Kurier.at: Mluví se o dalším úspěchu v oblasti genetiky. Inovativní imuno-genová terapie pro léčbu rakoviny byla označena za historický pokrok v léčbě rakoviny krve.

Tato terapie akutní lymfocytární leukémie je založena na principu, kdy vlastní imunitní buňky pacienta jsou geneticky modifikovány v laboratoři. Odborníci mluví o historickém pokroku.

Terapie uplatňuje nový přístup, který je plně individualizovaný a používá vlastní T-pomocné buňky pacienta, jde tedy o léčebnou terapii úplně na míru. Bílé krvinky, konkrétně tedy  T-lymfocyty, jsou od pacienta získány odběrem krve a poté jsou v laboratoři geneticky upraveny: Předpokládá se, že po zpětném přenosu do pacientova organizmu napadnou rakovinné buňky.

Scroll to Top