Operační léčba – Prováděné výkony

konizace = ošetření čípku děložního při prokázaných přednádorových stavech

biopsie (knips) = odběr vzorečku tkáně k histologickému vyšetření (pod mikroskopem)

separovaná abraze = odběr sliznice z dutiny děložní k histologickému vyšetření (pod mikroskopem)

hysteroskopie – další podrobné informace naleznete níže

laparoskopie – další podrobné informace naleznete níže

hysterektomie = odstranění dělohy různou operační technikou

labioplastika = kosmetické korekce asymetrických stydkých pysků

myomektomie = odstranění myomů z dělohy

snesení kondylomat

revize dutiny děložní

odstranění znamínka

hymenektomie

vulvektomie simplexní

kolpokleisis

poševní plastiky (přední, zadní)

plastiky hráze (po porodech, po epiziotomiích)

punkce cysty pod UZ vag. kontrolou

KONIZACE
Při průkazu předrakovinových změn u netěhotných žen je podle jejich závažnosti, věku ženy i reprodukčních plánů zvolen konzervativní postup v podobě častějších kontrol, nebo je doporučeno provedení malého operačního výkonu (nejčastěji konizace), který odstraní celou postiženou část děložního čípku.
POZNÁMKY K VÝKONU: výkon u nás provádíme v režimu jednodenní chirurgie. Zákrok trvá v krátké žilní narkóze (bez intubace) cca 15 minut. Příjem na lůžko je mezi 7.00-7.30, propuštění pak v odpoledních hodinách. Doma je nutno dodržet minimálně 5-7 dnů klidový režim (zvláště nezvedat těžká břemena). Dohojování čípku pak probíhá minimálně měsíc, kdy může být lehké špinění nebo i zvýšený výtok. Kontrolní cytologické stěry a kontrola kompletního zahojení čípku zde v COP pak za 3-4 měsíce od výkonu. Dřívější odběr onkologické cytologie není doporučován – může být falešně zkreslen hojením na čípku po zákroku. Do prvního odběru cytologie je doporučen pohlavní styk s prezervativem.

HYSTEROSKOPIE
je moderní metoda, kdy tenkou kamerou zavedenou přes hrdlo děložní v krátké celkové anesteziimůžeme přehledně prohlédnout dutinu děložní a sledovat zde různé změny (polypy, myomy, ústí vejcovodů, vývojové vady dělohy, deformace, srůsty). Pomocí operačního hysteroskopu můžeme také tyto patologie (nejčastěji polypy) odstranit. Výkon je většinou zakončen odběrem sliznice z dutiny děložní k histologickému vyšetření (=separovaná abraze).
POZNÁMKY K VÝKONU: výkon u nás provádíme v režimu jednodenní chirurgie. Zákrok trvá v krátké žilní narkóze (bez intubace) cca 15 minut. Příjem na lůžko je mezi 7.00-7.30, propuštění pak v odpoledních hodinách. Zákrok je velmi šetrný a je pacientkami velmi dobře snášen. Navíc následný odběr sliznice není prováděn “naslepo”, ale vždy cíleně na základě nálezu z hysteroskopie (např. snesení polypu).

LAPAROSKOPIE (=LSK)
je moderní metoda patřící mezi minimálně invazivní chirurgické výkony. V celkové anestezii je pupkem zavedena kamera, kterou vidíme do pánve. Dále pomocí pomocných vpichů (portů) můžeme používat další instrumentárium (=nástroje) k provádění i poměrně složitých operačních výkonů. Výkon trvá běžně kolem 30-60minut, po výkonu zůstávají na břiše jen drobné jizvičky. Tato technika dneska v gynekologické operativě převládá.
Z laparoskopických výkonů provádíme u nás následující:
LSK sterilizace = přerušení vejcovodů k zábraně otěhotnění. Výkon pouze mechanicky přeruší vejcovody, čímž zabrání spermiím, aby mohli oplodnit vajíčko. Hormonální činnost vaječníků zůstává zachována!!! Je nutné splňovat přesná kriteria daná zákonem pro provádění tohoto výkonu
LSK exstirpace cyst na vaječnících = “vyloupnutí” cyst z vaječníku
LSK adnexectomie / salpingectomie = odstranění vaječníku / vejcovodu
LSK adheziolýza = rozrušení srůstů malé pánve
LSK diagnostika při neplodnosti
K laparoskopickému zákroku je nejprve nutná osobní konzultace a vyšetření u našeho lékaře, který bude výkon provádět. Zde se podrobně domluvíte na typu výkonu a dalších podrobnostech
POZNÁMKY K VÝKONU: diagnostické laparoskopické výkony u nás většinou provádíme v režimu jednodenní chirurgie. Operační laparoskopie (cysty, rozrušení adhezí) pak většinou s hospitalizací do druhého dne. Výkon trvá dle typu od cca 20 do 60 minut. Příjem na lůžko je mezi 7.00-7.30, propuštění pak dle domluvy s lékařem. Zákrok je velmi šetrný a je pacientkami velmi dobře snášen.

HYSTERECTOMIE
Různé operační techniky vedoucí k odstranění dělohy
– hysterektomie vaginálním přístupem
– hysterektomie abdominálním přístupem
laparoskopicky asistovaná hysterektomie (=LAVH)