<p style=“text-align: right;“><a href=“https://www.sanatoriumhelios.cz/aktuality/“><br /> <img src=“https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-1.png“ alt=“DISKUZE“ onmouseover=“this.src=’https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-2.png‘;“ onmouseout=“this.src=’https://www.sanatoriumhelios.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpet-na-aktuality-1.png‘;“/></a></p>

Laboratoř IVF ( embryologická a andrologická laboratoř) Sanatoria Helios v Brně opět v plném rozsahu obhájila akreditaci. Toto nejvyšší možné ohodnocení kvality práce v laboratořích potvrdil audit nezávislé agentury ČIA, který proběhl 27. 2. 2017.

Sanatorium Helios klade velký důraz na kvalitu práce Laboratoře IVF. Právě proběhlý audit nám potvrdil, že v Laboratoři IVF jsou splněny podmínky pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189.

Dohled nad kvalitou prací embryologické a andrologické laboratoře poskytuje prim. MUDr. Pavel Texl jako odborný garant, který má atestaci jak v oboru gynekologie a porodnictví, tak i atestaci z Reprodukční medicíny.

Kritéria pro toto ohodnocení systému práce splňuje jen několik laboratoří v České republice.

_____________________________________________

Také v Laboratoři Lékařské genetiky byl proveden audit nezávislou agenturou ČIA, konal se v průběhu ledna 2018. Laboratoř lékařské genetiky získala Osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189. Uspěli jsme v plném rozsahu.
Tímto posledním auditem máme akreditovánu i novou metodu využívanou k testování embryí. Jedná se o Sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing, NGS). Metoda NGS je v současné době nejmodernější technologií čtení DNA. 
Přečtěte si více

Scroll to Top