Aktuality

Dne 20. 10. 2016 jsme uspořádali seminář s názvem „Moderní postupy ve vitrifikaci“.

Prim. MUDr. Pavel Texl vysvětlil, proč je důležité mít spolehlivou metodu kryokonzervace a také představil vitrifikační automat Gavi, který vyvinula australská společnost Genea, pod jejíž licencí Sanatorium Helios pracuje. Právě spolupráce s klinikou Genea nám umožnila jako prvním v České republice začít s vitrifikací a dosahovat vysoké úspěšnosti při kryoembryotransferech i mražení vajíček.

Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. ze Sanatoria Repromeda se s přítomnými lékaři a odbornými zdravotnickými pracovníky podělil o své zážitky z kongresu IVF v Moskvě a MUDr. Monika Dugátová z I. gynekologicko-porodnické kliniky LFUK a UNB v Bratislavě se ve svém příspěvku věnovala přeshraniční zdravotní péči v reprodukční medicíně.

Všem lékařů děkujeme za zájem o naše semináře a těšíme se na další setkání.