<p style=“text-align: right;“><a href=“https://www.sanatoriumhelios.cz/aktuality/“><br /> <img src=“https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-1.png“ alt=“DISKUZE“ onmouseover=“this.src=’https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-2.png‘;“ onmouseout=“this.src=’https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-1.png‘;“/></a></p>

V Banské Bystrici bylo letos otevřeno naše nové partnerské centrum pro pacienty ze Slovenska.

Odborným garantem je prim. MUDr. Pavel Texl, vedoucí lékař Sanatoria Helios.
Toto centrum reprodukční medicíny se nachází v nově zrekonstruované budově DL kliniky v ulici Rudlovská cesta a patří mezi skupinu center pracujících v licenci australské společnosti Genea. Kromě reprodukční medicíny poskytuje i medicínské služby z oblasti gynekologie. Přejeme centru hodně úspěchů.

Scroll to Top