Přednádorové změny

Prekancerózy jsou jasně definované přednádorové stavy způsobené převážně infekcí rizikovým kmenem viru HPV, jenž v případě pozitivity dalších rizikových faktorů mohou vést ke vzniku zhoubného nádoru. Diagnostika je založena na tzv. prebiotických metodách (kolposkopie, onkologická cytologie) a histologickém ověření vzorku tkáně. Léčba je závislá na stadiu. Nejčastějším léčebným zákrokem jsou různé techniky konizace

Dysplazie = prekancerózy = přednádorové změny
Mezi normálním stavem tkáně a nádorem se nacházejí právě tyto stavy. Jejich vývoj je postupný a přechody plynulé.
Nejčastější výskyt prekanceróz je na děložním hrdle. Zde se dělí dle závažnosti na tři stupně – I (lehké), II (střední) a III (těžké). Diagnóza musí být potvrzena vždy odběrem vzorečku tkáně (biopsie, konizace).
Po stanovení diagnózy dysplazie Vám lékař COP navrhne další léčbu. V rozhodování se bere v úvahu stupeň dysplazie, zda jste byla nebo jste nyní gravidní, dále věk, další onemocnění.
Změny mírného stupně (CIN I) většinou sledujeme, závažnější leze (CIN II, III) se řeší operačním zákrokem tzv. konizací. Principem metody je odstranit tyto změny z hrdla a také tímto došetřit okolní tkáň. Při prokázání změn III stupně (CIN III) Vám bude doporučena dispenzarizace (=pravidelné kontroly) v naší specializované COP ambulanci.

Přednádorové změny v obrazech:

normální kolposkopické nálezy na děložním čípku – ektropium

přednádorové změny na děložním hrdle

zhoubný nádor děložního hrdla