF cyklů nelze počítat všechny transfery a pacientky dohromady. Některá pacientka má šancí (transferů) více, jiná méně. Navíc většina pacientek (75%) u nás v loňském roce absolvovala pouze jeden transfer – čerstvý ET nebo KET – viz graf č. 7. Vzhledem k tomu, že u nás provádíme většinu IVF cyklů jako kryocykly, i v této skupině převažují KETy (76%). 
 
 
Je evidentní vyšší úspěšnost transferů vitrifikovaných embryí (KET) v porovnání s čerstvými transfery v cyklech po stimulaci. Vyšší úspěšnost je dána přirozeným cyklem, v kterém jsou embrya při KET transferována, a také se v této skupině promítá vyšší úspěšnost embryí, která prošla PGS vyšetřením.
 
 
I přesto, že vzniknou kvalitní blastocysty (vývojové stádium 5. a 6. den vývoje embrya) a oba rodiče jsou geneticky v pořádku (mají normální karyotyp), mohou vznikat a vznikají geneticky chybná embrya. Taková embrya se mohou přestat vyvíjet velmi brzy, ale tyto chyby mohou být také důvodem, proč se kvalitní embryo (z hlediska vývoje a morfologie) neuchytí v děloze, případně dojde k těhotenství, ale embryo se velmi brzo potrácí. U starších žen vzniká výrazně větší počet chromozomálně abnormálních blastocyst ve srovnání s ženami mladšími - podle našich výsledků u mladších žen (do 35 let) vzniká v průměru asi třetina geneticky abnormálních embryí, zatímco u žen starších 34 let je jako geneticky abnormální po PGD/PGS aCGH vyšetření označeno téměř každé druhé embryo. Pokud jsou embrya po PGD/PGS vyšetření označena jako geneticky abnormální, jsou taková geneticky chybná embrya vyloučena z dalšího použití, čímž se zvyšuje úspěšnost a zkracuje doba potřebná ke zdravému těhotenství. 
 
Úspěšnost IVF cyklů
 
Samozřejmě nemůžeme počítat jen s pacientkami, které měly jeden transfer jednoho embrya. Někdy je třeba k úspěchu více transferů. Z dat za rok 2015 je zřejmé že po 3 transferech (1, 2 nebo 3 transferech) porodilo téměř 80% pacientek!
 
Doufáme, že jsme vám nejen svými výsledky dokázali,

že Sanatorium Helios je pro vás ta nejlepší volba.

Přijďte se sami přesvědčit. Těšíme se na vás.

Za celý tým Sanatoria Helios Brno

prim. MUDr. Pavel Texl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kontaktní formulář

Jméno *:
Přijmení *:
Telefon, pro urychlení komunikace:
E-mail *:
O jakou službu máte zájem?:
Napište číslicemi "dvacetdva" *:
Pokud chcete, napište nám další informace či poznámky:
Chci dostávat občasný emailový zpravodaj s novinkami z oblasti umělého oplodnění a těhotenství.
* položky nutné k odeslání.
Odeslat!
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie Sanatoria Helios

AKCE / NOVINKY

Aktuální dění v Sanatoriu Helios
prim. MUDr. Pavel Texl
Vedoucí lékař a ředitel sanatoria
MUDr. Mojmír Fischer
Gynekolog
MUDr. Jan Šula
Gynekolog
MUDr. Zuzana Bílková
Gynekolog
MUDr. Veronika Kováčová
Gynekolog
MUDr. Jaroslav Kotrba
Gynekolog
Jarmila Slámová
Vrchní sestra
MUDr. Alena Filková
Gynekolog
RNDr. Kateřina Wagnerová
Vedoucí laboratoře IVF
RNDr. Iva Slámová
Vedoucí laboratoře lékařské genetiky
Barbora Vilčková
Vedoucí koordinátorka IVF
Psychologická poradna v Sanatoriu Helios

Aktuality

2017-02-17

Psychologická poradna v Sanatoriu Helios

Od 8. března 2017 zahajuje provoz ambulance psychologa v Sanatoriu Helios.

Více

Proč Sanatorium Helios

 
1

Zkušenosti

Naše práce je založena na dlouholetých zkušenostech. Sanatorium Helios vzniklo v roce 1994 a bylo jedno z prvních center v České republice zabývajících se diagnostikou a léčbou neplodnosti.

2

Spolupráce

Díky exkluzívní licenční smlouvě s Geneou máme k dispozici nejnovější technologie dlouho před tím, než se dostanou do komerčního použití. Z toho důvodu získáváme oproti jiným centrům velký náskok a dáváme tím neplodným párům větší šanci na úspěch dříve než ostatní.

3

Bezplatné vstupní vyšetření

Na rozdíl od jiných center nabízíme komplexní vstupní vyšetření, která jsou, včetně konzultací, bezplatná (případně hrazená pojišťovnou).

4

Hledáme řešení

Vaši cestu za vytouženým cílem neprodlužujeme neefektivními metodami. Od samého začátku se přímo pro vás snažíme najít nejúčinnější řešení. Našim cílem je pomoci vám otěhotnět a donosit zdravé dítě v co nejmenším počtu IVF cyklů.

5

Kvalita

Stojíme si za kvalitou provedení stimulace. Průběh stimulace pacientky je u nás důkladně monitorován - během stimulace provádíme minimálně tři kontroly, zahrnující ultrazvukové vyšetření a odběry krve, pro absolutně přesnou kontrolu stimulace.

6

7 dní v týdnu

Fungujeme 7 dní v týdnu, naplánujeme tedy odběr vajíček a transfer embryí na optimální dobu pro zachování jejich kvality - vaše stimulace nebude předčasně ukončována nebo uměle prodlužována.

7

Výběr metody

Podrobná analýza kvality spermií nám umožňuje výběr optimální metody pro oplození vajíček (tzv. klasické oplození, ICSI, PICSI, IMSI nebo selekci spermií pomocí MACS).

8

Prodloužená kultivace

Pouze správně provedená prodloužená kultivace nám umožňuje transfer kvalitních embryí ve stádiu blastocyst.

9

Transfer jednoho embrya

Striktně provádíme transfer jednoho embrya. Nebojíme se zavádět pouze jedno embryo, protože si stojíme za kvalitou naší kultivace. Víme, že šance na otěhotnění neroste s počtem zavedených embryí, ale s počtem transferů.

10

Zkušenosti

Když na základě našich zkušeností uznáme, že embrya nemají dostatečnou kvalitu k provedení embryotransferu, v zájmu pacientky tento transfer nedoporučíme.

11

Technologie

Nebojíme se mražení embryí protože víme, že námi používaná technika mražení, embrya nepoškozuje. U metody, která je v současné době používána pro mražení embryí, neklesla celková úspěšnost dlouhodobě pod 50% klinických těhotenství na jeden ET jednoho embrya.

12

Metoda mražení

Díky dokonalé vyvinuté metodě mražení se skutečností stalo to, v co spousta lidí léta jen doufala – umíme zamrazit vajíčka tak, že si zachovají svou kvalitu i po rozmražení za několik let.

13

První v Evropě

Jako první v Evropě jsme začali provádět preimplatační genetickou diagnostiku a screening na 5-6-denních embryích – blastocystách. Díky kvalitně provedenému PGD/PGS zvyšujeme vaši šanci na otěhotnění o více než 20 %..

14

Program dárcovství gamet

Máme dlouhodobě budovaný program dárcovství gamet – vajíček, spermií i embryí s velmi dobrou úspěšností (až 70 % při jednom ET jednoho embrya). Díky rozsáhlé databázi dárců máme minimální čekací doby.

15

Kvalitní péče

Naše péče o vás nekončí úspěšným embryotransferem, rádi se o vás postaráme i během těhotenství - nabízíme veškerá těhotenská vyšetření, prenatální i ultrazvukovou diagnostiku a poradnu pro rizikové těhotenství.

16

Poznejte rozdíl

Většina párů, které podstoupily léčbu jinde a přešly k nám, hodnotí své rozhodnutí velmi pozitivně a dosahují u nás lepších výsledků. Rádi bychom, aby už vaše první volba byla správná - výběrem Sanatoria Helios.

17

Úspěšnost

Naší úspěšností se dlouhodobě řadíme mezi nejlepší centra asistované reprodukce v České republice i Evropě.

Partnerská centra asistované reprodukce

Sydney IVF genea
GATJC
Sanatórium Helios SK