HPV infekce a očkování

Karcinom děložního hrdla je druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých žen ve věku 15-44 let hned po karcinomu prsu. V Evropě je toto onemocnění ročně diagnostikováno u přibližně 33.000 žen a 15.000 ročně (tj. 40 denně) jich s touto diagnózou zemře. V ČR jde zhruba o 1000 nových onemocnění a 400 úmrtí ročně.

HPV infekce (human papiloma virus – lidský papilomavirus)
je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-80 %) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).
Infekce je většinou pouze přechodná a u většiny nakažených dojde díky vlastní obranyschopnosti (imunitě) k samovolné likvidaci infekce. Doba, za kterou se organismus od HPV „očistí“ je obvykle 8 až 24 měsíců. Infekce je nejběžnější v časné dospělosti mezi 18. a 25. rokem života. V pozdějším věku je vzácnější. U žen po 35. roce života je infekce nalézána asi ve 3 až 5 %. I po spontánním vymizení infekce se však může muž i žena infikovat opakovaně, často i stejným typem HPV.
Tento virus je zodpovědný za tvorbu genitálních bradavic (špičatých kondylomů) u mužů i žen a za přednádorové změny na děložním čípku a rakovinu děložního čípku.

Preventivní opatření k zabránění rozvoji HPV a přednádorových změn:
Nejdůležitější je aktivní vyhledávání předrakovinových změn během gynekologických preventivních prohlídek tak, aby k ošetření došlo ještě před rozvojem rakoviny.
Další možností je zabránit samotnému vzniku HPV infekce.
Mezi tradiční metody patří používání kondomu. Je vhodné i pro ženy, u kterých jsou již sledovány lehké předrakovinové změny na děložním hrdle, neboť tak dochází k omezení dalšího „přísunu“ HPV viru a snáze dojde ke spontánnímu zhojení. Vhodné je také používání kondomu žen léčených pro pohlavní bradavice a u žen po ošetření předrakovinových změn na děložním hrdle.
Nejnovější a nejspolehlivější metodou ochrany je očkování.

Vakcinace – očkování proti HPV
Největší, téměř 100%, ochranu doloženou klinickými studiemi nabízí vakcína u dívek, které ještě nezačaly pohlavně žít, ideální je věk 12-13 let. I u žen, které již pohlavně žijí a s HPV infekcí se již setkaly (t.j. běžná populace) má vakcinace svůj efekt – zabraňuje reinfekci při spontánním vyčištění organismu od viru, snižuje tzv. virovou nálož a omezuje možnost přenosu viru na partnera a tím i zpětnému přenosu na sebe (ping – pong efekt).
Více o o očkování se můžete dočíst zde.

Vakcíny chrání proti nejčastějším typům HPV (dle typu vakcíny). HPV 16 a HPV 18 jsou  příčinou asi 70 % rakoviny děložního hrdla. Vakcíny mají i tzv. zkříženou ochranu proti dalším typům HPV – nejvyšší je prokázána proti HPV 31 a HPV 45. Zkřížená ochrana již sice není absolutní, ale může významně zvýšit účinek vakcíny. V souhrnu tedy mohou vakcíny zabránit asi 80 % všech případů rakoviny  děložního hrdla. Snižují i riziko rozvoje rakoviny pochvy a zevních rodidel a rozvoj všech stupňů předrakovinových změn děložního hrdla.

Očkujeme každý den od 8.00 – 13:00 hod v pracovní dny.