Není všechno zlato, co se blýská – a ne každá hezká a pohyblivá spermie je v pořádku i uvnitř.

To, jestli je DNA uvnitř spermie celistvá a bez zlomů, má velký význam pro další vývoj embrya. Při oplození vajíčka spermií s poškozenou DNA může dojít k zastavení vývoje embrya nebo ke vzniku genetických defektů a pozdějšímu potratu.

Zlomy v DNA mohou být způsobeny mnoha příčinami od poruch při tvorbě spermií po špatnou stravu, stres a nedostatek spánku. Působení volných radikálů se v dnešní době nelze zcela vyhnout.

Integrita DNA je na parametrech spermiogramu nezávislá, což dokazují grafy rozložení výsledků testů. Celkem bylo vyhodnoceno přes 3000 testů integrity DNA provedených v Sanatoriu Helios. Na prvním grafu lze vidět rozložení hodnot fragmentace DNA spermií u mužů s normálním spermiogramem, na druhém s patologickým spermiogramem.

Přibližně každý čtvrtý až pátý muž s normálním spermiogramem má zhoršenou integritu DNA!

Na základě těchto výsledků pokládáme test integrity DNA za jeden ze základních testů vyšetření mužské plodnosti a doporučujeme jeho provedení všem pacientům bez ohledu na předchozí výsledek spermiogramu. Testem prochází i všichni naši dárci spermií.

Podle počtu spermií s fragmentovanou DNA doporučujeme

  • nad 10% spermií s fragmentovanou DNA: zvýšit frekvenci ejakulací, zkrátit dobu pohlavní abstinence před odběrem spermií na 1-2 dny, stravu bohatou na antioxidanty, zlepšit životosprávu (přestat kouřit, dostatek spánku, vyhýbat se stresu, atd…)
  • nad 20% spermií s fragmentovanou DNA: před oplozením provést MACS a dle uvážení PICSI
  • nad 50% spermií s fragmentovanou DNA: je vhodné uvažovat nad provedením chirurgického odběru spermií přímo z varlete (TESE), případně použitím darovaných spermií

Je důležité si pro diagnostiku mužské plodnosti vybrat centrum, které s ní má dostatečné zkušenosti.

Žádejte po svém lékaři důkladné vyšetření, jedině tak Vám může pomoci dostat se co nejrychleji k cíli.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top