Genetická příčina může být jedním z důvodů poruchy plodnosti.

Genetické vyšetření by měly podstoupit páry s poruchou reprodukce před plánovaným cyklem asistované reprodukce. Při cíleném genetické vyšetření se podaří asi u 40% párů zjistit, že se na reprodukčních problémech podílí genetický faktor. Zjištění genetické příčiny poruchy plodnosti ještě neznamená, že můžeme problém vyřešit. Vždy se však jedná o cennou informaci pro IVF specialistu, aby před zahájením cyklu zvolil pro pár vhodnou metodu asistované reprodukce.

K vyšetření v genetické poradně jsou tedy v rámci centra asistované reprodukce indikovány

 • Sterilní páry – vždy pár(!) po jednom neúspěšném cyklu IVF, neúspěšné stimulaci, mužské příčině neplodnosti, …
 • Infertiliní páry – 2 a více samovolných potratů, zmlklých gravidit
 • Porod dítěte s vrozenou vadou nebo chromozomální aberací, odumření plodu ve II. a III. trimestru
 • Genetická zátěž v rodině – vrozené vady, chromozomální aberace, psychomotorická retardace, …
 • Trombofilie v rodině – embolie, časná ev. úmrtí na infarkt, ictus, kardiální selhání, opakované
 • samovolné potraty v rodině, tromboflebitidy
 • Páry indikované k PGT-M/PGT-A (dříve PGD/ PGS)

V Sanatoriu Helios zajišťujeme i prenatální péči o těhotné ženy

 • Screening I. trimestru
 • Screening II. trimestru
 • Ultrazvukové vyšetření specialistou ve 20 t.g. + 3D UTZ

Ke genetické konzultaci jsou doporučovány těhotné ženy

 • S pozitivním screeningem I. i II. trimestru
 • těhotné starší 35 let v době porodu
 • těhotné, které užívají léky v graviditě nebo prodělaly jinou zátěž v graviditě – nemoci
 • RTG
 • infekce
 • operace

V rámci onkologické prevence

Jsou do genetické poradny doporučovány ženy a jejich rodiny s onkologickou zátěží v rodině – karcinom prsu, ovaria, dělohy, tlustého střeva – a to zejména více případů v rodině, nemoc ve věku pod 40 let.

V případě, že v rámci genetického poradenství zjistíme i jiný genetický problém v rodině, zajistíme vyšetření, stanovíme genetické riziko a zajistíme péči na specializovaných pracovištích.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top