Aktuality

výběru spermií před oplozením. Jedná se o magneticky aktivované třídění buněk (MACS). Pomocí magnetického pole je možné zachytit spermie s poškozenou DNA. Spermie, které tímto výběrem projdou, mají oproti původnímu vzorku lepší vlastnosti a jejich použití zvyšuje šanci na úspěšné oplození.

https://www.sanatoriumhelios.cz/macs