TESE

K chirurgickému odběru spermií se přistupuje v případě, že v ejakulátu muže nejsou přítomny žádné spermie (azoospermie) nebo se spermie vyskytují ve velmi nízkém počtu a vykazují špatné fyziologické vlastnosti. Pokud v pořádku probíhá proces spermatogeneze (vývoj spermií), mohou být spermie odebrány z varlete pomocí metod TESE a TESA nebo z nadvarlete pomocí metod MESA a PESA.

Při metodě TESE (Testicular Sperm Extraction) je odebrán z varlete malý vzorek tkáně, ze kterého jsou následně v laboratoři extrahovány spermie. Modifikací této metody je TESA (Testicular Sperm Aspiration), při které jsou spermie z varlete odsávány pomocí tenké jehly.

Při mikrochirurgickém odběru spermií metodou MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) je z kanálků nadvarlete za využití mikroskopické techniky pipetou odsáta tekutina obsahující spermie. Metoda PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) umožňuje odsát z nadvarlete tekutinu obsahující spermie vpichem jehly přes kůži šourku. Obě výše zmíněné metody jsou vhodné zejména v případě pacientů s obstrukční azoospermií (poškozené nebo špatně vyvinuté chámovody, vazektomie apod.).

Spermie získané chirurgickým odběrem jsou následně použity pro oplození oocytů pomocí metody ICSI nebo mohou být zamrazeny a uchovány pro pozdější použití.

KONTAKTUJTE NÁS