Ve všech laboratořích Sanatoria Helios je jako prvotní záležitost dbáno především na kvalitu práce. Proto jsou pravidelně Laboratoř IVF i Laboratoř lékařské genetiky podrobovány auditu nezávislé agentury ČIA, zda splňují podmínky pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189.

Letošní audity obou těchto laboratoří, které proběhly ve dnech 24. – 26. 2. 2020, byly velmi úspěšné.
Ne všechna centra asistované reprodukce se svými laboratořemi jsou takto prověřována. Pro pacienty by měla být kvalita práce v laboratořích jedním z hlavních kriterií při jejich výběru.

Dohled nad kvalitou prací Laboratoře IVF a Laboratoře lékařské genetiky poskytují jako odborní garanti prim. MUDr. Pavel Texl a prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top