Úhrady pojišťovnou genetika

Preimplantační genetická diagnostika dle stávajícího ceníku IVF,
v indikovaných případech hrazeno pojišťovnou
Genetická poradna hrazeno pojišťovnou
Karyotyp

hrazeno některými zdravotními pojišťovnami,

nehradí pojišťovna 211

DNA analýza hrazeno některými zdravotními pojišťovnami
Screening I. Trimestru 1 500 Kč
Screening II. Trimestru hrazeno pojišťovnou
Ultrazvukové vyšetření částečně hrazeno pojišťovnou