Vyberte stránku

LABORATOŘ LÉKAŘSKÉ GENETIKY

RNDr. Michal Slaný, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře lékařské genetiky, VŠ nelékař – genetik specialista, odborný garant LLG

Mgr. Milada Pexová
VŠ nelékař – genetik 

Mgr. Silvie Dudo
VŠ nelékař – genetik specialista

Michaela Macnerová Popovová
Vedoucí laborantka

Mgr. Michaela Portešová
VŠ nelékař – genetik

Mgr. Lenka Raszyková
VŠ nelékař – genetik

RNDr. Katuše Gřegorčíková
laborantka

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
VŠ nelékař – genetik specialista, odborná garantka Laboratoře lékařské genetiky

Mgr. et Mgr. Zuzana Krajcarová Koldínská
laborantka

GENETICKÁ PORADNA

MUDr. Ditta Leznarová
Klinický genetik

prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Odborný garant klinické genetiky