Gratulujeme našim kolegyním Kateřině Wagnerové, Pavlíně Motlové a Petře Alexové k úspěšnému složení atestace v oboru klinická embryologie.

Sanatorium Helios klade velký důraz na kvalitu práce všech úseků našeho centra, proto dbá i na specializační vzdělání ve všech oborech a zvyšování kvalifikace našich pracovníků. Důvěra pacientů je pro nás zavazující, zodpovědnost vůči našim pacientům vnímáme velmi silně.

Specializační vzdělávání v oboru Klinická embryologie dále prohlubuje dovednosti v oblasti klinické embryologie, které umožňují samostatnou činnost na pracovištích, zabývajících se léčbou poruch plodnosti. Za výkon povolání klinického embryologa se považuje samostatné provádění diagnostiky spermií, oocytů a embryí, zpracování spermií pro umělé oplození, vyhledání oocytů, oplození bez mikromanipulace i s její pomocí, kultivace embryí, jejich hodnocení, provedení biopsie pólových tělísek, blastomer, trofoblastu, výběr embryí pro transfer, dále kryokonzervace spermií, oocytů a embryí. Klinický embryolog zavádí nové metody, vede výkaznictví, podílí se na klinickém výzkumu, podílí se s gynekologem a lékařským genetikem na interpretaci analýz.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top