<p style=“text-align: right;“><a href=“https://www.sanatoriumhelios.cz/aktuality/“><br /> <img src=“https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-1.png“ alt=“DISKUZE“ onmouseover=“this.src=’https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-2.png‘;“ onmouseout=“this.src=’https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-1.png‘;“/></a></p>

Sanatorium Helios má jako jediná z brněnských klinik akreditovanou laboratoř IVF, tedy embryologickou a andrologickou laboratoř. Toto nejvyšší možné ohodnocení kvality práce v laboratořích potvrdil audit nezávislé agentury ČIA, který proběhl ve dnech 20. – 22. 2. 2017.  

Všechny kliniky, které poskytují péči v oblasti léčby neplodnosti a zajišťují služby vlastních laboratoří, jsou podřízeny platným zákonům. Dále jsou kontrolovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Sanatorium Helios klade velký důraz na kvalitu práce Laboratoře IVF, tedy přesně na systém práce embryologické a andrologické laboratoře. Důvěra pacientů je pro nás zavazující, zodpovědnost vůči našim pacientům vnímáme velmi silně.

Nyní jsme se rozhodli veřejnost blíže informovat o tom, že naše laboratoře podléhají nejpřísnějšímu režimu a abychom zaručili opravdu objektivní posouzení, rozhodli jsme se je auditovat nezávislou agenturou ČIA.

Právě proběhlý audit nám potvrdil, že jsou v Laboratoři IVF splněny podmínky pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189, což je nejvyšší možné ohodnocení kvality práce v laboratořích.

Dohled nad kvalitou prací embryologické a andrologické laboratoře poskytuje prim. MUDr. Pavel Texl jako odborný garant, který má atestaci jak v oboru gynekologie a porodnictví, tak i – což je velmi důležité – atestaci z Reprodukční medicíny.

Sanatorium Helios se snaží maximální měrou eliminovat možnost vzniku jakýchkoli chyb a omylů.

__________________________________________________________________________________________________________

O ČIA

Český institut pro akreditaci, o.p.s., je národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí. Poskytuje služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům.

Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU.

Akreditace laboratoří Sanatoria Helios

Sanatorium Helios spol. s r.o. vzniklo v roce 1994 a patří mezi přední kliniky v České republice v oblasti gynekologie, genetiky a léčby neplodnosti. V současnosti poskytuje služby na 4 pracovištích v ČR a na Slovensku. Systém práce, který je zaveden v Sanatoriu Helios, vychází z dlouholetých zkušeností a licenční spolupráce s australskou společností GENEA, která se řadí mezi světové špičky v oboru asistované reprodukce.

Pro Laboratoř IVF (embryologie a andrologie) Sanatoria Helios bylo vydáno Státním ústavem pro kontrolu léčiv Rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení podle zákona č. 296/2008 Sb. o zajištění kvality a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, a to ve smyslu pozdějších předpisů a navazujících vyhlášek, pro typy buněk a rozsah činnosti.

Dále dle auditů ČIA jsou splněny podmínky pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189, což je nejvyšší možné ohodnocení kvality práce v laboratořích.

Takové hodnocení má jen několik embryologických laboratoří v České republice a jen jediná v Brně – Sanatorium Helios spol. s r.o.

Scroll to Top