Gynekologická péče

1.   preventivní péče
Každá žena by 1x ročně měla absolvovat preventivní gynekologickou prohlídku s odběrem onkologické cytologie (stěr z děložního hrdla). Jejím cílem je včasné odhalení přednádorových změn na děložním hrdle a tím i možnost včasné léčby. Samotná prohlídka spočívá v gynekologickém vyšetření poševními zrcadly, kolposkopii (mikroskopie děložního čípku), odběru cytologie, pohmatovém vyšetření malé pánve a ultrazvuku malé pánve.
Jako další preventivní opatření se v současnosti jeví i očkování proti rakovině děložního čípku (konkrétně proti lidským papilomavirům, které se na vzniku rakoviny děložního čípku podílejí v 99 %). V našem centru máme k dispozici vakcíny dostupné v současné době na trhu.

2.   diagnostika a léčba gynekologických onemocnění
Naše služby zahrnují došetření a léčbu akutních potíží pacientky i dlouhodobé sledování pacientek s určitým gynekologickým onemocněním (cysty, myomy, přednádorové změny děložního hrdla, opakující se poševní záněty, dlouhodobé bolesti v podbřišku…). Provádíme i anonymní vyšetření na sexuálně přenosné nemoci (syfilis, kapavka, žloutenka typu B, HIV, chlamydie..)

3.   konzultace při výběru antikoncepce
Poskytujeme konzultaci stran výběru vhodné antikoncepce či její formy (tablety, kožní náplasti, vaginální kroužky, nitroděložní tělíska…) vzhledem k věku, přidruženým nemocem, přání pacientky, a dále pravidelné sledování pacientek užívajících hormonální antikoncepci. Rovněž nabízíme možnost tzv. postkoitálního servisu (intercepce), což je užití hormonální tablety do 72 hodin od nechráněného pohlavního styku, s cílem zabránit vzniku těhotenství.

4.   konzultace a pomoc při klimakterickém syndromu, výběr hormonální substituční terapie

5.  gynekologická endokrinologie
Představuje péči o pacientky s gynekologickými nemocemi, vzniklými na podkladě hormonálních poruch. Léčíme poruchy menstruačního cyklu, bolestivou menstruaci, zvýšenou hladinu prolaktinu či mužských pohlavních hormonů, nedostatečnou činnost vaječníků, syndrom polycystických vaječníků i endometriózu.

6.   konzultace při onkologických onemocněních

7.   péče o prekancerózy děložního čípku v rámci centra onkologické prevence
V rámci centra onkologické prevence došetřujeme a dispenzarizujeme (dlouhodobě sledujeme) všechny přednádorové změny děložního hrdla. Blíže viz Centrum onkologické prevence.

8.   péče o neplodné páry v rámci asistované reprodukce
Neplodným párům nabízíme možnost došetření neplodnosti i její následnou léčbu. Dále viz IVF a neplodnost.

9.   poradna pro fyziologické i rizikové těhotenství

10. ultrazvuková diagnostika
Poskytujeme ultrazvukové vyšetření v gynekologii i v rámci těhotenství, včetně pořízení DVD záznamu a fotodokumentace 3D a 4D. Více v kapitole Ultrazvuková diagnostika.

11. návaznost na lůžkové oddělení s možností operačního řešení
Vzhledem k návaznosti na lůžkové oddělení a operační sál provádíme jednodenní operativu i složitější operační řešení, viz Operační léčba

12. možnost mezioborové spolupráce a návaznost na další specializovaná vyšetření
Spolupracujeme s dalšími vysoce specializovanými centry zabývajícími se interními nemocemi, vyšetřením prsou, močovou inkontinencí, atd…