LÉKAŘI

prim. MUDr. Pavel Texl
Vedoucí lékař a ředitel sanatoria

Mgr. et RNDr. Petr Popov, CSc.
Zástupce ředitele

MUDr. Jakub Texl
Gynekolog

MUDr. Zuzana Bílková
Gynekolog

MUDr. Mojmír Fischer
Gynekolog

MUDr. Alena Filková
Gynekolog

MUDr. Ditta Leznarová
Klinický genetik

prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Klinický genetik

MUDr. Veronika Kováčová
Gynekolog

MUDr. Pavel Štěpánek
Internista