Vyberte stránku

LABORATOŘ LÉKAŘSKÉ GENETIKY

RNDr. Michal Slaný, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře lékařské genetiky, VŠ nelékař – genetik specialista, odborný garant LLG

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
VŠ nelékař – genetik specialista, odborná garantka Laboratoře lékařské genetiky

Mgr. Silvie Dudo
VŠ nelékař – genetik specialista

Mgr. Lenka Raszyková
VŠ nelékař – genetik

Mgr. Milada Pexová
VŠ nelékař – genetik 

Mgr. Michaela Portešová
VŠ nelékař – genetik

Michaela Macnerová Popovová
Vedoucí laborantka

RNDr. Katuše Gřegorčíková
laborantka

Michaela Šabatová, DiS.
laborantka

Mgr. et Mgr. Zuzana Krajcarová Koldínská
laborantka

Veronika Valešová
laborantka

GENETICKÁ PORADNA

MUDr. Ditta Leznarová
Klinický genetik

prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Odborný garant klinické genetiky