V Sanatoriu Helios poskytujeme pacientům komplexní péči, od března 2017 k ní patří další nadstandardní součást, ambulance fertility kouče, kde se klientům naší kliniky i všem ostatním zájemcům věnuje Mgr. Katarína Durkáčová.

Ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice se dlouhodobě věnuje terapii a poradenství pacientů v kontextu léčby nejrůznějších zdravotních potíží. Je odbornicí na zvládání potíží spojených s dlouhodobou léčbou. Jako fertility kouč umožňuje jednotlivcům i párům profesionálně řešit témata spojená se snahou o těhotenství diskrétně a s nesoudícím postojem. Léčba neplodnosti je náročná zkušenost a je naprosto v pořádku nechat si poradit jak o sebe v tomto období pečovat.

Zaměřením sezení nemusí být pouze snaha otěhotnět, ale cokoliv, co pár nebo jednotlivec potřebuje oslovit a cokoliv co je zajímá. Cíl sezení určuje klient, a to většinou na prvním setkání.

“Na prvním sezení se snažím zjistit, co klienti potřebují, tak říkajíc, pro co si ke mne přišli, jak teď vypadá jejich život a samozřejmě v jaké fázi léčby se nachází. Chci znát nejenom jejich problém s neplodností, ale chci je poznat i jejich život mimo neplodnost, v celistvosti jako lidi. Na základě toho pak spolu plánujeme cíl, délku a frekvenci sezení.  Někomu stačí jedna návštěva, jiní preferují dlouhodobější setkávání.

Klienti často už nechtějí o situaci mluvit s blízkými, protože mají dojem, že je nechápou, nebo po nich nemůžou chtít podporu, kterou by potřebovali. Chtějí si poradit s hněvem a pocity viny, které někdy provází proces umělého oplodnění a znovu nalézt ztracenou rovnováhu. Jindy potřebují překonat nezdary v léčbě a nalézt sílu a naději na pokračování. Někdy řešíme praktické otázky jako jak o situaci mluvit nebo nemluvit s blízkými, jestli chodit na sešlosti, kde jsou malé děti a podobně.”

Kouč může být nápomocný v případě, že klienti čelí těžkým rozhodnutím. “Nabízím poradenství i před zahájením léčby ve chvílích, kdy se pár rozhodují k jakému druhu léčby přistoupit. Často to není jednoduché rozhodování, protože se do konfliktu dostává několik pro ně důležitých hodnot. Například touha počít dítě přirozenou cestou nebo vůbec mít dítě, případně řeší dilema, jestli se pokoušet o vlastní dítě nebo využít možnosti dárcovství spermií nebo vajíček.”

S klienty se učíme strategií zvládání stresu, využíváním všech druhů podpory a pečování o sebe. Prohlubujeme jejich porozumění svým problémům, pomáhám zmírnit jejich negativní emoce a najít způsoby jejich zvládání.

FAQ

Musím být klientem Sanatoria Helios, abych se mohl(a) objednat?

Ne, naším klientem se může stát kdokoliv. 

Jak se můžu objednat?

Na hlavní stránce Santoria Helios vyberte v horním menu možnost Objednejte se a v nabídce vyberte službu Ambulance psychologa. Poté se spolu domluvíme na termínu. 

Kolik stojí jedno sezení?

Cena za jednu konzultaci je 500 Kč. 

Jsou sezení důvěrná?

Ano, ve své práci zachovávám povinnost mlčenlivosti. 

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
O jakou službu máte zájem?
Preferovaný čas spermiogramu
Scroll to Top