PGT-A a PGT-SR

V naší laboratoři je pro PGT-A a PGT-SR prováděna metoda tzv. Next generation sequencing (NGS) na principu masivně paralelního sekvenování, kdy dochází ke stanovení sekvencí tisíců až milionů DNA fragmentů současně.

Tato moderní technika umožní vyšetření všech chromozomů embrya. Významně se zvyšuje šance na zachycení případných genetických změn, které by mohly bránit otěhotnění, zapříčinit potrat nebo narození postiženého potomka. 

 Tato pokročilá technologie poskytuje citlivější rozlišení a přesnější údaje ve srovnání s dříve používanými technologiemi (FISH, aCGH). Metoda umožňuje zachytit početní (aneuploidie) a strukturální změny (přestavby) na úrovni celých chromozomů nebo jejich částí (≥10 Mbp) a takto detekovat nevhodná embrya u rodičů s balancovanou translokací.

Výsledky vyšetření jsou známy do 4-5 týdnů od biopsie. Jakmile budou výsledky k dispozici, budete o nich neprodleně informováni. V některém z dalších cyklů je pak proveden kryoembryotransfer embrya, u něhož nebyly po vyšetření prokázány genetické abnormality. Ostatní zdravá embrya zůstávají zamrazena a tak uchována pro další použití v budoucnu.

Dlouhodobé statistiky dokazují, že transfer embryí bez genetických abnormalit je naprosto zásadním průlomem v úspěšnosti IVF cyklů. Neuchycení embrya nebo těhotenské ztráty jsou tedy velmi často způsobeny genetickými chybami u embrya.

Použitím metody NGS pro PGT-A a PGT-SR (dříve PGS) je tedy možné zvýšit úspěšnost asistované reprodukce a snížit riziko vrozených vývojových vad.