Vyberte stránku

LABORATOŘ LÉKAŘSKÉ GENETIKY

RNDr. Michal Slaný, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře lékařské genetiky

Mgr. Milada Pexová
Cytogenetik

Mgr. Silvie Dudo
Molekulární biolog

Michaela Macnerová Popovová
Vedoucí laborantka

Mgr. Michaela Portešová
VŠ nelékař

Mgr. Lenka Raszyková
Molekulární biolog

RNDr. Katuše Gřegorčíková
Cytogenetická laborantka

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
Odborná garantka Laboratoře lékařské genetiky

Mgr. et Mgr. Zuzana Krajcarová Koldínská
Cytogenetická laborantka

GENETICKÁ PORADNA

MUDr. Ditta Leznarová
Klinický genetik

prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Odborný garant klinické genetiky