Aktuality

V Banské Bystrici bylo letos otevřeno naše nové partnerské centrum pro pacienty ze Slovenska.

Odborným garantem je prim. MUDr. Pavel Texl, vedoucí lékař Sanatoria Helios.
Toto centrum reprodukční medicíny se nachází v nově zrekonstruované budově DL kliniky v ulici Rudlovská cesta a patří mezi skupinu center pracujících v licenci australské společnosti Genea. Kromě reprodukční medicíny poskytuje i medicínské služby z oblasti gynekologie. Přejeme centru hodně úspěchů.