Vyberte stránku

Volba metody oplození

Klasická metoda oplození
Jsou-li výsledky spermiogramu, postkoitálního testu (PCT) a funkčních testů (TW a IBT) v pořádku a přesto se páru nedaří spontánně otěhotnět, bývá lékařem doporučeno oplodnění klasickou metodou (společnou koinkubací gamet v malém prostoru ve speciálním médiu).

ICSI (intra-cytoplazmatická injekce spermie)
Pokud byl muži zjištěn snížený počet spermií, snížená pohyblivost nebo morfologie spermií, nemusí být metoda klasického oplození efektivní. Pro tyto případy je vhodné použít pro oplození metodu ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka), při které je embryologem vybrána jedna vhodná spermie a vpravena přímo do vajíčka.
Alternativou této metody je metoda PICSI, která vám může být doporučena v případě, že je v ejakulátu obsaženo mnoho spermií s poškozenou DNA. Při této metodě jsou spermie selektovány kromě vizuálního posouzení embryologem také podle své funkční kvality.

PICSI
Výhodou metody PICSI je tedy především objektivní možnost výběru spermie na základě jejích adekvátních funkčních vlastností. Je důležité si uvědomit, že na základě stejného principu jsou vybírány spermie i při přirozeném oplození probíhajícím v těle ženy. Defekty, jako je nezralost spermie, chromozomální anomálie nebo poškozená integrita DNA spermií často nejsou vidět v mikroskopu pouhým okem a nemohou být proto eliminovány vybírá-li spermii embryolog.
Pokud tedy existuje podezření, že by se v ejakulátu muže spermie s takovými defekty mohly vyskytovat, bývá doporučeno oplození vajíček pomocí metody PICSI.
Sanatorium Helios má s metodou PICSI již několikaletou zkušenost, na základě které Vám oplození pomocí této techniky může být lékařem doporučeno, zejména pokud byl muži zjištěn zvýšený podíl spermií s poškozenou integritou DNA, pokud je ženě podstupující IVF více než 38 let, pokud v některém z předchozích cyklů selhalo oplození vajíček pomocí metody ICSI (a to ve smyslu samotného oplození i následného vývoje embryí), nebo má-li léčený pár v minulosti v anamnéze opakované potraty.

Selekce spermií pomocí MACS 
Metoda MACS umožňuje upravit vzorek spermií tak, aby se zvýšila šance na úspěšné oplození při libovolné metodě asistované reprodukce. Při MACS se zachytí spermie s poškozenou DNA a odstraní se. Spermie, které tímto výběrem projdou, mají oproti původnímu vzorku lepší vlastnosti.

IMSI
Při metodě IMSI (Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection) je používáno velké mikroskopické zvětšení (> 6000×) k důkladnému morfologickému výběru spermie pro injekci do vajíčka (ICSI). (více o metodě IMSI zde)

TESE/MESA
Jestliže nejsou v ejakulátu přítomny žádné spermie (azoospermie), je možné pokusit se o získání spermií chirurgickým odběrem.
V případě, že je porušen transport spermií mezi nadvarletem a močovou trubicí, lze spermie získat pomocí techniky MESA (micro epididymal sperm aspiration) mikrochirurgickým odsátím spermií z nadvarlete.
V případě poruch transportu spermií do nadvarlete volíme techniku TESE (testicular sperm extraction), při které je chirurgicky odebrán malý kousek zárodečného epitelu z varlete. Odebraná tkáň je následně zpracována v laboratoři a pokud jsou získány živé spermie, mohou být použity pro oplodnění pomocí techniky ICSI.

KONTAKTUJTE NÁS