Dvě metody funkčního výběru spermií, které Vám může Váš lékař doporučit – MACS neboli magneticky aktivované třídění buněk a PICSI neboli fyziologický výběr spermie před ICSI. Co si pod nimi představit, kdy je vhodné o nich uvažovat a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Obě metody volíme zejména na základě následujících indikací: patologický spermiogram (zejména podíl normálních spermií pod 2 %), špatná integrita DNA u spermií (nad 20-30% spermií s fragmentovanou DNA), věk partnerů, předchozí potraty, neúspěchy IVF, atd. V indikovaných případech je vhodné obě metody zkombinovat.

PICSI

 • Při PICSI se díky vazbě na hyaluronan (simulace vazby k vajíčku) vybírají dobře zralé spermie.
 • Spermie se vybírají jednotlivě, což znamená delší a náročnější manipulaci.
 • Spermie mohou být ovlivněny použitým médiem, se kterým jsou v přímé vazbě.
 • Pro provedení je nutná přítomnost dobře pohyblivých spermií.
 • Na základě našich zkušeností doporučeno pouze v indikovaných případech, jinak má vzhledem k době manipulace spíše negativní vliv.

MACS

 • Metoda magnetické separace oddělí spermie v časném stadiu buněčné smrti (kdy ještě vizuálně nemusí vykazovat žádnou změnu).
 • Dochází k selekci celé populace spermií najednou.
 • Ve srovnání s PICSI vyšší cena.
 • Reagencie se váže pouze na spermie, které budou odstraněny. Populace spermií určených k použití zůstává neovlivněna.
 • V extrémním případě lze provést i na nepohyblivých spermiích.
 • Lze provést i při ne zcela jasné indikaci – nemůže ublížit.

V Sanatoriu Helios jsme testovali integritu DNA před a po provedení metody MACS. Průměrně klesl podíl spermií s fragmentovanou DNA o více než dvě třetiny původní hodnoty.

Volbu metod oplození zkonzultujte s Vašim lékařem, který Vám na základě všech informací a výsledků testů pomůže vybrat tu nejvhodnější metodu nebo kombinaci metod právě pro Vás.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top