Aktuality

Ve čtvrtek 19. října se v Sanatoriu Helios konal seminář s názvem Genetické příčiny neplodnosti. Se svými přednáškami o vlivu genetiky na reprodukční zdraví a plodnost vystoupili lékaři Sanatoria Helios prim. MUDr. Pavel Texl, prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. a MUDr. Jakub Texl.

Pozvání přijala a svůj příspěvek přednesla také doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc. z Fakultní nemocnice v Olomouci.

Více fotografií z tohoto semináře najdete na www.sanatoriumhelios.cz/spolecenske-akce

Genetické vyšetření u párů s poruchou reprodukce je v Sanatoriu Helios jedním ze základních vyšetření. Laboratoř lékařské genetiky v Sanatoriu Helios má akreditované všechny metody využívané pro cytogenetické a molekulárně cytogenetické vyšetření periferní krve a pro preimplantační genetickou diagnostikou a screening.

Děkujeme za účast všem lékařům a zdravotnickým odborníkům!