Pochybnosti o tom, jestli z dětí po IVF vyrůstají zdraví dospělí, se často mihnou jak v médiích, tak i v hlavách těch, kteří tuto léčbu za účelem zplození potomka podstupují. Nejstaršímu „dítěti“, které takto přišlo na svět, je teď 37 let. Zbývá ale ještě mnoho práce na poli výzkumů zdraví lidí, kteří se narodili díky metodám asistované reprodukce.

Nicméně studie, která zkoumala zdravotní stav 547 dospělých počatých pomocí IVF a jiných technik asistované reprodukce ukazuje, že jejich zdravotní je dobrý ve srovnání s lidmi počatými přirozeně.
Tato studie byla publikována v roce 2014 a byla zatím největší svého druhu. Účastnili se jí vědci z Murdochova dětského výzkumného institutu v Austrálii, z Univerzity v Melbourne, z Monashovy univerzity v Melbourne a ze 2 IVF klinik. Byly vedeny rozhovory s 656 matkami, které podstoupily nějakou formu umělého oplodnění a otěhotněly, a s jejich 547 mladými již dospělými potomky ve věku mezi 18 a 29 let. Výsledky se následně porovnávaly s výsledky z rozhovorů s 868 matkami a jejich 549 mladými dospělými potomky, kteří byli počati spontánně.

Zjistilo se, že zkoumaní dospělí počatí pomocí metod asistované reprodukce nevykazovali zvýšený výskyt poruch pozornosti a hyperaktivity. Nicméně se u nich zjistil vyšší výskyt astmatu a senné rýmy. Častější výskyt astmatu u dětí počatých pomocí IVF byl zjištěn i v jiných studiích, ale je třeba toto téma ještě více prozkoumat a vysvětlit, aby se dalo považovat za plně prozkoumané.

I když se studie se spoléhala na data získaná tak, že o sobě mluvili sami zkoumaní, je důležitá jako posouzení tělesného a duševního zdraví významné skupiny dospělých počatých pomocí umělého oplodnění. A ukázalo se, z většiny dětí ze zkumavky vyrostli zdraví dospělí s kvalitou života srovnatelnou s podobně starými lidmi počatými přirozeně.

Samozřejmě výzkum v této oblasti ještě zdaleka není u konce. V době, kdy první generaci dětí po IVF bude přes 40 let, budeme mít mnohem více poznatků a bude možné dělat rozsáhlejší závěry. Nicméně dosud získaná data nenaznačují, že by děti přivedené na svět pomocí metod asistované reprodukce měly mít oproti dětem počatým přirozeně nějaké závažné tělesné a duševní obtíže.

Zdroj: New study shows IVF babies grow up to be healthy adults

Scroll to Top