úspěšnost IVF

již 20 let s vámi
« zpět
  / IVF a neplodnost / Naše výsledky
 

Naše výsledky

 
 
 
 
 
 
 
VÝSLEDKY IVF CYKLŮ V SANATORIU HELIOS ZA ROK 2014
Vzhledem k tomu, že se stále objevují spekulace o tom, jakým způsobem počítáme své výsledky a zda jsou objektivní a pravdivé, rádi bychom vám vysvětlili svou filozofii a postupy. Vycházíme z dlouhodobých zkušeností a ze zkušeností získaných ve spolupráci s celosvětovým lídrem výzkumů v oblasti IVF australskou společností GENEA, jejíž exkluzívní licenční smlouvu vlastníme již téměř 13 let. 
 
Není pravda, že všechna IVF centra pracují stejným způsobem. Že mají tytéž postupy, používají stejné materiály a přístroje, mají stejně vyškolený personál, a získávají embrya totožné kvality. Cenu za IVF zaplatíte všude v České republice podobnou. Také zdravotní pojišťovna za vás zaplatí všem centrum stejně. Ale vaše šance naplnit svůj sen, otěhotnět a porodit zdravé dítě, se mezi jednotlivými centry výrazně liší, což jednoznačně prokazují data dostupná na webech českých IVF center.
 
V současné době bohužel neexistuje nezávislá databáze, která by objektivně srovnala úspěšnost jednotlivých center. Dostupná data jsou vždy souhrnná a navíc neaktuální. Proto se vždy snažíme své výsledky vysvětlit a odhalit co nejvíce.
 
 
Naše postupy se od ostatních center liší zejména v tom, že provádíme:
monitorovanou stimulaci s třemi až čtyřmi pravidelnými kontrolami (odběry krve + ultrazvukové vyšetření),
správné načasování odběru vajíček. Někdy je třeba stimulaci podle výsledků kontrol prodloužit, nebo naopak zkrátit. Proto pracujeme 7 dní v týdnu. Časově se přizpůsobíme k dosažení optimálního výsledku.
kvalitní tzv. prodlouženou kultivaci do 5. - 6. dne vývoje embryí. Výtěžnost (tzv. utilizaci) kultivace jsme v roce 2014 zvýšili až na 39,1 % kvalitních blastocyst (za posledních 5 let v průměru asi o 10 %). 
transfer pouze jednoho embrya, vždy po prodloužené kultivaci a ve správnou dobu vzhledem k fázi cyklu, 
PGS vyšetření ve více než polovině IVF cyklů, které pomáhá vyloučit geneticky chybná embrya z dalšího použití. Zvyšuje tak úspěšnost a zkracuje dobu potřebnou ke zdravému těhotenství.
ve více než 70 % cyklů mražení všech kvalitních blastocyst (tzv. kryocykly), čímž zvyšujeme šanci na otěhotnění transferem v přirozeném cyklu.
 
Charakter IVF cyklů v Sanatoriu Helios Brno v roce 2014
V roce 2014 jsme provedli 502 odběrů vajíček, z nichž u 431 šlo o cykly s vlastními vajíčky. 
 
Věkový průměr našich pacientek se oproti předchozímu roku 2013 opět zvýšil, a to až na 34,3 let (viz graf).
 
Není tedy pravda, že bychom měli jen mladé pacientky s perspektivou úspěchu. Naopak rok od roku máme stále více pacientek s „horší prognózou“. Jsou starší a mají za sebou více neúspěšných IVF cyklů. Přichází k nám stále více pacientek po neúspěšných IVF cyklech z jiných center. Starší pacientky (35 let a více) dokonce mírně převažují nad mladšími.
 
 
Graf: Průměrný věk IVF pacientek v letech 2012-2014 (bez dárkyň a příjemkyň vajíček)

 

 
 
Graf: Poměr mladších (49,88 %) a starších (50,12 %) IVF pacientek

 

 

 

Graf: Poměr cyklů s úhradou zdravotní pojišťovny (71 %) a samoplátců (29 %).
Jako samoplátci podstupují IVF pacientky, které již mají vyčerpány všechny cykly
ze zdravotního pojištění, cizinky nebo pacientky, kterým již ZP cyklus nehradí
z důvodu vyššího věku. 

 

 

 
Graf: Poměr cyklů s čerstvým transferem - tedy zavedení embrya v cyklu
po stimulaci (26 %) a kryocyklů (74 %) – vhodná embrya se mrazí
a zavádí se až v některém z dalších cyklů.
 

 

 
 
Proč děláme vždy prodlouženou kultivaci?
Proč nezavádíme embrya dříve než 5. den vývoje?
 
Poté, co se v přirozeném cyklu uvolní vajíčko při ovulaci, putuje vejcovodem, kde se setká se spermiemi. Oplozené vajíčko (embryo) se pohybuje dál vejcovodem směrem k děloze.
 
1., 2., 3. den svého vývoje je embryo stále ve vejcovodu. 4. den vzniká embryo ve stádiu kompaktující moruly a směřuje stále blíže k děloze.
 
Do dělohy se embryo přirozeně dostává 5. den vývoje. Proto se prodlouženou kultivací (kultivací do 5. dne vývoje embrya) a zavedením embrya 5. den snažíme napodobit přirozené podmínky, které jsou v ženském těle a zvýšit tak šanci na implantaci embrya.
 
Prodloužená kultivace je odborný termín, ve skutečnosti by se ale měla nazývat spíše „standardní“ kultivací a kultivace do 3. dne „zkrácenou“.
 
Není pravda, že dvou nebo třídennímu embryu je lépe v děloze než v kultivační misce. Embryo do dělohy v této fázi vývoje rozhodně nepatří, fyziologicky se nachází stále ve vejcovodu. 
 
Během cesty vajíčka/embrya směrem k děloze, se mění zdroje energie, typy aminokyselin i koncentrace kyslíku. To vše má vliv na životaschopnost embrya. Proto se také média, ve kterých se embrya kultivují, označují jako sekvenční. Embrya v různých fázích vývoje potřebují pro svůj správný vývoj a růst různé podmínky.
 
Pokud má embryologická laboratoř dobré vybavení a stojí si za kvalitou své kultivace, nemůže nikdy říci, že má např. stejnou úspěšnost s transfery třídenních embryí a blastocyst.
 
To je hlavní důvod, proč vždy provádíme prodlouženou kultivaci a transferujeme embrya až ve stádiu blastocysty (5. nebo 6. den jejich vývoje).
 
 
 
Embrya 3. den vývoje vs. embrya 5. a 6. den vývoje
Pokud nyní pomineme fyziologii a vhodné vývojové stádium embrya pro zavedení do dělohy, je dalším důležitým faktorem přirozená selekce embryí během prodloužené kultivace. U mnoha žen dojde k oplození vajíčka, ale embryo se přestane vyvíjet daleko dříve, než by vůbec došlo k implantaci a těhotenství mohlo být zachyceno těhotenským testem.
 
Je zřejmé, že v průměru asi 30 % embryí, která se správně vyvíjí 3. den, by se transferovala zbytečně, jelikož z nich nevzniknou kvalitní embrya (blastocysty).
 
Z grafu je také patrné, že přestože spousta embryí doroste do stádia blastocysty, nejsou tato embrya kvalitní a vhodná k použití (ET, mražení, PGD/PGS vyšetření). Průměrně téměř 30 % blastocyst nemá dostatečnou kvalitu. 
 
U starších pacientek je tento rozdíl ještě výraznější.
 
Proto vždy provádíme prodlouženou kultivaci, abychom:
1/ zhodnotili kvalitu a správný vývoj embryí
2/ zaváděli embryo do dělohy v době, kdy tam skutečně patří
 
 
 
Graf: Porovnání vývoje a kvality embryí 3. a 5. + 6. den kultivace
 
 
Úspěšnost na jeden transfer jednoho embrya
Některé pacientky mají během jednoho roku 1 transfer, jiné 2, 3 i 4. Proto pro objektivní výpočet celkové úspěšnosti IVF cyklů nelze počítat všechny transfery a pacientky dohromady. Některá pacientka má šancí (transferů) více, jiná méně. 
 
Pro to, abychom zhodnotili objektivní úspěšnost IVF, jsme vybrali všechny pacientky (mimo příjemkyň darovaných vajíček), které měly v roce 2014 odběr vajíček a jen jeden transfer jednoho embrya – tedy čerstvý transfer nebo KET. 
 
V této skupině jsme vyhodnocovali:
celkovou úspěšnost (biochemické a klinické těhotenství se srdeční akcí na jeden transfer jednoho embrya) 
úspěšnost po PGS-aCGH (biochemické a klinické těhotenství se srdeční akcí na jeden transfer jednoho embrya po PGS vyšetření) 
úspěšnost po čerstvém transferu (transfer v cyklu po stimulaci) – biochemické a klinické těhotenství se srdeční akcí na jeden transfer jednoho embrya a úspěšnost po KET (transfer rozmraženého embrya) – biochemické a klinické těhotenství se srdeční akcí na jeden transfer jednoho embrya
 
 
Proč zavádíme vždy jen jedno embryo?
Sledováním našich dlouhodobých statistik jsme zjistili, že úspěšnost nezvyšuje počet zavedených embryí, ale počet transferů (počet opakování). Záleží jak na kvalitě embrya, tak děložní sliznice. Ale to, zda se zavede jedno nebo dvě embrya nemá na výsledek zásadní vliv.  
 
 
Graf: Porovnáním výsledků z transferů jednoho nebo dvou embryí v letech 2006-2009 bylo
prokázáno, že po zavedení dvou embryí roste šance na těhotenství asi o 2 %. Zato vícečetných
těhotenství bylo po zavedení dvou embryí více než 50 %. Pokud se však dvě embrya rozdělí
do dvou transferů, roste šance na těhotenství asi o 20 %.
• 1xET 1 embryo = Zavedení 1 embrya v 1 cyklu
• 1xET 2 embrya = Zavedení 2 embryí najednou v 1 cyklu
• 2xET 1 embryo = Dva transfery ve dvou cyklech, vždy zavedeno jedno embryo

 

 

 
Graf: Výsledky shrnuté v grafu ukazují, že se zavedením SET (transfer jednoho embrya) nedošlo
k poklesu procentuální úspěšnosti cyklů. Procenta klinických těhotenství se lineárně zvyšovala
a dlouhodobě neklesla pod 50 %. Klinická gravidita (ASP+) v cyklech AR vzrostla od roku 2009
o 23 procentních bodů, přestože počet DET (transfer dvou embryí) byl v tomto období redukován
z 63 % (2009) na 1 % (2013). Ze zjištěných závěrů vyplývá, že úspěšnost cyklů AR nezávisí
na počtu transferovaných embryí, ale je odrazem kvality kultivace a samotného embrya. 
• SET = zavedení 1 embrya (single embryo transfer)
• DET = zavedení 2 embryí (double embryo transfer)
• ASP+ = přítomnost akce srdeční plodu (klinické těhotenství se srdeční akcí)

 

 

Proč zavádíme vždy jen jedno embryo?

Při rozdělení embryí do více transferů roste šance na těhotenství.
Embrya na sebe vzájemně nijak pozitivně nepůsobí a nijak se nepodporují.
Naopak méně kvalitní, rozpadající se embryo, může poškodit druhé, zdravé embryo (při transferu dvou embryí jsme zaznamenali zvýšené procento potratů).
Podle současné legislativy transfer více než jednoho embrya v prvních dvou cyklech IVF znamená ztrátu případného 4. IVF cyklu hrazeného zdravotní pojišťovnou.
Při transferu více než jednoho embrya je vysoké riziko vícečetného těhotenství. Taková těhotenství jsou často riziková a ohrožují jak matku, tak dětí.
Není jediný logický argument, proč zavádět více než jedno embryo. Tento postup by měl být v dnešní době standardem všech IVF center.

 
 
Zvyšuje preimplantační genetický screening (PGS) úspěšnost IVF cyklů?
I přesto, že vzniknou kvalitní blastocysty (vývojové stádium 5. a 6. den vývoje embrya) a oba rodiče jsou geneticky v pořádku (mají normální karyotyp), mohou vznikat a vznikají geneticky chybná embrya.
 
Taková embrya se mohou přestat vyvíjet velmi brzy, ale tyto chyby mohou být také důvodem, proč se kvalitní embryo (z hlediska vývoje a morfologie) neuchytí v děloze, případně dojde k těhotenství, ale embryo se velmi brzo potrácí.
 
U starších žen vzniká výrazně větší počet chromozomálně abnormálních blastocyst ve srovnání s ženami mladšími - podle našich výsledků u mladších žen (do 35 let) vzniká v průměru asi třetina geneticky abnormálních embryí, zatímco u žen starších 34 let je jako geneticky abnormální po PGD/PGS aCGH vyšetření označeno téměř každé druhé embryo.
 
Pokud jsou embrya po PGD/PGS vyšetření označena jako geneticky abnormální, jsou taková geneticky chybná embrya vyloučena z dalšího použití, čímž se zvyšuje úspěšnost a zkracuje doba potřebná ke zdravému těhotenství.
 
 
Graf: Srovnání celkových výsledků a výsledků po PGS metodou aCGH

 

 

 
Graf: Poměr cyklů s PGS/PGD a bez PGS/PGD v roce 2014

 

 

 
Graf: Srovnání úspěšnosti čerstvých transferů a KETů v roce 2014
 
 
 
Graf: Počty KETů v posledních 5 letech. Je patrný velký nárůst KETů.
 
 
►  Z grafů je zřejmé, že použití technik PGD/PGS zvýšilo úspěšnost IVF cyklů v roce 2014 o 13 % (biochemické těhotenství) a až o 19 % v rozdílech klinických těhotenství s potvrzenou srdeční akcí plodu oproti IVF cyklům bez použití těchto technik.

►  Dále je zřejmý nárůst úspěšnost kryoembryotransferů (KET) proti čerstvým transferům v cyklech po stimulaci. Vyšší úspěšnost KETů je do určité míry také dána tím, že všechna embrya po PGD/PGS jsou po biopsii zamražena a transferována až v dalších cyklech. Vliv na úspěšnost KETů má ale transfer v přirozeném-nestimulovaném cyklu.

►  Vzhledem k tomu, že prodloužená kultivace, PGS vyšetření blastocyst, jejich vitrifikace (způsob mražení) a transfer jednoho PGS vyšetřeného embrya v přirozeném cyklu, je dle našeho názoru a zkušeností v současné době nejvhodnějším postupem IVF, provádíme stále více PGD/PGS cyklů a KETů s velmi vysokou úspěšností.
 
 
Graf: Počty odběrů vajíček (OPU), čerstvých transferů. kryoembryotransferů (KET) a PGD a PGS cyklů v letech 2010-2014
 
 
 
Srovnání úspěšnosti Sanatoria Helios 2014 a evropského průměru
(data převzata ze stránek ESHRE – Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii) – aktuální dostupná data ESHRE jsou z roku 2011.
 
 
Graf: Srovnání úspěšnosti Sanatoria Helios s výsledky prezentovanými ESHRE
 


Naše postupy se od ostatních center liší zejména v tom, že provádíme:
monitorovanou stimulaci s třemi až čtyřmi pravidelnými kontrolami (odběry krve + ultrazvukové vyšetření),

správné načasování odběru vajíček. Někdy je třeba stimulaci podle výsledků kontrol prodloužit, nebo naopak zkrátit. Proto pracujeme 7 dní v týdnu. Časově se přizpůsobíme k dosažení optimálního výsledku.

kvalitní tzv. prodlouženou kultivaci do 5. - 6. dne vývoje embryí. Výtěžnost (tzv. utilizaci) kultivace jsme v roce 2014 zvýšili až na 39,1% kvalitních blastocyst (za posledních 5 let v průměru asi o 10%).

transfer pouze jednoho embrya, vždy po prodloužené kultivaci a ve správnou dobu vzhledem k fázi cyklu.

PGS vyšetření ve více než polovině IVF cyklů, které pomáhá vyloučit geneticky chybná embrya z dalšího použití. Zvyšuje tak úspěšnost a zkracuje dobu potřebnou ke zdravému těhotenství.

ve více než 70% cyklů mražení všech kvalitních blastocyst (tzv. kryocykly), čímž zvyšujeme šanci na otěhotnění transferem v přirozeném cyklu.


Doufáme, že jsme vám nejen svými výsledky dokázali,
že Sanatorium Helios je pro vás ta nejlepší volba.
Přijďte se sami přesvědčit. Těšíme se na vás.

Za celý tým Sanatoria Helios Brno
prim. MUDr. Pavel Texl


 

Kontaktní formulář

Jméno *:
Přijmení *:
Telefon, pro urychlení komunikace:
E-mail *:
O jakou službu máte zájem?:
Napište číslicemi "dvacetdva" *:
Pokud chcete, napište nám další informace či poznámky:
Chci dostávat občasný emailový zpravodaj s novinkami z oblasti umělého oplodnění a těhotenství.
* položky nutné k odeslání.
Odeslat!
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie Sanatoria Helios

AKCE / NOVINKY

Aktuální dění v Sanatoriu Helios
prim. MUDr. Pavel Texl
Vedoucí lékař a ředitel sanatoria
MUDr. Jan Šula
Gynekolog
MUDr. Zuzana Bílková
Gynekolog
MUDr. Veronika Kováčová
Gynekolog
MUDr. Jaroslav Kotrba
Gynekolog
Jarmila Slámová
Vrchní sestra
MUDr. Alena Filková
Gynekolog
RNDr. Kateřina Wagnerová
Vedoucí laboratoře IVF
RNDr. Iva Slámová
Vedoucí laboratoře lékařské genetiky
Barbora Vilčková
Vedoucí koordinátorka IVF

Proč Sanatorium Helios

 
1

Zkušenosti

Naše práce je založena na dlouholetých zkušenostech. Sanatorium Helios vzniklo v roce 1994 a bylo jedno z prvních center v České republice zabývajících se diagnostikou a léčbou neplodnosti.

2

Spolupráce

Díky exkluzívní licenční smlouvě s Geneou máme k dispozici nejnovější technologie dlouho před tím, než se dostanou do komerčního použití. Z toho důvodu získáváme oproti jiným centrům velký náskok a dáváme tím neplodným párům větší šanci na úspěch dříve než ostatní.

3

Bezplatné vstupní vyšetření

Na rozdíl od jiných center nabízíme komplexní vstupní vyšetření, která jsou, včetně konzultací, bezplatná (případně hrazená pojišťovnou).

4

Hledáme řešení

Vaši cestu za vytouženým cílem neprodlužujeme neefektivními metodami. Od samého začátku se přímo pro vás snažíme najít nejúčinnější řešení. Našim cílem je pomoci vám otěhotnět a donosit zdravé dítě v co nejmenším počtu IVF cyklů.

5

Kvalita

Stojíme si za kvalitou provedení stimulace. Průběh stimulace pacientky je u nás důkladně monitorován - během stimulace provádíme minimálně tři kontroly, zahrnující ultrazvukové vyšetření a odběry krve, pro absolutně přesnou kontrolu stimulace.

6

7 dní v týdnu

Fungujeme 7 dní v týdnu, naplánujeme tedy odběr vajíček a transfer embryí na optimální dobu pro zachování jejich kvality - vaše stimulace nebude předčasně ukončována nebo uměle prodlužována.

7

Výběr metody

Podrobná analýza kvality spermií nám umožňuje výběr optimální metody pro oplození vajíček (tzv. klasické oplození, ICSI, PICSI, IMSI nebo selekci spermií pomocí MACS).

8

Prodloužená kultivace

Pouze správně provedená prodloužená kultivace nám umožňuje transfer kvalitních embryí ve stádiu blastocyst.

9

Transfer jednoho embrya

Striktně provádíme transfer jednoho embrya. Nebojíme se zavádět pouze jedno embryo, protože si stojíme za kvalitou naší kultivace. Víme, že šance na otěhotnění neroste s počtem zavedených embryí, ale s počtem transferů.

10

Zkušenosti

Když na základě našich zkušeností uznáme, že embrya nemají dostatečnou kvalitu k provedení embryotransferu, v zájmu pacientky tento transfer nedoporučíme.

11

Technologie

Nebojíme se mražení embryí protože víme, že námi používaná technika mražení, embrya nepoškozuje. U metody, která je v současné době používána pro mražení embryí, neklesla celková úspěšnost dlouhodobě pod 50% klinických těhotenství na jeden ET jednoho embrya.

12

Metoda mražení

Díky dokonalé vyvinuté metodě mražení se skutečností stalo to, v co spousta lidí léta jen doufala – umíme zamrazit vajíčka tak, že si zachovají svou kvalitu i po rozmražení za několik let.

13

První v Evropě

Jako první v Evropě jsme začali provádět preimplatační genetickou diagnostiku a screening na 5-6-denních embryích – blastocystách. Díky kvalitně provedenému PGD/PGS zvyšujeme vaši šanci na otěhotnění o více než 20 %..

14

Program dárcovství gamet

Máme dlouhodobě budovaný program dárcovství gamet – vajíček, spermií i embryí s velmi dobrou úspěšností (až 70 % při jednom ET jednoho embrya). Díky rozsáhlé databázi dárců máme minimální čekací doby.

15

Kvalitní péče

Naše péče o vás nekončí úspěšným embryotransferem, rádi se o vás postaráme i během těhotenství - nabízíme veškerá těhotenská vyšetření, prenatální i ultrazvukovou diagnostiku a poradnu pro rizikové těhotenství.

16

Poznejte rozdíl

Většina párů, které podstoupily léčbu jinde a přešly k nám, hodnotí své rozhodnutí velmi pozitivně a dosahují u nás lepších výsledků. Rádi bychom, aby už vaše první volba byla správná - výběrem Sanatoria Helios.

17

Úspěšnost

Naší úspěšností se dlouhodobě řadíme mezi nejlepší centra asistované reprodukce v České republice i Evropě.

Partnerská centra asistované reprodukce

Sydney IVF genea
GATJC
Sanatórium Helios SK